Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Sprog og internationale forhold

Brænder du for sprog, og vil du samtidig gerne have viden om kulturelle forhold? Så er denne studieretning oplagt for dig, da den indeholder hele tre fremmedsprog.
ah2018_100
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med sprog, men samtidig synes marketing og kulturelle forhold er spændende.  Du er nysgerrig på at lære at begå dig på et fremmedsprog fx i forhold til professionel forretningskorrespondance, og du vil gerne lære om kultur, så kommunikation er muligt mellem fremmede kulturer. Det gælder specielt for denne studieretning, at du afslutter matematik på c-niveau.
 
Du drømmer måske om at arbejde i udlandet eller have et job som eksportsælger eller tolk. Uddannelsesmæssigt er studieretningen ideel, hvis du ønsker en videregående uddannelse inden for fx sprog og kommunikation.

Studieretningsfag

Tysk A

Fransk B eller Spansk B

Tysk
I tysk lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du lærer desuden at forstå og deltage i samtaler på tysk, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere tysksprogede tekster.
 
Fransk
I fransk begyndersprog A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et varieret og korrekt fransk. Faget giver dig mulighed for at tale, læse og oversætte fransk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande.
 
Spansk
I spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.
ah2018_039

Obligatoriske fag

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog - Tysk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • 2. fremmedsprog - Fransk B eller Spansk B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Matematik C


Valgfag på denne studieretning

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 2-3 valgfag. Ét fag skal bruges til at løfte et fag fra B- til A-niveau. Du har derudover mulighed for at vælge 2 C-fag eller hæve et fag fra enten B- til A-niveau eller fra C- til B-niveau. 

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Spansk A
 • Fransk A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Innovation B *
 • Matematik B
 • Samfundsfag B

* Vær opmærksom på, at du bruger 2 valgfag, hvis du vælger dette fag på B-niveau.

 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser