Toggle navigation
Kurser for ledige

Kurser for ledige

Er du netop blevet ledig? Vi udbyder 6 ugers jobrettet uddannelse og kurser fra positivlisten for Nordjylland. Flere af kurserne udbydes desuden online.

6 ugers jobrettede kurser

Find alle godkendte kurser for ledige

Her kan du også filtrere ift. 6 ugers jobrettet uddannelse og den regionale positivliste.

Se alle kurser for ledige >>

Kurser for ledige - 6 ugers jobrettet uddannelse

Er du netop blevet ledig og på vej videre til dit næste job? Udskift ventetiden med et kursus, der kan gøre dig endnu mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Kurserne giver dig nye kompetencer, som vil styrke dit CV.
Vi har stor erfaring med at hjælpe ledige videre mod deres næste job. Vi har fx udviklet en række sammensatte kursusforløb (6 ugers kursus for ledige), der styrker dine kompetencer inden for forskellige jobfunktioner. 

Kurserne er udviklet med udgangspunkt i den landsdækkende samt de regionale positivlister. Herved sikrer vi, at vores tilbud går hånd i hånd med erhvervslivets behov. Målet er jo at styrke din viden, så du kan komme videre med din karriere.

Hvilke kurser kan jeg tage som ledig?

På Aalborg Handelsskole udbyder vi en lang række kompetencegivende kurser:

Har du været ledig i 5 uger og er du medlem af en A-kasse, har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Uddannelserne/kurserne er AMU kurser og skal indgå på den landsdækkende positivliste, hvilket alle vores seks ugers kurser gør.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du må deltage i jobrettet uddannelse. Tilbuddet gælder som udgangspunkt faglærte og ufaglærte. Derudover kan faglærte med en kortere uddannelse i bagagen også deltage.

Din alder har desuden betydning for, hvornår du skal have gennemført kurserne. Er du fx fyldt 25 år, så skal du have gennemført uddannelsen inden for de første 9 måneder fra første ledighedsdag. Er du under 25 år skal det ske inden for de første 6 måneder.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du stadig mulighed for at komme på kursus gennem dit Jobcenter.

Fra 1. ledighedsdag kan Jobcenteret tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb finansieret via den regionale uddannelsespulje. Puljen er lavet for at sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kurset skal derfor indgå på den regionale positivliste.

Du skal være medlem af en A-kasse for at søge kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Puljen giver især ufaglærte gode muligheder, men der findes også kurser målrettet både faglærte og personer med videregående uddannelser. Det er Jobcentret, der skal godkende dit kursus / kursusforløb.

Få mere info om den regionale positivliste for Nordjylland >>

Ønsker du at tage dit kursus som 100% fjernundervisning, så udbyder vi flere online kurser for ledige. Disse forløb giver dig mulighed for at følge undervisningen i dit eget tempo og på tidspunkter, der passer dig.

Kurserne kan følges uanset hvor i landet du bor, og niveauet vil være det samme, som hvis du deltog på et af vores hold.

 

Hvem kan deltage?

Er du faglært, ufaglært eller er du faglært med en kort videregående uddannelse, kan du som udgangspunkt deltage i 6 ugers gratis jobrettet uddannelse. Forløbet skal dog godkendes af din A-kasse.
Er du ledig med en videregående uddannelse, har du mulighed for at deltage, hvis kurserne godkendes som en del af 'Min plan' (jobplan). For at få godkendt 'Min plan', skal du kontakte dit jobcenter og a-kasse. Har du ikke gjort brug af din lange uddannelse de seneste 5 år, så kan du være berettiget til en jobrettet uddannelse. For at få afgjort dette, skal du kontakte din A-kasse.

Som ledig med en videregående uddannelse har du også mulighed for at deltage i kurser, der er omfattet af den regionale positivliste, hvis du er medlem af en A-kasse. Her er det dit Jobcenter, der skal godkende kurset. 
 

Praktisk info

Flere af kurserne består af sammensatte forløb med en varighed på op til 6 uger, men du har også mulighed for at sammensætte dit eget forløb ud fra enkeltkurser. Vi hjælper gerne med at sammensætte et forløb, da der her gælder bestemte regler. 
Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:
 • Er du over 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Er du under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.
Begynder du på et kursus eller et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte i din ledighedsperiode. Her har du ret til at fortsætte på uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag. Det forudsættes, at kurset/kurserne er inden for den samme erhvervsgruppe på positivlisten.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller har du fået udarbejdet en jobplan hos jobcentret er deltagelse på kurserne gratis, da jobcentret betaler den fulde kursuspris.

Deltager du i kurserne som et led i din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse mellem bopæl og uddannelsessted, hvis du sammenlagt har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet. Det gælder dog ikke, hvis du deltager i uddannelse på videregående niveau (fx akademifag). Det er henholdsvis A-kasse og jobcentret, der bevilger tilskuddet.

Kan du ikke få kurser eller uddannelse igennem a-kasse eller via Jobcentret, har du stadig mulighed for at deltage, hvis du selv betaler. Dog skal du også have det godkendt i A-kassen og det gælder kun særlige kurser under 20 timer pr. uge.

Har du spørgsmål til priser, økonomi eller regler, så kontakt os gerne.

