Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Erhvervsjura C på HHX

_A7A0242
Hvordan opfører jeg mig etisk korrekt på de sociale medier? Hvilke muligheder har en forretning, der får leveret varer for sent? Hvordan er jeg stillet, hvis jeg laver en skade på min arbejdsgivers ting? Må en virksomhed reklamere for alkohol over for børn og unge? Hvordan kan banken få sikkerhed, når den låner penge ud?

Disse og mange flere juridiske spørgsmål får du svar på i emner som demokratisk forståelse, erstatningsret, aftaleret, markedsføringsret, køberet og kreditret.

Faget erhvervsjura beskæftiger sig med de rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer, og du kommer til at arbejde med et bredt udsnit af erhvervsrettet lovgivning. Ved hjælp af virkelighedsnære cases og aktuelle sager lærer du at anvende den juridiske metode til forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Juraen har både betydning for dig som individ og i relation til mange fremtidige karrieremuligheder. Hvis du f.eks. drømmer om at arbejde som iværksætter, finansøkonom, revisor, advokat eller dommer, vil juraen komme til at spille en central rolle.