Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Afsætning B på HHX

_A7A3632
Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, hvor der arbejdes med virksomhedens forhold til den nationale og globale omverden. I faget arbejdes der med interne og eksterne analyser, der giver viden om en virksomheds eller en branches markedsmuligheder.

Med udgangspunkt i afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i virkelighedsnære cases, hvor der arbejdes med konkrete virksomheder og brancher, hvor der udvikles forskellige løsningsforslag til virksomhedens udfordringer. Det kan fx være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter til en ny målgruppe.

Kernestofområderne i faget er samfundsvidenskabelig metode, den interne og eksterne situation, strategi, segmentering og målgruppevalg nationalt, marketingmix nationalt.

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppearbejde og klasseundervisning. En del af undervisningen tager udgangspunkt i autentiske cases og foregår i tæt samarbejde med virksomheder. Du vil komme på virksomhedsbesøg, og klassen vil få besøg af gæstelærere.