Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Convenience med/uden profil

Pige-med-skilt-i-coffeeshop
Vil du arbejde med fødevaresalg i delikatesse- og dagligvarerbutikker eller arbejde med brødudsalg eller food-to-go? Så er specialet Convenience-salg lige noget for dig.
Convenience betyder nemt, hurtigt og bekvemt, og dækker over butikker eller shop-in-shops, der sælger føde- og drikkevarer såsom færdigretter, kaffe, brød, delikatessevarer, food-to-go og lign. til forbrugere.

Uddannelsen er målrettet dig, der gerne vil arbejde med salg af fødevarer i små og store fødevare- og dagligvarebutikker, såsom dagligvaremarkeder, coffeeshops, delikatesser m. fl. Som elev med speciale i convenience-salg mestrer du salg, vareeksponering og kundebetjening. Gennem forløbet bliver du desuden uddannet inden for fødevaresikkerhed og egenkontrol og får kendskab til varedeklarationer, tilberedning af produkter samt produktsortiment.
På Aalborg Handelsskole tilbyder vi 4 retninger indenfor Convenience-salg:
 • Convenience (uden profil)
 • Convenience mad (med profil)
 • Bageriudsalg (med profil)
 • Coffee Shop (med profil)
Convenience
Specialefag Obligatorisk (uden profil)
6
Valgfrie (uden profil)
0-4
Obligatorisk (med profil)
8
Valgfrie (med profil)
0-4
Fagprøve 1
Uger i alt (uden profil)
7-11
Uger i alt (med profil)
9-13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

* Vælger du convenience med profil skal du have min. 2 ugers valgfrie specialefag.

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Karrieremulighederne er mange indenfor Convenience-salg. Du kan bliver afdelingsleder, butikschef, salgskonsulent eller lign. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom eller markedsføringsøko­nom.

Obligatoriske fag

(2 separate uger)

Vi arbejder med at opnå et grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem din butiks idegrundlag, og butiksprofil og koncept, samt hvorledes vi kan arbejde strategisk med disse.  Herudover arbejdes der med mange andre facetter inden for butiksdrift og optimering.

Du får indsigt i, hvilke målgrupper din virksomhed henvender sig til, og hvordan disse målgruppers typiske købsadfærd ser ud.

Du vil opnå kendskab til det personlige salg og hvordan du herigennem kan vejlede din kunde bedst muligt og anvender dit produktkendskab i salget. Herunder vil du lære hvordan du skal være bevidst om både din – og dine kunders profil, så kunden får den bedst mulige oplevelse og butikken opnår det bedste salg.

Du vil få kendskab til din butiks arbejde med CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
(2 separate uger)

På modul 2 arbejder vi blandet andet konkurrentanalyse og markedsføring af butikkens profil. Du får indsigt i hvordan din butik er repræsenteret på de digitale platforme, samt hvordan man bedst muligt henvender sig til kunderne på disse platforme.

Du lærer hvordan du optimerer indretningen i din butik, for herigennem at påvirke kundens oplevelse i butikken og optimere salg/indtjening.

Du vil få kendskab til hvordan vi optimerer vores indtjening på salget, herunder lærer du at beregne dine produkters nøgletal.

Du lærer om hvordan vi bedst muligt markedsfører os til vores kunder. Her ser vi både på de digitale og analoge markedsføringskanaler og du opnår et indgående kendskab til dine konkurrenter og forståelse for hvordan din butiks kan differentiere sig i branchen.

Du bliver introduceret til forskellige digitale salgs- og forretningskoncepter, herunder omnichannel og multichannel strategi.

Du kommer til at arbejde med betydningen af, at kunne styre varelageret, så du møder dine kunders behov og holder omkostningerne nede.

Du opnår forståelse for hvordan du, igennem sortimentsanalyser, kan optimere din butiks salg, indtjening og butiksindretning.
(2 uger i træk)

Modul 3 omhandler, forruden yderligere uddybninger af indholdet i modul 2, forståelse for økonomien i forhold til butiksdrift.

Her arbejdes der med købmandskab.

Du lærer hvordan du arbejder med budgetlægning og opfølgning på nøgletal.

Du arbejder med hvordan du udvælger dine leverandører og udarbejder indkøbskalkuler både før og efter salget af varerne.

Du får en forståelse for hvad den optimale prissætning er for varerne med udgangspunkt i butikkens profil og målgruppe, og hvor stor omsætning, det kræves for at omkostninger til eks. en markedsføringskampagne er tjent ind.

Du opnår indsigt i de trends og tendenser som findes i din branche, samt hvordan du i din butiks kan drage fordel af disse.

Under forløbet vil du også arbejde med vareeksponering og events i forbindelse med dit fagprøveprojekt.

Valgfrie specialefag

Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering
Du arbejder med drift af webshop i form af forsyningskæden, oprettelse af produkter på sitet, ordreoprettelse, søgemaskineoptimering, salgsoptimering på sitet og kundeservice i form af arbejde med at kommunikere professionelt, kendskab til de forskellige platforme man kommunikerer på, CRM, returneringer og klager.

Gennem kendskab til testmuligheder, markedsføringsplan og aftersale kan du skabe dig et helhedsbillede af virksomhedens aktiviteter, og tænke det ind i det daglige arbejde. Du klædes desuden på til at kunne varetage ordrebehandling, kundehenvendelser, reklamationer og returprocesser, og svare professionelt og i kontekst til kundens historik.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Verdens bedste servicemedarbejder 
 • Kundens oplevelser 
 • Bag kulissen
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om butiksuddannelserne

Som butiksuddannet kan du arbejde i en lang række forskellige butikker og virksomheder, herunder supermarkeder, tøjbutikker, elektronikbutikker, boghandlere og mange andre typer detailhandel.

Dine konkrete arbejdsopgaver kan variere afhængig af den specifikke butik og stilling, du er ansat i, men typisk vil du have ansvar for at betjene kunder, vejlede dem i forhold til produkter og ydelser, og sørge for at butikken altid er præsentabel og indbydende.

Dine arbejdsopgaver kan også omfatte varemodtagelse, vareopfyldning, lagerstyring, prismærkning, kassebetjening og kundepleje. Du kan også være ansvarlig for at planlægge og udføre markedsføringsaktiviteter og kampagner, herunder at designe butiksindretning og vinduesudstillinger.

Som butiksuddannet er det vigtigt, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, samt evnen til at tage ansvar og arbejde selvstændigt. Du skal også have en god forståelse for salgspsykologi og kundeservice, og være i stand til at opbygge langvarige relationer til kunderne.

Over tid kan du udvikle dig og avancere i din karriere inden for detailhandlen, og mulighederne kan inkludere stillinger som butikschef, indkøber, produktchef eller marketingansvarlig, afhængigt af din ambition og evner.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for butiksbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUD - Grundforløb 2: for dig, der gerne vil hurtigt i gang med din læreplads
 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Du kan blive optaget på en butiksuddannelse, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 12.000 – 15.000 kr. pr. måned.
En butiksuddannelse kan føre til rigtig mange spændende jobmuligheder i erhvervslivet. Nogle af de mest almindelige stillinger kan fx være:

 • Salgsassistent
 • Salgskonsulent
 • Kundeansvarlig
 • Dekoratør
 • Servicemedarbejder
 • Content manager
 • E-commercer
 • Butikschef
Disse er blot nogle få eksempler på de jobmuligheder, som en butiksuddannelse kan give dig adgang til. Der er mange andre roller og muligheder, afhængigt af dine interesser og erfaring.

Med en butiksuddannelse får du også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som designteknolog, handelsøkonom og serviceøkonom.