Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Kontoruddannelser med læreplads

_A7A1202
Tag en uddannelse inden for kontorområdet og få stor viden om forskellige administrative opgaver. Næsten alle virksomheder har i dag en kontorfunktion, så mulighederne for job er mange.
Med en kontoruddannelse åbner der sig et væld af spændende jobmuligheder inden for administration, økonomi og kundeservice. Som kontormedarbejder kan du arbejde i både private og offentlige virksomheder og organisationer. Du kan fx blive ansat som sekretær, receptionist, kundeservicemedarbejder, økonomimedarbejder eller projektmedarbejder. Du har også mulighed for at specialisere dig inden for f.eks. regnskab, HR eller marketing.

En stor del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre såvel skriftligt som mundligt. Det kan fx være med kunder, borgere, kolleger etc. Du lærer desuden at arbejde med forskellige IT-systemer såsom tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Jobmulighederne med en kontoruddannelse er mange. Kontorarbejde er en vigtig del af mange virksomheder, og derfor er der altid brug for dygtige medarbejdere til at varetage opgaverne.

Vælg mellem 6 specialer

På kontoruddannelserne er læretiden i en virksomhed 2 år, hvor du vil lære og opbygge erfaring gennem praktisk arbejde. Derudover vil du undervejs skulle deltage i korte skoleforløb på skolen, hvor du får undervisning i de teoretiske aspekter af kontoruddannelsen.

På kontoruddannelserne kan du specialisere dig inden for:

Valget af speciale afhænger af dine interesser og din læreplads.

Din vej til kontorverdenen

Der er forskellige veje til jobs i kontorverdenen. EUX-uddannelsen er den naturlige og mest direkte vej til et job inden for kontorbranchen. Andre ungdomsuddannelser kan dog også føre til en karriere inden for kontor. Her vil dit forløb afhænge af din alder og tidligere uddannelser.

EUX er din direkte adgang til kontoruddannelserne. Uddannelsen tager 4 år i alt - først to år på skole, og derefter to års læretid i en virksomhed. Få yderligere information om EUX-uddannelsen her:


NB. Bemærk at du ikke kan påbegynde en kontoruddannelse med en EUD Business.
Har du allerede afsluttet en anden ungdomsuddannelse, kan du stadig tage en kontoruddannelse. Her vil dit forløb afhænge af, hvilken ungdomsuddannelse du har taget:

 • Handelsgymnasiet (HHX) – du kan søge læreplads inden for kontor direkte efter afsluttet HHX-uddannelse
 • student fra stx, htx eller hf – du skal følge et 5 ugers EUS-forløb. Herefter kan du søge læreplads inden for kontor
 • Erhvervsuddannelse – Her skal du begynde på EUX. Du vil evt. kunne få merit for fag, du allerede har gennemført.
Er du over 25 år skal du følge en EUV - ErhvervsUddannelse for Voksne. Når du er over 25 år, vil dit uddannelsesforløb typisk være kortere. Forløbet begynder altid med en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale. 

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer, som du har erhvervet gennem arbejde, uddannelse og andre erfaringer. Formålet med en realkompetencevurdering er at fastlægge, om du har de nødvendige kompetencer til at få afkortet dit skoleforløb.
For at påbegynde læretiden i en virksomhed skal du indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er dit ansvar at finde en læreplads, men vores virksomhedskonsulenter står klar til at hjælpe dig hele vejen igennem processen. De kan hjælpe dig med at oprette kontakt til virksomheder og også med de mere praktiske opgaver, som udfyldning af uddannelsesaftalen.

Kontoruddannelsens specialer

Administration

På kontorspecialet administration lærer du at varetage administrative opgaver i...

LÆS MERE

Advokatsekretær

Som advokatsekretær kommer du til at arbejde med kontorarbejde såsom at forfatt...

LÆS MERE

Offentlig administration

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområ...

LÆS MERE

Revision

Som elev lærer du at anvende revisionsprotokoller og revisionslovgivning, hvor ...

LÆS MERE

Spedition og shipping

Arbejdet inden for spedition og shipping består ofte både af nationale og inter...

LÆS MERE

Økonomi

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de stør...

