Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Nordjyske Gymnasiers Akademi

_A7A3516
Aalborg Handelsgymnasium deltager i Nordjyske Gymnasiers Akademi. Her gives 15 engagerede og dygtige elever i 2.g muligheden for en ekstra faglig udfordring.
Akademiet er et samarbejde mellem de nordjyske gymnasier og regionens videregående uddannelser, UCN og Aalborg Universitet, og foregår over i alt 5 dage i løbet af ét skoleår. 

Tre dage afholdes ud over de deltagende gymnasier i den region, ens gymnasium er placeret, mens to dage afholdes som en camp, hvor undervisere fra Aalborg Universitet og UCN forestår undervisningen.

Det er muligt at deltage i to forskellige linjer, humaniora/sprog og samf/business, og hver linje arbejder med to forskellige temaer. De overordnede temaer er:

  • Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten? (humaniora/sprog)
  • Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet? (samfundsvidenskab/business)
Når du har gennemført Akademiets aktiviteter, vil du modtage et diplom for gennemførelsen.