Stor erfaring med fjernundervisning

Vi har de seneste år kørt flere typer af fjernundervisningsforløb , og vores undervisere har derfor stor erfaring i at undervise og give feedback online.

På vores online undervisningsforløb får vi desuden gode evalueringer – både ift. undervisernes faglighed og engagement, men også ift. brugervenligheden ved at tage kurset/uddannelsen online.

Der er lagt et evalueringsskema ind i vores online læringsportal Moodle, således at du evaluerer dit forløb inden du afslutter det. Det er med til, at vi hele tiden kvalitetssikrer forløbene.

Blended Learning

Vi tilbyder blended learning til de kursister, som har mulighed for at følge et sådant forløb. Blended learning betyder, at du kan følge undervisningen i vores Åbent Læringscenter en del af tiden, og du kan sidde andetsteds som fjernundervisningskursist resten af tiden. På den måde kombinerer du dit forløb med tilstedeværelse og ren fjernundervisning. 

Få hjælp af vores coach

Vi har tilknyttet en coach, som er klar til at hjælpe dig, hvis du oplever udfordringer af faglig eller personlig karakter undervejs i dit forløb. Vores coach sørger desuden for, at du får en god start på dit forløb den første dag via et webinar, som er et videomøde. Her gennemgår hun dit forløb, og du kan få svar på dine spørgsmål.

Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Helle Kluug Borgstrøm
Studieadministrativ medarbejder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser (på barsel)
Elevcoach - online forløb
Leane Johansson
Coach og underviser