Uddannelser / bliv faglært

Uddannelser / bliv faglært

Se vores erhvervsuddannelser inden for kontor, handel og detail.

Erhvervsuddannelse inden for kontor, handel og detail
Kontoruddannelse
Handelsuddannelse
Detailuddannelse
EUD og EUX Business - kontor, handel, butik
Hovedforløbsuddannelser - online forløb
Hovedforløbsuddannelser - praktik i udlandet (kontor/detail)
Online valgfag - Kontoruddannelser
Online valgfag - Handelsuddannelser
Online valgfag - Detailuddannelser
Spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Helle Kluug Borgstrøm
Studieadministrativ medarbejder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser (på barsel)