Toggle navigation
Gymnasial ­Supplering - GSK

Gymnasial ­Supplering - GSK

Supplér din eksamen - vælg mellem flere GSK fag

Dansk (GSK fag)
Se kurser / forløb
Engelsk (GSK fag)
Se kurser / forløb
Historie (GSK fag)
Se kurser / forløb
Matematik (GSK fag)
Se kurser / forløb
Samfundsfag (GSK fag)
Se kurser / forløb
Tysk (GSK fag)
Se kurser / forløb
Virksomhedsøkonomi (GSK fag)
Se kurser / forløb

Alle gymnasiale suppleringsfag

Dansk (GSK fag)
Engelsk (GSK fag)
Historie (GSK fag)
Matematik (GSK fag)
Samfundsfag (GSK fag)
Tysk (GSK fag)
Virksomhedsøkonomi (GSK fag)

Gymnasial Supplering - GSK - læs fag op online

Mangler du ét eller flere fag for at kunne søge ind på en bestemt uddannelse? Med gymnasiale suppleringskurser - også kaldet GSK - får du mulighed for at supplere din eksamen med ét eller flere fag på bestemte niveauer, så du kan leve op til adgangskravene på dit ønskestudie.
Gymnasiale suppleringskurser - supplér din studentereksamen eller erhvervsuddannelse.

Suppler din gymnasiale eksamen

Gymnasiale Suppleringskurser er for dig, der har afsluttet en gymnasial eksamen (STX, HF, HTX, HHX eller EUX) eller en erhvervsuddannelse. Via GSK kan du tage ét eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse. 

Suppleringskurserne kan dog også benyttes til at forbedre karakteren i et allerede gennemført fag, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til minimumskravet for optagelse på den videregående uddannelse.

Vælg mellem flere GSK suppleringsfag

På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende GSK suppleringsfag. Nogle af fagene udbydes på forskellige niveauer. Klik ind under hvert GSK-fag for at få en oversigt over fag og niveauer, timeforbrug, eksamensform, SU m.m.
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Dansk0 → A3260Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Engelsk0 → C175MundtligHF
Engelsk0 → B3210Mundtlig / skriftlig
STX
EngelskC → B2125Mundtlig / skriftlig
STX
Engelsk0 → A4335Mundtlig / skriftligHHX
EngelskC → A3250Mundtlig / skriftligHHX
EngelskB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Historie0 → B2150MundtligHHX
Historie0 → A2190MundtligSTX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Matematik0 → C2125MundtligHHX
Matematik0 → B3250MundtligHHX
MatematikC → B2125MundtligHHX
MatematikC → A3250Mundtlig / skriftligHHX
MatematikB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
Matematik0 → A4375Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Samfundsfag0 → C175Mundtlig
SamfundsfagC → B2125Mundtlig
Samfundsfag0 → B3200MundtligSTX
SamfundsfagC → A3250Mundtlig / skriftligSTX
SamfundsfagB → A2125Mundtlig / skriftligSTX
Samfundsfag0 → A4325Mundtlig / skriftligSTX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Tysk0 → C175MundtligValgfag
Tysk0 → B3200Mundtlig
HHX
Tysk
C → B2125Mundtlig
HHX
Tysk0 → A4325Mundtlig / skriftligHHX
TyskC → A3250Mundtlig / skriftligHHX
TyskB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Virksomhedsøkonomi0 → B3210Mundtlig / skriftligHHX
VirksomhedsøkonomiC → B2125Mundtlig / skriftligHHX
 

GSK Online - følg faget via fjernundervisning

Undervisningen på GSK foregår Online. Det stiller særlige krav til dig, men det giver dig også stor fleksibilitet i forhold til den måde du tilrettelægger din uddannelse, privatliv og evt. arbejde.

Onlineundervisning er ikke et selvstudium og du modtager både hjælp og vejledning undervejs. Du får tildelt en underviser, som orienterer dig om, hvordan forløbet tilrettelægges. Din underviser fører dig til også til den mundtlige eksamen.

Til jeres første møde (online) orienteres du om:
 • målene for faget og tilrettelæggelse af forløbet
 • deadlines for opgaver
 • hvornår emner skal være afsluttet mv.
 • hvordan I kontakter hinanden
 • hvornår du har mulighed for at få råd og vejledning undervejs i forløbet
Læs mere om hvordan fjernundervisning foregår >

Hverdagen som GSK-elev

Du skal nå de samme læringsmål i faget og aflevere opgaver, som hvis du deltog i et undervisningsforløb i en almindelig klasse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at GSK fjernundervisning normalt er lige så tidskrævende som almindelig undervisning. Som onlineelev bestemmer du dog i høj grad selv, hvornår og hvor du vil arbejde med faget. Dette stiller særlige krav til, at du er i stand til at arbejde både selvstændigt og målrettet med faget, så du når de aftalte deadlines.

Når du læser dit fag online finder du dine bøger mv. digitalt på nettet. Kommunikation foregår ligeledes oftest digitalt.

Vi bruger Systimes I- og E-bøger. Bøgerne tilgår du med dit Uni-login, når du er tilmeldt og oprettet i vores system. 
De fleste af dine øvrige undervisningsmaterialer i faget er placeret i et såkaldt moodlerum og tilgås derfor også over nettet. Hvis du skal lave skriftlige opgaver, projekter mv. skal du aflevere dem i et system.
GSK suppleringsfag - udbydes på flere niveauer.

Varighed

Dit fag gennemføres som et komprimeret forløb og varer typisk 1 – 2 måneder. Skal du eksempelvis ”løfte” matematik C til B, så gennemføres undervisningen på 2 måneder, mens et C-niveau i engelsk gennemføres på 1 måned. Den samlede varighed afhænger derfor at antallet af fag og antal løft. Varigheden for de forskellige forløb fremgår af oversigten ovenfor.

Adgangskrav

Du kan tilmelde dig GSK, hvis du opfylder adgangskravene:

 • Du skal have afsluttet en erhvervsuddannelse (uden EUX-bevis eller bevis for EUX 1. del) eller én af de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx, eux eller HF.

Derudover skal du ønske optagelse på en videregående uddannelse, der har optagelseskrav, som medfører at du:
 • skal læse det pågældende fag
 • skal løfte niveauet i et fag, som du allerede har (eksemplevis fra C- til B-niveau)
 • skal forbedre din karakter i et fag, som du allerede har haft
Din ansøgning skal godkendes af den regionale GS-koordinator, der også skal have et kopi af dit eksamensbevis. Du finder tilmeldingsskemaet ved at klikke ind på de enkelte fag og vælge det aktuelle GSK-hold.

Du kan kun tage det samme fag på samme niveau en gang. Hvis du ikke består faget, kan du ikke tage det om på GSK-vilkår. I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for dispensation.

Nedjusteringen af karaktergennemsnit

Fra den 1. maj 2022 gælder de nye regler, og det betyder, at karaktergennemsnittet fra din eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når du søger optagelse på en videregående uddannelse, hvis du supplerer din gymnasiale eksamen.

Nedjustering finder sted, hvis:
 • du afslutter såvel din gymnasiale eksamen som dine suppleringsfag den 1. maj 2022 eller senere, og 
 • du supplerer med fag/niveauer, der er specifikke adgangskrav til den konkrete videregående uddannelse, du søger optagelse på, og 
 • karaktererne fra din supplering trækker karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. 
Genberegningen sker automatisk af dit digitale eksamensbevis, når du søger optagelse på en videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om de nye regler i forbindelse med overvejelser om din videre uddannelse.
 
Du kan læse mere om de nye regler for nedjustering af karaktergennemsnittet på Uddannelsesguiden.

Økonomi og SU

Hvis du begynder på GSK senest 2 år efter du har afsluttet din adgangsgivende eksamen er GSK gratis. Hvis din eksamen er ældre end 2 år koster hvert fag 550 kr. Du betaler ikke for bøger mv.

Du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.

Bemærk at tiden fra undervisningen stopper og indtil eksamen ikke er SU-berettiget. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til en videregående uddannelse.

Du kan ikke modtage SU til et fag, hvis du tidligere har gennemført faget på samme niveau (karakterforbedring).

Eksamen

Alle GSK-fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig skriftlig prøve.

Skriftlige eksamener gennemføres på én af Aalborg Handelsskoles afdelinger.

Mundtlige eksamener gennemføres normalt også på en af Aalborg Handelsskoles afdelinger. De mundtlige eksamener kan dog tilrettelægges online, men det forudsætter at der kan udpeges en tilsynsførende, som kan være til stede under eksaminationen.

Få mere information

Vil du vide mere om GSK supplering, kan du kontakte skolens studievejledere.
Kontakt os
Trine Hyldig Christensen
Trine Hyldig Christensen
Uddannelsessekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Susanne Riis Hansen
Susanne Riis Hansen
Kontorelev

FAQ om Gymnasial supplering (GSK)

Gymnasial Supplering – også kaldet GSK – er for dig, der mangler ét eller flere fag / niveauer for at kunne søge ind på en videregående uddannelse. GSK-fagene udbydes som komprimerede forløb, og omfatter en række fag på gymnasialt niveau. GSK kan dog også benyttes til at karakterforbedre et allerede gennemført fag, så du kan opfylde adgangskravene til din drømmeuddannelse.

Du kan tilmelde dig et GSK-fag, hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse eller én af de gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX, EUX eller HF.

Derudover skal du ønske optagelse på en videregående uddannelse, der har optagelseskrav om, at du skal have det pågældende fag / løfte niveauet i faget.
Du tilmelder dig ved at vælge GSK-faget i listen over hold på det pågældende enkeltfag - bemærk at der på nogle fag kan være flere hold med forskellige niveauløft - fx fra C → A eller B → A.

Når du har trykket 'Tilmeld her' skal du hente et tilmeldingsskema, som skal udfyldes og sendes. Vores studievejledere vil efterfølgende kontakte dig, så du kan komme i gang med forløbet.
Et C-fag tager 1 måned og A- og B- fagene tager 2 måneder. Dit fag gennemføres som et komprimeret forløb og varer typisk 1 – 2 måneder. Skal du eksempelvis ”løfte” matematik C til B, så gennemføres undervisningen på 2 måneder, mens et C-niveau i engelsk gennemføres på 1 måned. Den samlede varighed afhænger derfor at antallet af fag og antal løft.
Gymnasial Supplering er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din studentereksamen / erhvervsuddannelse. Begynder du senere vil deltagerbetalingen være 550 kr. pr. fag. Du betaler ikke for bøger mv.
Ja, du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. Du kan søge SU en måned før opstart. Vær obs på en behandlingstid på op til 3 uger. Du skal søge SU til Aalborg Handelsskole, Langagervej.

At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.

Bemærk at tiden fra undervisningen stopper og indtil eksamen ikke er SU-berettiget. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til en videregående uddannelse.

Du kan ikke modtage SU til et fag, hvis du tidligere har gennemført faget på samme niveau (karakterforbedring).
Forløbet er et fuldtidsstudie og al undervisning foregår online.  Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et interaktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i perioden.

Du kan herefter påbegynde kurset på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med underviseren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb.

Du vil få tilkoblet en faglærer i de enkelte fag. Faget afsluttes med en eksamen.

Nej, undervisererne er tilgængelige fra kl. 8-16. Det er selvstændigt arbejde, hvor underviseren er med på sidelinjen. Du bestemmer selv, hvornår på dagen du arbejder - det vigtigste er dog, at du er aktiv hver dag.
Der bliver afholdt eksamen i maj/juni/august og december/januar.

Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig prøve. Prøverne vil foregå på Aalborg Handelsskole. Mundtlige prøver kan dog tilrettelægges online, hvis der kan udpeges en tilsynsførende.  

Afslutter du din gymnasiale eksamen efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, skal du være opmærksom på, at den opnåede karakter kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.
Du kan som udgangspunkt kun optages på det samme GSK-fag én gang. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives dispensation – forhør dig om mulighederne hos vores studievejleder.

Du kan finde en uddybende FAQ om Gymnasial supplering på uddannelsesguiden her: