Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Sprog- og praktikophold i udlandet

Som HHX-elev har du mulighed for at komme i sprog- og praktikophold i udlandet i 3 uger med støtte fra Erasmus+. Lige nu kan du komme til Spanien, Tyskland, Frankrig eller Irland.

Selve praktikken

Du har følgende valgmuligheder, når det gælder international praktik: Irland, Tyskland, Frankrig eller Spanien. Arbejdstiderne bliver aftalt med praktikstedet. Antallet af timer pr. uge vil ca. være det samme som arbejdstiden i det pågældende land for en fuldtidsbeskæftiget. Du skal regne med, at du måske også skal arbejde om lørdagen og evt. om søndagen.

Endelig skal du huske, at du som praktikant er gæst i en fremmed virksomhed, og at virksomheden derfor forventer høflig og positiv optræden. Dette er helt centralt, så vi sikrer, at du får et behageligt ophold, og at virksomhederne også i fremtiden har lyst til at tage imod elever fra Aalborg Handelsgymnasium. Husk, at du ikke bare repræsenterer skolen, men også Danmark over for dine kolleger på praktikstedet.

For at mindske dagene væk fra undervisningen på Aalborg Handelsgymnasium vil det 3 uger lange praktikophold blive planlagt omkring efterårsferien i uge 42. Under hele praktikopholdet er du forpligtet til at følge med på Studie+ mht. gennemgået materiale, lektier og aflevere afleveringer, så du ikke er bagud, når du vender hjem.

EU_flag_Erasmus(1)

Det praktiske

I de første dage af opholdet vil der være en lærer på stedet, der kan hjælpe dig med eventuelle problemer. I den resterende tid skal du sammen med resten af gruppen klare dig alene, men kan selvfølgelig altid kontakte skolen, hvis der opstår behov for det. 

Du kommer højst sandsynligt til at bo på hostel/vandrerhjem sammen med resten af gruppen i Tyskland. I rejser flere personer sammen og kommer også til at bo sammen på værelserne. I Frankrig, Irland og Spanien bliver I højst sandsynligt indkvarteret privat ved værtsfamilier. I forbindelse med udlandsophold gælder skolens studie- og ordensregler samt reglerne for udenlandske studieforløb. Samtlige udenlandske studieforløb er alkoholfri.


Økonomi

Gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ søger Aalborg Handelsgymnasium om at få tilskud til et 3-ugers sprog- og praktikophold for HHX-elever. Programmet yder et økonomisk tilskud til et 3-ugers ophold. Pengene dækker forsikring, rejse, ophold og lokal transport (bus/tog/undergrund).

Hvis du bliver udvalgt til et sprog- og praktikophold, skal du indbetale 4.000kr. til skolen. Denne egenbetaling, eller dele deraf, refunderes såfremt Erasmus+ tilskuddet dækker alle omkostninger. Hvis du springer fra, refunderes denne egenbetaling ikke. Du underskriver en kontrakt med skolen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under.

Du skal forvente selv at betale omkostninger til mad og lommepenge.

Skolen tegner en rejseforsikring og en praktikforsikring, der er gældende under selve opholdet.

Derudover skal du påregne at skulle deltage i skolens Åbent Hus-arrangement i januar, hvor du skal gøre reklame for programmet, samt til et infomøde i auditoriet, hvor du skal fortælle om dit ophold til næste års ansøgere.
 
NB!
Hvis du selv afbryder praktikopholdet i udlandet, hvis du på grund af dårlig opførsel bliver bedt om at rejse hjem i utide, eller hvis du ikke gennemfører sprogtest både før og efter opholdet samt slutevalueringen til EU, får du/skolen ingen penge fra EU, og du skal derfor selv betale alle omkostninger i forbindelse med praktikken - også hjemrejsen!


Ansøgningsprocedure

For at ansøge om et sprog- og praktikophold skal du udfylde nedenstående formular senest d. 11. april 2023. Du vil få endelig besked i løbet af maj 2023. 

Bemærk at ansøgningsskemaet bliver aktivt d. 27. marts efter 1. infomøde. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Maia Haferbier (mhaf@ah.dk) i Turøgade eller Peder Overgaard Pedersen (pep@ah.dk) i Saxogade.  


Udfyld dit ansøgningsskema

Ansøgning om sprog- og praktikophold (SP) i udlandet
VIGTIGT: HUSK at vedhæfte et skærmprint af din fraværsoversigt. Uden denne fil kommer din ansøgning ikke i betragtning.
Download
Find din afdeling