Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Samfundsfag C på HHX

_A7A3505
Samfundsfag C giver dig grundlæggende viden om samfundet, herunder politik, økonomi og internationale forhold samt sociologiske og kulturelle mønstre. Disse kompetencer vil du også kunne benytte i dine andre fag.

Vi arbejder med politik, så du ikke er i tvivl om hvad der menes, når de i nyhederne taler om ’røde og blå partier’ eller ’samarbejde over midten’. Du får en grundlæggende forståelse for bl.a. ideologier, velfærdsmodeller og økonomi. Det gør, at du kan komme med kvalificerede argumenter, når diskussionen falder på, om skatten skal sættes op eller ned, eller om Danmark skal mindske CO2 udledningen.

Du vil også arbejde med erhvervsmæssige udfordringer, fx vil du få viden om, hvordan Coronakrisen har udfordret virksomhederne, og du vil være i stand til at diskutere mulige løsninger herpå.

Vi tager udgangspunkt i Danmark, men undersøger også internationale forhold og sammenhængene herimellem. Det kunne fx være, hvad Storbritanniens udmelding af EU har af betydning for dansk økonomi og for internationalt samarbejde.

Derudover forholder vi os til sociologi. Vi går i dybden med sociologiske og kulturelle mønstre. Vi kunne fx undersøge, hvorfor nogle personer får en længere uddannelse end andre, eller om der egentlig findes fattigdom i Danmark.

Gennem faget tilegner du dig begreber, kompetencer og metoder, som gør dig i stand til at undersøge, forklare og diskutere en aktuel samfundsfaglig problemstilling.

Timerne er præget af gruppearbejde, men også selvstændigt arbejde. Der skal laves min. ét projekt. Du vil lære at indsamle forskellige former for data, og forholde dig kritisk hertil. I faget vil der være både mundtlige og skriftlige fremstillinger.

Samfundsfag C skal give dig lyst til at deltage i den demokratiske debat og til at engagere dig i samfundet.