Toggle navigation
Fjernundervisning

Fjernundervisning

Tag et kursus eller uddannelse, når du har tid.

Sådan foregår fjernundervisning

At tage fjernundervisning er noget andet end at være i skole på traditionel vis. Her får du frihed til selv at kunne tilrettelægge din undervisning.
iStock_590062300
Med fjernundervisning kan du forny din viden, når det passer ind i din hverdag. At tage kurset eller uddannelsen som fjernundervisning kræver dog en vis portion selvdisciplin, da du selv skal planlægge og prioritere din tid. Når dette er sagt, så giver fjernundervisning omvendt en stor frihed, da du kan følge undervisningen uanset tid og sted. Du får adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt og kan derfor selv planlægge, hvornår du vil læse og lave opgaver. 

Undervisningsformen for fjernundervisning

Undervisningsformen ved fjernundervisning varierer afhængig af uddannelse/kursus – men du vil typisk kunne møde følgende type opgaver:

  • Læsestof - teoretisk materiale du skal læse for at kunne gennemføre faget.
  • Video - i mange kurser/fag benytter vi små film til at underbygge teorien eller som opgaveoplæg.
  • Afleveringsopgaver - på alle kurser/fag skal du aflevere et antal afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at du afleverer alle disse. Afleveringsopgaverne kan bestå af både almindelige skriftlige opgaver – men også lyd- og video-afleveringer - alt efter hvilket fag/kursus du læser som fjernundervisning.
  • Individuelle samtaler – specielt ved fjernundervisning der vedrører sprogfag vil du også skulle have en række individuelle samtaler med din underviser. 

Alt foregår online

Ved kursets/uddannelsens start modtager du et login til vores undervisningsportal og til det interak­tive undervisningsmateriale. Du modtager end­videre et login til skolens netværk, hvor du kan downloade de IT-programmer, som undervisningen kræver. I onlineklas­sen ligger en nøje vejledning i kursusgennem­førelse og af kursets mål/indhold. Du kan herefter påbegynde kurset på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervis­ningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med underviserne foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit kursusforløb.

Kommunikationen med underviserne foregår udelukkende via portalens faciliteter, hvor du kan stille spørgsmål og få svar, og hvor du kan sende løste opgaver og få dem rettede tilbage. 

COLOURBOX14952044

Bøger og materialer

Til fjernundervisningen benytter vi som udgangspunkt primært onlinematerialer. Det vil sige, at du har adgang til dine bøger og materialer alle steder i verden, så længe du har internetadgang. Når du er i gang med dit kursus/uddannelse har du adgang til materialet døgnet rundt – og kan derfor følge undervisningen, når det passer dig bedst. 

Kontakt med din underviser

Når du stiller spørgsmål til din underviser, kan du altid forvente at få svar inden for 24 timer. Ved skriftlige opgaver kan du forvente svar inden for få hverdage.