Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Positivlister - uddannelse og kurser for ledige

Positivlister2023
Som ledig har du en række forskellige muligheder for at få bevilget og betalt et kursus-/uddannelsesforløb af din A-kasse eller Jobcenter.

Positivlisterne giver dig et overblik over hvilke godkendte kurser, du kan tage som ledig. Dine muligheder afhænger blandt andet af din uddannelsesbaggrund, og så skal kurserne fremgå på én af de to positivlister:

  • Den landsdækkende positivliste
  • Den regionale positivliste

Listernes formål er at styrke dine kompetencer inden for jobområder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Du har også mulighed for at deltage i kurser gennem aktivering via Min plan (jobplan). Det er dit jobcenter der afgør, om det er muligt.

Positivlisterne

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (op til 30 kursusdage) har du mulighed for at tage et kursus fra den landsdækkende positivliste. Det er din A-kasse, der skal godkende forløbet.

Uddannelserne henvender sig til ufaglærte og faglærte ledige, samt faglærte ledige med en kort videregående uddannelse. Kurserne målretter sig mod brancher og erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller hvor der forventes jobåbninger inden for nærmeste fremtid.

Kursuslisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeret med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Vi har udarbejdet en liste over godkendte kurser. Flere af kurserne er sammensat, så du kan udnytte dine 30 kursusdage bedst muligt. Har du dage tilbage hjælper vi gerne med at finde relevante kurser.

Ud over den landsdækkende positivliste findes der også en række regionale lister, der indeholder 6 ugers kurser og kortere uddannelser, der kan variere fra region til region. Den regionale positivliste er udarbejdet, da jobefterspørgslen kan være forskellig i regionerne, og via denne liste er det muligt at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Det er Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR i Nordjylland, der har godkendt de kurser/uddannelser, som findes her i regionen. Har du et højere uddannelsesniveau eller er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du mulighed for at deltage i kurser på den regionale positivliste, hvis du er medlem af en A-kasse. Det er dit Jobcenter, der skal godkende dit kursus/kursusforløb. 

Find alle godkendte kurser for ledige

Her kan du også filtrere ift. 6 ugers jobrettet uddannelse og den regionale positivliste.

Se alle kurser for ledige >>
Kontakt os
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Find din afdeling