Toggle navigation
IT-1920x315_(1)

Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark

6 ugers jobrettet

Hold

26-08-2024
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
5 dage Daghold
26-08-2024
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
5 dage Fjernundervisning
28-10-2024
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
5 dage Daghold
28-10-2024
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
5 dage Fjernundervisning

Om forløbet

Lær funktionerne i et regneark

Flere og flere virksomheder efterspørger kompetencer inden for MS Office pakken, herunder især Excel. Har du behov for at kunne anvende Excels mange funktioner i dit daglige arbejde? Eller søger du job, hvor Excel er en fordel eller sågar en forudsætning?

Excel regneark er et IT-værktøj, der anvendes i mange jobfunktioner. På dette kursus bliver du klædt på til at kunne behandle tal, foretage beregninger med Excel og visualisere resultaterne.

Kurset indhold

 • Oprettelse af regneark og indsætning af formler
 • Formatering
 • Brug af funktioner
 • Diagrammer
 • Udvælgelse af relevante dato til præsentation
 • Anvendelse af diagramtyper
 • Automatisk formatering af data
 • Grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg
 • Arbejde med flere regneark i samme mappe og linke mellem mapper
 • Avanceret grafik
 • Funktioner generelt og logiske funktioner
 • Enkel datasøgning og import af data fra internet og access
På kurset veksles der mellem teori og praktiske øvelser. Kurset starter ud på begynderniveau og det er en fordel, hvis du har et grundlæggende kendskab til MS Office

Forudsætninger

Det vil være en fordel, at du har kendskab til IT på et grundlæggende niveau

Antal kursusdage

5 dage
Info om fag
49826 - Anvende regneark til beregninger og præsentation

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Fagnummer: 49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
44346 - Design og automatisering af regneark

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Fagnummer: 44346 Design og automatisering af regneark Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20
40750 - Præsentation af tal i regneark

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Fagnummer: 40750 Præsentation af tal i regneark Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95