Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Sprog og internationale forhold

_A7A3677
Brænder du for sprog og kulturforståelse og tænker, at du vil kombinere dette med økonomiske fag, så er denne studieretning oplagt for dig.
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med både sprog og økonomi. Du er nysgerrig på at lære at begå dig på et fremmedsprog fx i forhold til professionel forretningskorrespondance, og du vil gerne lære om kultur, så kommunikation er muligt mellem fremmede kulturer. Det gælder specielt for denne studieretning, at du afslutter matematik på c-niveau - dog har du mulighed for at tilvælge b-niveau.

Studieretningsfag

I tysk lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du lærer desuden at forstå og deltage i samtaler på tysk, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere tysksprogede tekster.
Fransk
I fransk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et varieret og korrekt fransk. Faget giver dig mulighed for at tale, læse og oversætte fransk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande.
 
Spansk
I spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.
 

Fag og projekter

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Tysk A
 • Spansk A eller Fransk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Matematik C
Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning have ét valgfag i form af et løft. Det kan være:

 • 1 løft af fag fra B- til A-niveau eller 
 • 1 løft af fag fra C- til B-niveau

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
I løbet af din HHX-uddannelse vil du opleve spændende forløb såsom:

 • Erhvervscase
 • Studieområdeforløb
 • Studieområdeprojekt
ah2018_039

Dit uddannelsesforløb

På HHX begynder du i et 3 måneders grundforløb, hvor du får en introduktion til mange af HHX-fagene. Efter de tre måneder, skal du begynde på din studieretning, som du skal følge resten af gymnasietiden.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag
1.G2.G3.G
Tysk ATysk ATysk A
Spansk A / Fransk ASpansk A / Fransk ASpansk A / Fransk A
Dansk ADansk ADansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Matematik CHistorie B
Afsætning BAfsætning B
Virksomheds­økonomi BVirksomheds­økonomi B

International Økonomi B
Samfundsfag C

Informatik C


Erhvervsjura C
Valgfag:
1 løft fra B → A eller C → B

Adgang til videregående uddannelser

Du drømmer måske om at arbejde i udlandet eller have et job som eksportsælger eller tolk. Uddannelsesmæssigt er studieretningen ideel, hvis du ønsker en videregående uddannelse inden for fx sprog og kommunikation.

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.