Toggle navigation
IT-kurser

IT-kurser

Få opgraderet din IT-viden med et spændende kursus.

Kurser i sociale medier, hjemmesider og e-handel

Styrk din synlighed online og skab gode oplevelser for dine brugere. Vi udbyder spændende kurser med fokus på web, e-handel og markedsføring via sociale medier. Kurserne giver dig inspiration og ny viden, som gør, at din nuværende eller kommende arbejdsplads bliver bedre til at kommunikere med kunderne online.

Ser du dig selv skabe din karriere online – måske inden for webdesign, e-handel eller som SoMe-medarbejder? Kunne du tænke dig at arbejde i marketingafdelingen – eller få ansvaret for online-tilstedeværelsen for din arbejdsplads? Så er et eller flere kurser inden for web, e-handel og sociale medier gode at få på CV’et.

Kurserne er for dig, der arbejder eller kunne tænke dig at arbejde med e-handel, online markedsføring eller de sociale medier. Typisk vil din rolle være salgsassistent, receptionist, administrativ medarbejder eller lignende, hvor du får ansvaret for virksomhedens online-tilstedeværelse som en del af din jobbeskrivelse.

Online synlighed er vigtigt

For at opbygge og øge din synlighed er det i dag altafgørende, at du kan findes online. Det kan være via en hjemmeside, blog, sociale medier m.m. Samtidig er det oplagt at indtænke en række digitale tiltag og strategier, som kan skabe trafik til dit websted og dermed øge dit kundeflow og salg.

Internettets betydning for virksomhedernes succes bliver hele tiden større – og vi skal løbe stadigt hurtigere for at følge med. Kampen om kundernes gunst står på at have en optimeret hjemmeside, den funktionelle webshop og altid opdaterede profiler på de sociale medier.

Nogle medarbejdere arbejder 100 % med online-markedsføring, mens andre har det som en del af deres samlede arbejdsopgave. Kurserne i web, e-handel og sociale medier er kurser, som kan give dig den grundlæggende viden om online-tilstedeværelse – og kan være med til at afklare, om online-marketing eller webdesign er en karrierevej, du skal satse på.

Jobbene inden for e-handel, online-marketing, webdesign og de sociale medier bliver stadig flere – og kompetencerne, du skal have for at kunne bestride disse job, kan være alt fra at oprette og vedligeholde en hjemmeside eller en profil på et socialt medie til at lægge en e-strategi og markedsføre virksomheden gennem online-annoncering.

Hjemmeside kursus med fokus på kunderne

Når du skal opbygge dit website er det vigtigt både at indtænke brugerne samt have styr på de tekniske krav til hjemmesidens opbygning, så søgemaskinerne kan finde din hjemmeside.

På flere af vores kurser får du en introduktion og gode råd til webdesign, ligesom du kan blive introduceret for forskellige CMS-systemer, fx wordpress. At lave en ny hjemmeside kræver et godt indblik i teksters opbygning, grafik, links m.m. Samtidig er det vigtigt at indtænke en tydelig webstruktur, så brugerne let kan finde rundt på din nye hjemmeside.

Søgemaskineoptimerede tekster - SEO tekster - er også et emne, som vi berører på flere af vores kurser. Her lærer du at lave gode overskrifter, der matcher brugernes søgninger. Af kursusemner kan du bl.a. lære om:

 • Opbygning og videreudvikling af virksomhedens website.
 • Billedredigering
 • Tekstforfatning til internettet
 • E-administration og betalingssystemer
 • E-strategi
 • Valg af marketingkanaler
 • Digital profilering
 • Online-kundeservice og -rådgivning

Online markedsføring via sociale medier

Online marketing er et vigtigt element til at skabe synlighed til din virksomhed eller produkt. Nogle af markedsføringskanalerne kan fx være Google, Bing, Facebook, Instagram, Snapchat m.fl.. For nogle virksomheder er online synlighed og digital markedsføring en så vigtig del, at de har ansat en social media manager til kun at varetage dette område.

Via vores kurser kan du blive bedre til at skabe synlighed online. Her kan du bl.a. lære om: 

 • Anvendelse af sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden
 • Kundeanalyse og e-strategi
 • E-markedsføring og reklameindsats
 • Nye kunder via viral markedsføring

Som virksomhed kan du få mange nye kunder og øge omsætningen, hvis du formår at opbygge dit website godt og markedsføre dig via sociale medier. Lad os hjælpe dig. Tilmeld dig et af vores mange kurser og fyld din værktøjskasse med nye kompetencer og viden.

Kurser

Læs også

Info for dig i job

Jo større indsigt og viden du har inden for din branche, jo mere værdi kan du s...

LÆS MERE

Info for virksomheder

Vi hjælper rigtig gerne med rådgivning inden for kurser og efteruddannelse, så ...

