Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Info for virksomheder

Info-for-virksomheder
I vores kursusafdeling udvikler, planlægger og afholder vi kurser både for og i samarbejde med private og offentlige virksomheder fra hele landet.

Vi hjælper rigtig gerne med rådgivning inden for kurser og efteruddannelse, så vi matcher det behov, der er bedst for jeres virksomhed. Benyt os gerne til fx at:

  • få overblik over kursus- og efteruddannelsesområdet
  • behovsafklare og planlægge kompetenceudvikling for jeres medarbejdere
  • sammensætte kursusforløb målrettet jeres virksomhed

Vi har stor erfaring med alle typer virksomheder uanset størrelse og branche, og vi gør meget ud af at være fleksible. Det betyder, at kurserne kan gennemføres ift. jeres arbejdsrytme - eksempelvis ved at sprede forløbet over flere dage eller ved at afvikle noget af undervisningen ude i jeres virksomhed. 

Vores erfarne medarbejdere står altid parate med rådgivning om vores kurser med deres indgående kendskab til både udbuddet og de administrative og økonomiske aspekter ved voksen- og efteruddannelse. Her er I som virksomhed sikker på at få den helt rigtige løsning.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om jeres virksomheds behov.

Relevant info

Vil I udvikle og styrke jeres virksomhed - også på lang sigt? Med efteruddannelse og kompetenceløft sikrer I, at jeres medarbejdere får netop de kompetencer og kvalifikationer, som jeres virksomhed har behov for - nu og i fremtiden.

Center for Karriere og Uddannelse er jeres indgang til et væld af kurser og efteruddannelser. Vi kommer gerne forbi jer til en drøftelse af mulighederne for at sammensætte og skræddersy kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i jeres behov, strategier, mål, visioner, kultur og situation.

Ethvert samarbejde begynder med et indledende møde, hvor vi har mulighed for at lære jer som virksomhed godt at kende, høre om jeres udfordringer for derigennem at forventningsafstemme og kunne afdække jeres mål, ønsker og behov for de rette kompetencer i jeres virksomhed. Sammen finder vi den optimale løsning – med kvalitet, fleksibilitet og økonomi i højsædet.
Vi har kompetencegivende uddannelser på forskellige niveauer, og vi skræddersyr gerne virksomhedstilpassede kurser, hvor hele eller dele af virksomheden kompetenceudvikles, og hvor vi skaber sammenhæng i forløbene til de forskellige medarbejdergrupper.

Flere og flere virksomheder ønsker kompetenceudvikling, der kan omsættes til praksis og sættes i spil her og nu og på sigt. Vi er specialister i at tilrettelægge udviklingsforløb, som er specifikt målrettet jeres virksomheds behov. Vi samarbejder både med private og offentlige virksomheder og har ekspertisen til at sikre en solid kobling mellem kompetenceudvikling på den ene side og virksomhedens strategi og forretningsudvikling på den anden.

Med andre ord tilrettelægger vi sammen med jer forløb, der matcher jeres behov 100 pct. 
Skal din virksomhed opsige medarbejdere? Det kan være en vanskelig situation, som kan føre til konflikter og usikkerhed på arbejdspladsen. Få det bedste ud af en svær situation.

Mange ledere samt personale- og HR-chefer er måske ikke klar over, at virksomheder har mulighed for at tilbyde opsagte medarbejdere efteruddannelse i deres opsigelsesperiode, og at virksomheden samtidig kan søge om VEU-godtgørelse efter gældende regler. 

At en medarbejder bruger en del af sin opsigelsesperiode på at dygtiggøre sig via efteruddannelse, giver gevinst for både medarbejderen og virksomheden. Den opsagte medarbejder tilegner sig nye kompetencer og bliver hjulpet videre i sit arbejdsliv – og samtidig afkortes perioden, hvor medarbejderen er bundet til et job og en arbejdsplads, hvor det kan være svært at finde motivationen til at levere et solidt stykke arbejde.

For virksomheden betyder VEU-godtgørelsen, at en del af udgiften til medarbejderens løn i opsigelsesperioden bliver dækket. Der er altså god grund til at opfordre opsagte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om efteruddannelse under opsigelse. Bemærk dog, at retten til VEU-godtgørelse bortfalder, hvis den opsagte medarbejder fritstilles. Der kan pr. medarbejder maks. søges VEU-godtgørelse for 10 uger pr. år. 

Vi rådgiver jer gerne om valg af de rette kurser, ligesom vi rådgiver i VEU-regler og søgning af godtgørelser mv. Vi stiller gerne op til fyraftensmøder på virksomheden m.m.

Se også

Kompetencefonde - få støtte til uddannelse

Medarbejdere ansat inden for et fagligt område omfattet af overenskomstmæssige ...

LÆS MERE

Priser, tilskud og godtgørelse – kurser og efteruddannelse

Priserne på vores kurser afhænger bl.a. af kursets type, indhold, varighed og d...

LÆS MERE
Kontakt os
Administration - CKU
Camilla Bach
Camilla Bach
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Virksomhedskonsulent - CKU
Mette Egebæk
Mette Egebæk
Erhvervskonsulent
Find din afdeling