Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Sprog- og praktikophold i udlandet

_A7A3740
Som HHX-elev har du i 3.g mulighed for at komme i sprog- og praktikophold i udlandet i 3 uger med støtte fra Erasmus+. Lige nu kan du komme til Spanien, Tyskland, Frankrig eller Irland.
På Aalborg Handelsgymnasium tilbyder vi et sprog- og praktikophold i udlandet til et begrænset antal elever med særlig interesse for sproglig udvikling. Opholdene er en kombination af sprogskole og praktik i en virksomhed i 3 uger samt virksomhedsbesøg og kulturelle/historiske arrangementer.

Fordelen ved et sprog- og praktikophold i udlandet er, at du udvikler dine sproglige og faglige kompetencer, samt udvikler dig personligt. Så har du lyst til at prøve kræfter i en udenlandsk virksomhed på et fremmedsprog, er et sprog- og praktikophold i udlandet helt sikkert noget for dig.

Sprog- og praktikopholdet foregår i uge 41, 42 og 43 i 3.g, og er medfinansieret af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Under praktikopholdet er du forpligtet til at følge med på Studie+ mht. gennemgået materiale, lektier og aflevere afleveringer, så du ikke er bagud, når du vender hjem.
Forløbet er målrettet 3.g-elever uanset studieretning. Tilmelding foregår dog allerede i 2.g (i foråret).
Sammen med vores samarbejdspartnere på destinationen finder vi en praktikplads til dig og arrangerer et skoleophold på en sprogskole. Eksempler på praktiksteder kan fx være café, blomsterhandel, kontor, fitnesscenter m.fl. Arbejdstiderne bliver aftalt med praktikstedet. Antallet af timer pr. uge vil ca. være det samme som arbejdstiden i det pågældende land for en fuldtidsbeskæftiget. Du skal regne med, at du måske også skal arbejde om lørdagen og evt. om søndagen.

Ud over at komme i praktik og gå i skole på destinationen kan du deltage i fx virksomhedsbesøg samt kulturelle og historiske arrangementer.
Du har følgende valgmuligheder, når det gælder international praktik: Irland, Tyskland, Frankrig eller Spanien. Det vil derfor være oplagt at vælge et land, hvor du kan tale det sprog, du har valgt på din studieretning. 

Du kommer højst sandsynligt til at bo på hostel/vandrerhjem sammen med resten af gruppen i Tyskland. I rejser flere personer sammen og kommer også til at bo sammen på værelserne. I Frankrig, Irland og Spanien bliver I højst sandsynligt indkvarteret privat ved værtsfamilier.
I løbet af dit ophold vil du altid kunne kontakte en person, der kan hjælpe dig med eventuelle problemer.

Endelig skal du huske, at du som praktikant er gæst i en fremmed virksomhed, og at virksomheden derfor forventer høflig og positiv optræden. Dette er helt centralt, så vi sikrer, at du får et behageligt ophold, og at virksomhederne også i fremtiden har lyst til at tage imod elever fra Aalborg Handelsgymnasium. Husk, at du ikke bare repræsenterer skolen, men også Danmark over for dine kolleger på praktikstedet.

I forbindelse med udlandsophold gælder skolens studie- og ordensregler samt reglerne for udenlandske studieforløb. Samtlige udenlandske studieforløb er alkoholfri.

Gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ søger Aalborg Handelsgymnasium om at få tilskud til et 3-ugers sprog- og praktikophold for HHX-elever. Programmet yder et økonomisk tilskud til et 3-ugers ophold. Pengene dækker forsikring, rejse, ophold og lokal transport (bus/tog/undergrund).

Hvis du bliver udvalgt til et sprog- og praktikophold, skal du indbetale 4.000kr. til skolen. Denne egenbetaling, eller dele deraf, refunderes såfremt Erasmus+ tilskuddet dækker alle omkostninger. Hvis du springer fra, refunderes denne egenbetaling ikke. Du underskriver en kontrakt med skolen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under.

Du skal forvente selv at betale omkostninger til mad og lommepenge.

Skolen tegner en rejseforsikring og en praktikforsikring, der er gældende under selve opholdet.

Derudover skal du påregne at skulle deltage i skolens Åbent Hus-arrangement i januar, hvor du skal gøre reklame for programmet, samt til et infomøde i auditoriet, hvor du skal fortælle om dit ophold til næste års ansøgere.
 
NB!
Hvis du selv afbryder praktikopholdet i udlandet eller hvis du på grund af dårlig opførsel bliver bedt om at rejse hjem i utide, får du/skolen ingen penge fra EU, og du skal derfor selv betale alle omkostninger i forbindelse med praktikken - også hjemrejsen!


Du vil modtage et Europass, der er et officielt EU-bevis for gennemførsel af et ophold i udlandet. Derudover vil du modtage et diplom for gennemførelse af såvel praktikken som skoleopholdet fra vores samarbejdspartnere. Begge er beviser, som du kan anvende, når du skal videre fra handelsgymnasiet.
 

Ansøgningsprocedure

For at ansøge om et sprog- og praktikophold skal du udfylde nedenstående formular senest d. 15. april 2024. Du vil få endelig besked i løbet af maj 2024. 

Infomøder
  • Turøgade: tirsdag d. 2/4 kl. 10.50 - 11.20
  • Saxogade: fredag d. 5/4 kl. 12.10 - 12.40

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Maia Haferbier (mhaf@ah.dk) i Turøgade eller Jane Holm Nielsen (jhn@ah.dk) i Saxogade.  


Udfyld dit ansøgningsskema

Ansøgning om sprog- og praktikophold i udlandet
VIGTIGT: HUSK at vedhæfte et skærmprint af din fraværsoversigt. Uden denne fil kommer din ansøgning ikke i betragtning.
Download
Find din afdeling