Toggle navigation
Kurser for ledige

Kurser for ledige

Er du netop blevet ledig? Vi udbyder 6 ugers jobrettet uddannelse og kurser fra positivlisten for Nordjylland. Flere af kurserne udbydes desuden online.

6 ugers jobrettede kurser

Administrativ IT/superbruger
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 08-05-2023
Varighed: 30 dage
Administrativ koordinator
Se 4 hold
Næste startdato: 02-05-2023
Varighed: 26 dage
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Se 6 hold
Næste startdato: 24-04-2023
Varighed: 5 dage
Digital handel
6 ugers jobrettet
Se 1 hold
Næste startdato: 23-10-2023
Varighed: 28 dage
Frontmedarbejder
6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Næste startdato: 04-09-2023
Varighed: 30 dage
Grundlæggende IT
Se 1 hold
Næste startdato: 25-08-2023
Varighed: 26 dage
Grundlæggende lederuddannelse
6 ugers jobrettet
Se 8 hold
Næste startdato: 08-05-2023
Varighed: 13 dage
Grundlæggende regnskab
Se 8 hold
Næste startdato: 08-05-2023
Varighed: 30 dage
Lønadministration
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Se 3 hold
Næste startdato: 24-04-2023
Varighed: 10 dage
På vej mod den offentlige sektor
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 30-05-2023
Varighed: 11 dage
 

Find flere kurser her

Tekstfilter til at filtrere på sidens kursusliste. Når der trykkes "Søg" eller enter opdateres kursuslisten på siden, ud fra den indtastede filtrering.

Kurser for ledige - 6 ugers jobrettet uddannelse og godkendte forløb

Er du netop blevet ledig og på vej videre til dit næste job? Udskift ventetiden med et kursus, der kan gøre dig endnu mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Kurserne giver dig nye kompetencer, som vil styrke dit CV.

Hvilke kurser kan jeg tage som ledig?

På Aalborg Handelsskole udbyder vi en lang række kompetencegivende kurser

 • 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Kurser fra den regionale positivliste
 • Online kurser for ledige

6 ugers jobrettet uddannelse

Har du været ledig i 5 uger og er du medlem af en A-kasse, har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Uddannelserne/kurserne skal indgå på den landsdækkende positivliste, hvilket alle vores seks ugers kurser gør.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du må deltage i jobrettet uddannelse. Tilbuddet gælder som udgangspunkt faglærte og ufaglærte. Derudover kan faglærte med en kortere uddannelse i bagagen også deltage.

Din alder har desuden betydning for, hvornår du skal have gennemført kurserne. Er du fx fyldt 25 år, så skal du have gennemført uddannelsen inden for de første 9 måneder fra første ledighedsdag. Er du under 25 år skal det ske inden for de første 6 måneder.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Positivlisten – regional uddannelsespulje for Nordjylland

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du stadig mulighed for at komme på kursus gennem dit Jobcenter.

Fra 1. ledighedsdag kan Jobcenteret tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb finansieret via den regionale uddannelsespulje. Puljen er lavet for at sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kurset skal derfor indgå på den regionale positivliste.

Du skal være medlem af en A-kasse for at søge kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Puljen giver især ufaglærte gode muligheder, men der findes også kurser målrettet både faglærte og personer med videregående uddannelser. Det er Jobcentret, der skal godkende dit kursus / kursusforløb.

Få mere info om den regionale positivliste for Nordjylland >>

Online kurser for ledige

Ønsker du at tage dit kursus som 100% fjernundervisning, så udbyder vi flere online kurser for ledige. Disse forløb giver dig mulighed for at følge undervisningen i dit eget tempo og på tidspunkter, der passer dig.

Kurserne kan følges uanset hvor i landet du bor, og niveauet vil være det samme, som hvis du deltog på et af vores hold.

Kursernes varighed

Flere af kurserne består af sammensatte forløb med en varighed på op til 6 uger, men du har også mulighed for at sammensætte dit eget forløb ud fra enkeltkurser. Vi hjælper gerne med at sammensætte et forløb, da der her gælder bestemte regler. 

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus som ledig?

Er du ledig kan du tilmelde dig et af vores kurser eller uddannelsesforløb ved at:

 1. Kontakte din a-kasse/Jobcenter ift. om du er berettiget til et 6 ugers jobrettet kursus eller et kursus på den regionale positivliste
 2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper meget gerne med at finde det kursus, der er det rigtige for dig.
 3. Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du for at tilmelde dig udfylde blanketten AR237. Blanketten skal efterfølgende sendes til din a-kasse/Jobcenter. Spørg os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten. Ønsker du at tilmelde dig et kursus på den regionale positivliste, skal du kontakte dit Jobcenter.

Vi får besked, når din deltagelse er godkendt, og du vil herefter modtage et indkaldelsesbrev fra os.

Har du brugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter.

Pris og økonomi

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller har du fået udarbejdet en jobplan hos jobcentret er deltagelse på kurserne gratis, da jobcentret betaler den fulde kursuspris.

Deltager du i kurserne som et led i din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse mellem bopæl og uddannelsessted, hvis du sammenlagt har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet. Det gælder dog ikke, hvis du deltager i uddannelse på videregående niveau (fx akademifag). Det er henholdsvis A-kasse og jobcentret, der bevilger tilskuddet.

Kurser med fokus på erhvervslivets behov

Vi har stor erfaring med at hjælpe ledige videre mod deres næste job. Vi har fx udviklet en række sammensatte kursusforløb, der styrker dine kompetencer inden for forskellige jobfunktioner. Kurserne er udviklet med udgangspunkt i den landsdækkende samt de regionale positivlister. Herved sikrer vi, at vores tilbud går hånd i hånd med erhvervslivets behov. Målet er jo at styrke din viden, så du kan komme videre med din karriere.

Få hjælp og vejledning

Sidder du med spørgsmål vedr. regler, økonomi eller dine muligheder? Kontakt os gerne – vi hjælper dig rigtig gerne videre mod dit næste job.

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært kan du gratis få op 6 ugers jobrettet uddannelse med henblik på at øge dine chancer for job. Udnyt din tid som ledig med et uddannelsesforløb, hvor du kan udvikle dig og få nye redskaber til brug i et fremtidig job.

 • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelses- eller kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
 • Alle kurser under 6-ugers jobrettet uddannelse skal indgå på den landsdækkende positivliste, der er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
 • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.


Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært (dvs. har afsluttet grundskolen/folkeskolen og evt. en gymnasial uddannelse)
 • Er ledig og faglært (dvs. har en erhvervsfaglig uddannelse – fx kontorassistent, salgsassistent, elektriker etc.)
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig samt en kort videregående uddannelse (dvs. faglært og en uddannelse som fx handelsøkonom, datamatiker etc.)

I nogle tilfælde har du mulighed for at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Hør mere om dine muligheder hos dit Jobcenter.

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du i et ledighedsforløb, har du mulighed for at deltage i vores kursusforløb for ledige via den regionale uddannelsespulje eller aktivering via en jobplan. Her skal du kontakte dit lokale Jobcenter, der skal godkende din deltagelse.


Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:

 • Er du over 25 år, skal du gennemføre uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Er du under 25 år, skal du gennemføre uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Begynder du på et kursus eller et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte i din ledighedsperiode. Her har du ret til at fortsætte på uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag. Det forudsættes, at kurset/kurserne er inden for den samme erhvervsgruppe på positivlisten.


Når du deltager på et kursus behøver du ikke at søge arbejde imens. Ligeledes skal du heller ikke deltage i møder med a-kassen eller jobcentret.

Får du tilbudt job undervejs i forløbet, skal du dog tage imod det. Ligeledes skal dit CV også fortsat være aktivt, og du bør tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.


Du tilmelder dig et 6 ugers jobrettet kursus via følgende tre step:

 1. Kontakt din A-kasse og spørg om du er berettiget til seks ugers jobrettet uddannelse.
 2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper gerne med at finde det helt rigtige kursus for dig.
 3. Udfyld blanketten AR-237. Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten.

Herefter er du klar til at påbegynde dit kursus.

Du finder blanketten AR237 her >>


Det er gratis at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du tilhører målgruppen.

Du vil under forløbet modtage dagpenge og samtidig har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse, hvis du sammenlagt har mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsessted. 


Positivlisten - regional og landsdækkende

Som ledig har du en række forskellige muligheder for at få bevilget og betalt et kursus-/uddannelsesforløb af din A-kasse eller Jobcenter. Dine muligheder afhænger blandt andet af din uddannelsesbaggrund, og så skal kurserne fremgå på én af de to positivlister - regionale eller landsdækkende.

Positivlister er en oversigt over kurser, som du har mulighed for at deltage på som ledige.
 
Positivlisternes formål er at styrke dine kompetencer inden for jobområder, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der skelnes mellem to lister:
 • den landsdækkende posisitvliste
 • den regionale positivliste

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (op til 30 kursusdage) har du mulighed for at tage et kursus fra den landsdækkende positivliste. Det er din A-kasse, der skal godkende forløbet.

Uddannelserne henvender sig til ufaglærte og faglærte ledige, samt faglærte ledige med en kort videregående uddannelse. Kurserne målretter sig mod brancher og erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller hvor der forventes jobåbninger inden for nærmeste fremtid.

Kursuslisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeret med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle kurser på positivlisten er indplaceret i en række erhvervsgrupper. Når du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du vælge et kursus/sammensætte dit eget kursusforløb inden for den samme erhvervsgruppe. Det er ikke muligt at vælge kurser på tværs af flere erhvervsgrupper.

Vi har udarbejdet en liste over godkendte kurser. Flere af kurserne er sammensat, så du kan udnytte dine 30 kursusdage bedst muligt. Har du dage tilbage hjælper vi gerne med at finde relevante kurser inden for den aktuelle erhvervsgruppe.


Ud over den landsdækkende positivliste findes der også en række regionale lister, der indeholder 6 ugers kurser og kortere uddannelser, der kan variere fra region til region. Den regionale positivliste er udarbejdet, da jobefterspørgslen kan være forskellig i regionerne, og via denne liste er det muligt at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Det er Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR i Nordjylland, der har godkendt de kurser/uddannelser, som findes her i regionen. Har du et højere uddannelsesniveau eller er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du mulighed for at deltage i kurser på den regionale positivliste, hvis du er medlem af en A-kasse. Det er dit Jobcenter, der skal godkende dit kursus/kursusforløb. 


Hent tilmeldingsblanket for ledige - jobrettet uddannelse

Læs også

Netop ledig – sådan gør du

Som nyledig kan din a-kasse eller Jobcenter hjælpe og rådgive dig ift., hvad ...

LÆS MERE

Sådan tilmelder du dig et jobrettet kursus

Kontakt din a-kasse/Jobcenter ift. om du er berettiget til et 6 ugers jobrett...

LÆS MERE

Pris og økonomi - kurser for ledige

Som udgangspunkt ligger priserne for 6 ugers jobrettet uddannelse fra 126-190 k...

LÆS MERE

Aktivering til uddannelse via jobplan

Er du ledig og på dagpenge, og har du ikke benyttet ordningen for 6 ugers job...

LÆS MERE

Vejledning for ledige

Udbuddet af efter- og videreuddannelse er enormt. Netop derfor kan det være svæ...

LÆS MERE
Find din afdeling