Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

Optagelse og adgangskrav på EUD Business

_A7A2519_(1)
Adgangskravene, og måden hvorpå du tilmelder dig til EUD Business, er forskellige, afhængig af din alder og uddannelsesbaggrund. Bliv klogere på, hvordan du søger ind på EUD og få et overblik over adgangskravene.

Sådan optages du på EUD Business

For at blive optaget på EUD Business skal du ansøge via www.optagelse.dk.

Når du søger optagelse skal du vedlægge din studievalgsportfolie ifm. tilmeldingen. Er det mere end 2 år siden du afsluttede grundskolen, skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Se adgangskravene til EUD

Nedenfor kan du læse mere om adgangskravene for at søge ind på EUD Business.
For at blive optaget på GF1 på EUD Business direkte fra 9./10 klasse skal du:
  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen. 
eller
  • du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed ift. læreplads
Er du under 25 år, og har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden skal du som udgangspunkt begynde på Grundforløb 2 (GF2). Adgangskravene for at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUD Business er:
Du skal:
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
  • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve
  • gennemføre en samtale på Aalborg Handelsskole. 
Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.
Forløbet ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV) er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din uddannelse på kortere tid.


For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år samt have:
  • afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter (ellers skal du til optagelsesprøve)
Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en læreplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.
 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Er du enten vurderet ikke-uddannelsesparat eller opfylder du ikke adgangskravene til EUD Business, har du mulighed for at komme ind via en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale på skolen.

Optagelsesprøven består af en prøve i både dansk og matematik. Der er tale om praktiske opgaver på et niveau svarende til 9. klasse med vægt på det, du skal bruge på en erhvervsuddannelse. Begge prøver er 2 timers skriftlige prøver, hvor du må medbringe hjælpemidler.

Når du har været til optagelsesprøve, vil din prøve blive rettet af en ekstern censor. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale med én af vejlederne på Aalborg Handelsskole. Til samtalen vil der blive taget stilling til din optagelse på den uddannelse, du har søgt. Det er dels resultatet fra optagelsesprøven, der indgår i vurderingen, dels en snak med dig om dit uddannelsesønske, din mødestabilitet osv.
Kontakt os
Studievejledere - EUX
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00