Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Global økonomi og marketing

Studieretningen er målrettet dig, der synes marketing, reklame og salg lyder spændende, og som samtidig gerne vil vide mere om samfundet omkring dig. Studieretningen udbydes også som elitesportsklasse for dig, der er Team Danmark elev eller professionel eliteidrætsudøver.
ah2018_141(1)
På studieretningen lærer du om marketing, reklame og salg og du kommer samtidig til at deltage i samfundsfaglige diskussioner. Her lærer du at se muligheder og udfordringer, som rækker langt ud over landets grænser. Du undervises bl.a. i, hvordan virksomheder kan udvikle sig, når de samtidig påvirkes af udviklingen i udlandet - fx fra USA.
 
Studieretningen styrker dig til videregående uddannelser. Måske drømmer du om et job som markedstingschef eller økonomikonsulent eller måske går dine uddannelsesplaner i retning af videregående samfundsfaglige eller økonomiske uddannelser.

Dine studieretningsfag

Afsætning A

International Økonomi A

Afsætning
Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
ah2018_019

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-2 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag eller 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Tysk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Matematik A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade) 
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C

Tag studieretningen som elitesportselev

Som professionel elitesportsudøver/Team Danmark elev kan du tage denne studieretning, og dermed forfølge både dine ambitioner inden for idrætsverdenen og samtidig tage en HHX-uddannelse.

Som elitesportselev lærer du om økonomi og marketing på lige fod med alle andre HHX-elever, men med mulighed for mere fleksibilitet i skema, afleveringer m.m., så du kan passe din træning og turneringer. På studieretningen kommer du desuden til at gå i klasse med andre idrætsudøvere, og I vil derfor kunne støtte og hjælpe hinanden.

Læs mere om Elitesport og Team Danmark på HHX >

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser. 

Tag denne studieretning som elitesportselev

Er du professionel elitesportudøver / Team Danmark elev, så er denne studieretning oplagt for dig. Her kan du gå i vores elitesportsklasse med mulighed for morgentræninger og mere fleksibilitet i dit skema.

Elitesportselev på HHX >