Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Engelsk A på HHX

_A7A9973
Engelskfaget på HHX er et obligatorisk A-fag. Det betyder, at du har engelsk alle tre år. I faget arbejder vi både med sprog, tekstanalyse samt kultur og samfund i engelsktalende lande.

Mange elever på gymnasiet oplever, at gymnasiefaget engelsk har mere fokus på struktur, analysebegreber og metoder, end hvad de kender fra folkeskolen. Engelsk på HHX ligner på mange måder engelsk på de andre gymnasieretninger, men på HHX indgår også arbejde med erhvervsrettede tekster og emner. Det kan for eksempel være, at vi har et forløb om CSR og reklamer, eller at vi udarbejder en virksomhedsprofil.

Meget af undervisningen er organiseret i forløb. Alle skal arbejde med områdestudier af Storbritannien, USA og et tredje engelsktalende land. Her kan for eksempel indgå politik, samfundsforhold, erhvervsliv og kultur. Vi inddrager ofte aktuelle emner, som for eksempel det amerikanske præsidentvalg. Ud over områdestudierne er der rigtig mange forløb, man kan arbejde med i engelsk. Fælles for dem er, at der indgår analyse af forskellige tekster, men arbejdsformerne kan variere meget. Vi arbejder både med mundtlighed og skriftlighed, og i løbet af gymnasiet skal du læse mindst et større værk, typisk en roman. I mange forløb indgår elev-oplæg, og undervejs i de tre år vil der også blive arbejdet med grammatik, da sproglig korrekthed er i fokus. Vi har også mange skriftlige opgaver. Når du slutter i 3g er eksamen i engelsk obligatorisk, og du kan komme op mundtligt eller skriftligt eller begge dele.