LÆS MERE

Tag kontoruddannelsen online

Kontoruddannelse online
Se kurser / forløb

FAQ om kontoruddannelserne

Som kontoransat vil du kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner. Efter afsluttet kontoruddannelse kan du få job i både private og offentlige organisationer. Mange kontoruddannede finder arbejde som kontorassistenter, sekretærer, receptionister, bogholdere og lignende stillinger. Disse job kræver typisk, at du er i stand til at arbejde i et team og er detaljeorienteret.
 
Din primære opgave som kontoransat er at hjælpe med at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads. Dette kan omfatte alt fra at besvare telefonopkald og e-mails til at planlægge møder og begivenheder, udarbejde rapporter og dokumenter, administrere filsystemer og foretage forskellige former for dataregistrering og databehandling.
 
Som kontoransat kan du også være ansvarlig for at opretholde og opdatere en organisations eller virksomheds regnskab, bogføring og fakturering. Du kan også hjælpe med at administrere lønninger, personaleadministration, HR-processer og andre lignende opgaver.
 
Udover de administrative og økonomiske opgaver, kan en kontoransat også være involveret i kundeservice og support. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål fra kunder og klienter, håndtere klager og kommunikere med andre afdelinger og samarbejdspartnere.
 
Kontoruddannelsen kan også være et springbræt til en karriere inden for ledelse. Mange virksomheder værdsætter administrative færdigheder, når de søger ledere, og en kontoruddannelse kan være en god vej til at lære de nødvendige færdigheder og erfaringer, der kræves for at træde ind i sådanne roller.
Generelt set er en kontoransat en vigtig del af enhver organisation eller virksomhed. Deres evne til at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads er afgørende for succesen af den virksomhed, de arbejder for.
 
Kontoruddannede har også mulighed for at fortsætte deres uddannelse og specialisere sig yderligere i forskellige administrative områder. Mange universiteter og professionshøjskoler tilbyder en række kurser og uddannelser inden for administration og ledelse, der kan hjælpe en kontoruddannet med at udvikle sine færdigheder og avancere i sin karriere.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for kontorbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Er en kontoruddannelse også noget for dig? Hvis du har gennemført èn af de nedenstående uddannelser og samtidig indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du blive en kontorelev.

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. 

Overgangskrav fra EUX-uddannelsen til læreplads
Har du taget en EUX-uddannelse skal du minimum have gennemført uddannelsens obligatoriske fag, hvor dit samlede karaktergennemsnit skal være mindst beståkarakter:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag
Derudover skal du også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
Med en kontoruddannelse kan du varetage en række forskellige stillinger inden for administration og kontorarbejde. Nogle af de mest almindelige stillinger, som du kan varetage er:  

 • Kontorassistent: En kontorassistent er typisk ansvarlig for at håndtere forskellige administrative opgaver såsom at besvare telefonopkald og e-mails, planlægge møder, koordinere rejser, behandle fakturaer, udføre databehandling m.m.
 • Sekretær: En sekretær udfører typisk en række forskellige administrative opgaver, som inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Receptionist: En receptionist fungerer som en virksomheds første kontakt med kunder og besøgende. Opgaver inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Bogholder: En bogholder er ansvarlig for at registrere og håndtere en virksomheds økonomiske transaktioner. Opgaver inkluderer at bogføre indtægter og udgifter, udføre fakturering, udføre betalinger og vedligeholde regnskaber.
 • HR-assistent: En HR-assistent fungerer som en støtte til en virksomheds HR-afdeling. Opgaver inkluderer at behandle ansøgninger, gennemføre screeningsinterviews, vedligeholde medarbejderdokumentation og koordinere medarbejderuddannelsesprogrammer.
 • Projektassistent: En projektassistent fungerer som en støtte til projektledere og teammedlemmer. Opgaver inkluderer at planlægge møder, koordinere projektaktiviteter, opdatere projektplaner og overvåge projektets fremdrift.

Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher og organisationer såsom: kontorer i virksomheder, offentlige organisationer, konsulentfirmaer, banker og finansielle institutioner, uddannelsesinstitutioner, nonprofit-organisationer etc. 

En kontoruddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, journalist, lærer, socialrådgiver og offentlig administration.
Spørgsmål? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00