Toggle navigation

Tysk A - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Tysk A - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Tysk A - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Tysk A - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Indhold

I faget tysk på niveau A, som er en fortsættelse af niveau B, lærer du at:

  • forstå talt tysk som standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
  • læse og forstå nyere, autentiske tysksprogede tekster
  • udtrykke sig skriftligt og mundtligt på tysk med et varieret ordforråd og grammatisk korrekthed
  • anvende viden om aktuelle samfunds- og erhvervsforhold i Tyskland og øvrige tysksprogede lande i mundtlig og skriftlig kommunikation.

Eksamen

Faget afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 325 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget Tysk niveau A skal du have afsluttet Tysk niveau B.