Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Tysk (SOF-fag)

Tysk via Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Har du en hf-eksamen uden overbygning eller afsluttet eux 1. del og har brug for at hæve dit tysk C-niveau til tysk B eller A for at komme ind på et bestemt studie? På Aalborg Handelsskole kan du tage tysk B og A som et supplerende overbygningsforløb via fjernundervisning.
ah2018_1165
I faget tysk er der fokus på din udvikling af dine tyske færdigheder i både skrift og tale. Du kommer til at arbejde med forskellige emner inden for den tyske kultur, det tyske samfund og erhvervslivet i Tyskland. Samtidig får du også en indsigt i den nyere tyske historie fra 1945.

På begge niveauer - Tysk A og Tysk B - lærer du bl.a. mundtligt at referere tekster inden for forskellige emner og at føre en samtale om emnerne.

Undervisningens indhold

  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Tysk grammatik – herunder korrekt sprog, retstavning og tegnsætning
  • Udtale, ordforråd, fagudtryk og faste vendinger på tysk
  • Kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i Tyskland
Få råd og vejledning om GSK
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder