Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Talentaktiviteter på HHX

På Handelsgymnasiet Aalborg afholdes der løbende forskellige talentaktiviteter, hvor du har mulighed for at fordybe dig eller udfolde dit særlige talent.
ah2018_060

På Handelsgymnasiet har vi en række aktiviteter, der knytter sig tæt op af HHX-fagene, og som nogle gange inddrager flere fag. Nogle af aktiviteterne deltager du i klassevis, mens andre aktiviteter skal du tilmelde dig individuelt. Aktiviteterne kan variere fra år til år og være afhængig af, hvilken klasse du går i.

Talentaktiviteterne

Ønsker du at styrke dine kompetencer og indsigt i aktier og aktieinvestering? …så kan du følge et talentforløb, hvor vi kommer mere i dybden med aktieanalyse og aktieinvesteringer samt de vigtigste forhold, som en kompetent investor tager med i sine analyser.

Vi arbejder med fundamentalanalyse og teknisk analyse samt vurdering af en akties fremtidige værdi. Der vil også være besøg af en professionel aktieanalytiker, som introducerer os til forskellige cases.

Du kan deltage i talentforløbet, hvis du er i gang med finansiering C, har gode excel-evner samt en god portion interesse og engagement.

Yderligere info om forløbet
Afholdes efter almindelig skoletid 4 eftermiddage i efterårssemesteret fordelt i november/december måned.
Internationalt fransk certificat
Aalborg Handelsgymnasium er i samarbejde med det Franske Institut i Danmark, certificeret DELF-udbyder. DELF er et officielt sprogcertifikat, der udstedes af det franske undervisningsministerium. Certifikatet er bredt anerkendt af både universiteter og arbejdsgivere i Frankrig i fransktalende lande.

DELF giver en international profil og åbner fremtidige døre til at studere eller arbejde i fransktalende lande. Men er i det hele taget også en god måde til at forbedre ens mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i fransk, og dermed ens resultater til studentereksamen.

Interesserede elever følger et forberedende kursusforløb inden prøven, som afholdes hvert år sidst i april. Både kursus og prøven afholdes på AH af DELF – certificerede undervisere.
På Handelsgymnasiet Aalborg arbejder alle 2.g elever med erhvervscase. Eleverne arbejder i grupper med rigtige virksomheder, hvor de skal identificere udfordringer og muligheder for virksomheden. På baggrund heraf skal der udarbejdes konkrete handlingsforslag, så virksomheden klarer sig bedre på markedet i fremtiden.

I forbindelse med erhvervscase får eleverne et godt indtryk af, hvordan der arbejdes i erhvervslivet, og hvordan de bagvedliggende fag understøtter hinanden.

I slutningen af 2.g er der DM i erhvervscase, hvor alle HHX-elever i Danmark arbejder med den samme virksomhed. Der konkurreres først på afdelingen, hvor gruppen med det bedste løsningsforslag går videre til en regional konkurrence. Vinderen heraf får lov til at deltage i den landsdækkende finale. De grupper som går videre i mesterskabet får et spændende forløb med interessante foredrag og ikke mindst sparring med de øvrige grupper.

På Aalborg Handelsgymnasium har vi hele to gange vundet Danmarksmesterskabet i erhvervscase.
Kan du noget med ord, og er du god til at skrive spændende tekster? Så har du årligt mulighed for at deltage i konkurrencen ”DM i novelleskrivning” på Aalborg Handelsskole. Du vil modtage råd og vejledning undervejs i din skriveproces.

Er du så heldig at vinde konkurrencen om at blive en af Danmarks bedste unge novelleforfattere, kan du se frem til et betalt skriveophold på en højskole. Her vil du modtage undervisning af danske forfattere, lytte til spændende foredrag og spare med andre skriveinteresserede elever.

DM i novelleskrivning er arrangeret af Dansk Forfatterforening, og hvert år indsender ca. 200 elever fra hele landet deres noveller og digte.

Yderligere info om forløbet
Talentaktiviteten foregår individuelt og efter skoletid.
Er du frivillig i skolens elevdemokrati og har du et ønske om at blive bedre klædt på til de arbejdsopgaver, der er knyttet til det?
 
