Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Min Plan - aktivering til uddannelse via en jobplan

Kurser-ledige
Er du ledig kan du via dit jobcenter lave en aftale om uddannelse som et led i en jobplan: 'Min plan'. Min Plan er en personlig og fleksibel plan, som tager udgangspunkt i din aktuelle situation.
A-kassen og jobcentret skal, sammen med dig, hjælpe med at lægge en plan for din jobsøgning og aftale en indsats, der bidrager til, at du kommer hurtigere i job. 'Min Plan' er en digital planlægnings- og samarbejdsplatform, som er udviklet til dette formål. Platformen giver en fælles digital platform ift. at planlægge og koordinere de aktiviteter og indsatser, der skal hjælpe dig videre i arbejde.

'Min Plan' indeholder information om din situation, jobønsker, uddannelsesbaggrund, og andre relevante oplysninger. Planen bruges til at skabe et overblik over dine forudsætninger og behov og er grundlaget for at udarbejde en individuel jobplan.

Det der bliver aftalt som indsats, kommer til at stå i ”Min plan”, som du kan se på din personlige side på jobnet.dk

Få uddannelse via 'Min Plan'

Er du ledig og på dagpenge, og har du ikke benyttet ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse, eller har du allerede brugt muligheden, kan du via dit jobcenter lave en aftale om uddannelse, som en del af Min Plan.

Du skal normalt mødes månedligt med dit jobcenter og evt. din A-kasse, og senere i dit ledighedsforløb skal du mødes med dem hver tredje måned. Under disse møder har du mulighed for at fremsætte dine ønsker om uddannelse.

Du skal huske, at ønsker du uddannelse via aktivering, så skal forløbet være relevant for dine jobmuligheder og være en del af din jobplan.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for vejledning om dine muligheder for uddannelse på Aalborg Handelsskole. 

Hvornår skal planen udarbejdes?

Afhængig af din alder har du ret og pligt til aktivering efter følgende retningslinjer:

  • Er du under 30 år, har du ret og pligt til aktivering allerede efter sammenlagt 13 ugers ledighed.
  • Er du 30-49 år, har du først ret og pligt til aktivering efter sammenlagt 26 ugers ledighed.
  • Er du fyldt 50 år, har du ret og pligt til aktivering efter sammenlagt 13 ugers ledighed.
Find din afdeling