LÆS MERE

FAQ om kurser / efteruddannelse

Har du også et stort ønske om at efteruddanne dig? Efteruddannelse er en vigtig faktor, hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer på arbejdspladsen eller forbedre dine muligheder for at finde nye jobmuligheder. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Udover dette er der også mulighed for uddannelse i forbindelse med opsigelser.
 
AMU-kurser er rettet mod en lang række faglige områder, og kurserne varer typisk fra en dag til seks uger. Det er også muligt at kombinere flere AMU-kurser for at skræddersy en uddannelse, der passer til dine specifikke behov og arbejdssituation. AMU-kurserne kan både tages på egen hånd eller som en del af et større uddannelsesforløb, og kan være en god måde at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan hjælpe dig med at nå dine karrieremål. Derudover kan AMU-kurser også være en værdifuld måde at udvide dit netværk og møde andre fagfolk inden for dit felt.
Et AMU-kursus står for ’ArbejdsMarkedsUddannelse’ og er et kursus målrettet primært faglærte og ufaglærte personer, der er i beskæftigelse samt ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Alle har dog mulighed for at deltage på et AMU-kursus, men der ydes kun tilskud til kurset for de personer, der er i AMU-målgruppen. Samtidig kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse i den tid, du er på kursus.

AMU-kurser er kortvarige kurser, der typisk varer 1-4 dage, og som er målrettet specifikke faglige områder eller brancher. Kurserne kan tage udgangspunkt i både teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at opdatere deres kompetencer og kvalifikationer inden for deres arbejdsområde.

Formålet med AMU-kurser er at styrke den enkeltes faglige kompetencer og samtidig øge produktiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen. AMU-kurser er tilskudsberettigede og derfor er deltagerbetalingen lav for deltagere i AMU-målgruppen.
AMU-kurser er for alle, og alle kan deltage. Prisen er dog forskellig afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. For at kunne få tilskud til kurserne, skal du være i AMU-målgruppen:

AMU-målgruppen
 • Ufaglært: Arbejder du ufaglært eller er du uden uddannelse, vil du være i AMU-målgruppen
 • Faglært: Har du en erhvervsuddannelse inden for et bestemt erhverv – fx kontorassistent, ekspedient, smed, frisør etc., så er du i AMU-målgruppen
 • Videregående uddannelse: Generelt kan personer med en videregående uddannelse ikke få tilskud til AMU-kurser. Der er dog en undtagelse for dig, der har en videregående uddannelse, men som ikke har brugt den inden for de seneste fem år.
AMU-kurser er målrettet alle aldersgrupper, hvilket giver både unge og voksne mulighed for at forbedre deres arbejdskompetencer. Mange virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af løbende efteruddannelse og kan indgå individuelle aftaler med deres medarbejdere for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at imødekomme virksomhedens behov.
På Aalborg Handelsskole udbydes to forskellige slags kurser – AMU kurser (tilskudsberettiget) samt kurser uden tilskud.

Prisen på et AMU-kursus varierer afhængig af kursets varighed og indhold. Er du i AMU-målgruppen er prisen pr. kursusdag 134 – 200 kr. Der kan desuden søges om VEU-godtgørelse til din arbejdsplads for de dage, hvor du er på kursus. Er du uden for AMU-målgruppen vil prisen typisk være ca. 700 - 900 kr. pr. kursusdag.

På vores øvrige kurser ydes der ikke tilskud. Her er kursusprisen typisk ca. 2.000 kr. pr. dag.

Du finder de aktuelle deltagerpriser under hvert enkelt kursus.
Under hvert kursus finder du en tilmeldingsknap ud for den dato, hvor kurset foregår. Selve tilmeldingen vil være forskellig afhængig af, om der er tale om et AMU-kursus eller et af vores øvrige kurser.

AMU-kurser
Alle tilmeldinger til AMU-kurser foregår via hjemmesiden voksenuddannelse.dk.

Når du har fundet et kursus via vores hjemmeside, vil du blive omdirigeret til voksenuddannelse.dk. Her skal du logge ind med MitID for at fuldføre tilmeldingen. Skal din virksomhed betale for kurset, skal du have virksomhedens CVR-nummer klar.

Er du ledig kan du ikke tilmelde dig digitalt, men skal kontakte dit jobcenter for tilmelding til kurser.

Øvrige kurser
Vores øvrige kurser kan tilmeldes direkte via vores hjemmeside, hvor du udfylder en formular med alle dine kontaktoplysninger.
VEU-godtgørelse er en tilskudsordning, som kan give økonomisk støtte i forbindelse med efteruddannelse eller opkvalificering. Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

Du skal ansøge om VEU-godtgørelse, når du tilmelder dig et AMU-kursus. Dette trin udføres som det sidste trin i tilmeldingsprocessen på voksenuddannelse.dk.

Fik du ikke søgt om VEU-godtgørelse ved tilmelding, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk igen. Her finder du "Mit overblik" i øverste højre hjørne, hvor du kan søge om VEU-godtgørelse til det kursus, du har tilmeldt dig.

VEU-satsen i 2024 er på 940 kr. pr. dag.