Er du ledig kan du tilmelde dig et af vores kurser eller uddannelsesforløb ved at:

 1. Kontakte din a-kasse/Jobcenter ift. om du er berettiget til et 6 ugers jobrettet kursus eller et kursus på den regionale positivliste
 2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper meget gerne med at finde det kursus, der er det rigtige for dig.
 3. Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du for at tilmelde dig udfylde blanketten AR237. Blanketten skal efterfølgende sendes til din a-kasse/Jobcenter. Spørg os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten. Ønsker du at tilmelde dig et kursus på den regionale positivliste, skal du kontakte dit Jobcenter.

Vi får besked, når din deltagelse er godkendt, og du vil herefter modtage et indkaldelsesbrev fra os.

Har du brugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter.

Er du ledig kan vi hjælpe dig med at kortlægge dit uddannelses -/ og efteruddannelsesbehov og med at lægge en plan for dit forløb. Vi hjælper gerne med at spore dig ind på det rette uddannelsesforløb, og med at få udfyldt alle relevante blanketter.

Endelig kan vi også vejlede dig om mulighederne for at blive faglært, såfremt du ikke er det i forvejen, men eksempelvis har praktisk erfaring.
Hent tilmeldingsblanket for ledige - jobrettet uddannelse

Læs også

Min Plan - aktivering til uddannelse via en jobplan

A-kassen og jobcentret skal, sammen med dig, hjælpe med at lægge en plan for di...

LÆS MERE

Positivlister - uddannelse og kurser for ledige

Positivlisterne giver dig et overblik over hvilke godkendte kurser, du kan tage...

LÆS MERE
Kontakt os
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær

Ugentligt nyhedsbrev med kurser for ledige

Hver uge sender vi en nyhedsmail ud med en liste over vores kommende kurser målrettet ledige. Nyhedsmailen er oplagt for ledige, jobcentre, A-kasser m.fl. Tilmeld dig nu!

Nyhedsbrev med kurser for ledige >

FAQ om 6 ugers jobrettet uddannelse og positivlister

 • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelses- eller kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
 • Alle kurser under 6-ugers jobrettet uddannelse skal indgå på den landsdækkende positivliste, der er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
 • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.


Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært (dvs. har afsluttet grundskolen/folkeskolen og evt. en gymnasial uddannelse)
 • Er ledig og faglært (dvs. har en erhvervsfaglig uddannelse – fx kontorassistent, salgsassistent, elektriker etc.)
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig samt en kort videregående uddannelse (dvs. faglært og en uddannelse som fx handelsøkonom, datamatiker etc.)

I nogle tilfælde har du mulighed for at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Hør mere om dine muligheder hos dit Jobcenter.

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du i et ledighedsforløb, har du mulighed for at deltage i vores kursusforløb for ledige via den regionale uddannelsespulje eller aktivering via en jobplan (Min plan). Her skal du kontakte dit lokale Jobcenter, der skal godkende din deltagelse.


Når du deltager på et kursus behøver du ikke at søge arbejde imens. Ligeledes skal du heller ikke deltage i møder med a-kassen eller jobcentret.

Får du tilbudt job undervejs i forløbet, skal du dog tage imod det. Ligeledes skal dit CV også fortsat være aktivt, og du bør tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.


Du tilmelder dig et 6 ugers jobrettet kursus via følgende tre step:

 1. Kontakt din A-kasse og spørg om du er berettiget til seks ugers jobrettet uddannelse.
 2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper gerne med at finde det helt rigtige kursus for dig.
 3. Udfyld blanketten AR-237. Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten.

Herefter er du klar til at påbegynde dit kursus.

Du finder blanketten AR237 her >>


Det er gratis at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du tilhører målgruppen.

Du vil under forløbet modtage dagpenge og samtidig har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse, hvis du sammenlagt har mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsessted. 


Positivlister er en oversigt over kurser, som du har mulighed for at deltage på som ledige.
 
Positivlisternes formål er at styrke dine kompetencer inden for jobområder, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der skelnes mellem to lister:
 • den landsdækkende positivliste
 • den regionale positivliste
Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (op til 30 kursusdage), har du mulighed for at vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste, såfremt din A-kasse godkender forløbet.

Uddannelserne henvender sig til både ufaglærte og faglærte arbejdsløse, samt faglærte med en kort videregående uddannelse. Kurserne er designet til at imødekomme behovene inden for brancher og erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller forventes jobåbninger i den nærmeste fremtid.

Vi har sammensat en liste over godkendte kurser, og flere af kurserne er sammensat, så du kan få mest muligt ud af dine 30 kursusdage. Hvis du har dage tilbage, hjælper vi gerne med at finde relevante kurser.

Den landsdækkende positivliste er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Udover den landsdækkende positivliste eksisterer også adskillige regionale lister, som indeholder 6-ugers kurser og korte uddannelser, der kan variere fra region til region. Den regionale positivliste er blevet udarbejdet, da der kan være forskellige jobbehov på tværs af regionerne, og via denne liste er det muligt at fokusere uddannelsesindsatsen på særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR i Nordjylland har godkendt de kurser og uddannelser, som findes i regionen. Hvis du er medlem af en A-kasse, og ikke er berettiget til 6-ugers jobrettet uddannelse eller har et højere uddannelsesniveau, kan du deltage i kurser fra den regionale positivliste. Dit Jobcenter skal godkende dit kursus eller kursusforløb.
Find din afdeling