Toggle navigation

Gymnasial Supplering - GS / GSK

Hold
Løbende optag
Gymnasial Supplering - GS / GSK
Om forløbet

Hvem kan tage GSK - gymnasial supplering?

Mangler du ét eller flere fag for at kunne søge ind på en bestemt uddannelse? Med gymnasiale suppleringskurser - også kaldet GSK - får du mulighed for at supplere din eksamen med ét eller flere fag på bestemte niveauer, så du kan leve op til adgangskravene på dit ønskestudie.

GSK – gymnasial supplering – vælg mellem 8 forskellige fag

Gymnasial supplering inden for fx matematik, dansk, engelsk m.m.

Suppleringskurserne kan også benyttes til at forbedre karakteren i et allerede gennemført fag, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til minimumskravet for optagelse på den videregående uddannelse. GSK supplering er rettet mod studenter samt de elever, der har afsluttet en erhvervsuddannelse. 

Tag gymnasial supplering via Aalborg Handelsskole

På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende GSK suppleringsfag. Næsten alle fag udbydes både som selvstudium og fjernundervisning:

Fag / niveauerABC
DanskX

EngelskXXX
HistorieXX
International Økonomi
X
MatematikXXX
SamfundsfagXXX
TyskXXX
Virksomheds-
økonomi

X


Selvstudium eller fjernundervisning

Undervisningen kan enten foregå i dagtimerne på Aalborg Handelsskoles afdeling på Langagervej i Aalborg eller som fjernundervisning. Tager du faget på skolen, vil du opleve et indbydende studiemiljø, hvor målrettet og selvstændig læring er i fokus. Undervisningen vil foregå i vores Åbent Læringscenter, hvor du kan sidde og arbejde selvstændigt med faget.  

Du har også mulighed for at tage hele undervisningen som fjernundervisning. Det betyder, at du kan arbejde med faget og opgaverne hjemmefra - uanset hvor du bor i landet. I den forbindelse bliver der lavet en studieplan. Her skal du deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen. 

GSK – gymnasial supplering – vælg mellem 8 forskellige fag

Gymnasial supplering inden for fx matematik, dansk, engelsk m.m.

Komprimeret uddannelsesforløb

Et gymnasialt suppleringskursus er et komprimeret uddannelsesforløb, der er skræddersyet til netop dine behov ud fra dine specifikke uddannelsesønsker. Suppleringskursernes varighed og antallet af timer afhænger derfor af, hvor mange fag du har valgt samt niveauerne på fagene. Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen. Tager du faget som fjernundervisning skal du dog møde fysisk op på skolen ifm. skriftlig eksamen.

Optagelse og ansøgningsfrist

For at blive optaget skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, eux) eller en erhvervsuddannelse. Derudover skal faget eller den karakter du ønsker at forbedre være et specifikt krav i forhold til det uddannelsesønske, du sidder med.

Har du tidligere bestået faget, kan du ikke tage faget igen som GSK med mindre, at en højere karakter er et optagelseskrav til din videre uddannelse. Hvis du alligevel ønsker at forbedre din karakter i et fag kan du gøre det som enkeltfagskursist.

Se alle vores enkeltfag her >>

Der er løbende optag på alle fag.

Økonomi og SU

Uddannelsen er gratis, hvis du begynder senest to år efter, at du har afsluttet din gymnasiale uddannelse eller din erhvervsuddannelse. Er der gået længere tid, er brugerbetalingen på kr. 550,- pr. fag.

Uddannelsen er desuden SU-berettiget, hvis du har 16 timer eller mere pr. uge, og ikke har gennemført fagene på samme niveau før (dvs. timer til karakterforbedring tæller ikke med). Dit forbrug af SU, mens du supplerer, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. Kontakt os gerne for at høre mere om SU-reglerne.

Endelig kan du søge om tilskud til transport efter gældende regler.

Få mere information

Vil du vide mere om GSK suppleringsfag, kan du kontakte skolens studievejledere.