I forbindelse med dette forløb vil der være 8 moduler af hver 2-3 timers varighed, der har til formål at udvikle dit talent og samtidig gøre skolens elevdemokrati endnu stærkere.
 
Modulerne bliver udbudt både lokalt, samt via LH og NETWERK, og kommer blandt andet til at omhandle emner som projektplanlægning, teambuilding, rekruttering og markedsføring af events, samt ’sociale media managing’.

Yderligere info om forløbet
Du skal forvente at bruge ca. 20 timer. Alle moduler vil blive udbudt hvert år. Modulerne skal blot tages i løbet af de tre skoleår, så du behøver ikke at tage dem i løbet af ét år.

Du skal være frivillig i skolens elevdemokrati.
Bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig… - har du særlig interesse for erhvervsjura og brænder du for ekstra udfordringer, så er dette talentforløb måske noget for dig.

I dette forløb kommer vi til at arbejde med nogle af straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, og vi vil kæde disse sammen med erstatningsretten, som du kender fra undervisningen i erhvervsjura. Vi skal se på straf- og erstatningsansvaret for ledelsen i virksomheder samt på rådgivernes erstatningsansvar. Vi vil inddrage kendte sager, og du vil bl.a. møde en anklager, der har erfaring med at føre sager om økonomisk kriminalitet.

Yderligere info om forløbet
Varighed på ca. 7 lektioner og afholdes i foråret.
Kickstart karrieren med et certifikat i tysk
På Aalborg Handelsgymnasium udbyder vi et B1-sprogcertifikat i samarbejde med det anerkendte tyske Goethe-Institut. Det er til dig, der gerne vil forbedre dine tyskkundskaber. Det forbereder dig også til at arbejde og studere i Tyskland samt til at arbejde i danske virksomheder, der har samhandel med tysktalende lande.
 
Påtænker du at gøre brug af de forskellige muligheder for sprog- og praktikophold i udlandet, som Aalborg Handelsgymnasium udbyder, så er B1-sprogcertifikatet en god forberedelse hertil.
 
Kurset henvender sig til elever i 2. og 3. g. Undervisningen foregår på gymnasiet inden for normal skoletid.
 
Vil du vide mere, kan du få yderligere oplysninger hos skolens lærere eller på
https://www.goethe.de/ins/dk/de/spr/prf.html
 
Elevbetaling: 1233 kr.

Yderligere info om forløbet
Afholdes i foråret - ca. 10 timer 4-6 uger før eksamen.
Kan du noget med ord og kunne du tænke dig at blive bedre til at skrive spændende tekster? Så skal du melde dig til skolens Kreativ skrivning program. Her vil du få konkrete redskaber til at få din fortælling ud over kanten. Du vil fordybe dig i netop det, som har din interesse inden for fakta- eller fiktionsgenren. Programmet er til dig, som kunne tænke sig at søge ind på Journalisthøjskolen, for dig, som drømmer om en karriere inden for marketing, for dig, som er nysgerrig på ordenes magt og for dig som sidder med en lille forfatter i maven.

Yderligere info om forløbet
Max 20 deltagere pr. hold.

Der vil være 4 mødegange - 2 klokketimer fra september-december.
I dette talentforløb kommer vi til at arbejde med statistik, der kan bruges til at sammensætte aktier og andre værdipapirer i porteføljer med relativ lav risiko i forhold til det forventede afkast, så har du interesse for investeringer og lidt flair for matematik, kan dette være et talentforløb for dig! Vi kommer til at bygge videre på statistikken fra Matematik B og arbejde med, hvordan man måler risiko ved investeringer i aktier, og hvilke risici man som investor kan undgå.

Yderligere info om forløbet
Forløbet varer ca. 5 lektioner.

Afholdes i efteråret.
Afholdes ikke i skoleåret 2022/23

Aalborg Handelsgymnasium i Turøgade deltager i Nordjyske Gymnasiers Akademi. Her gives engagerede og dygtige elever i 2.g muligheden for en ekstra faglig udfordring. Akademiet er et samarbejde mellem de nordjyske gymnasier og regionens videregående uddannelser, UCN og Aalborg Universitet, og foregår over i alt 6 dage i løbet af ét skoleår. Nogle dage afvikles i Turøgade, mens andre dage afvikles på de øvrige gymnasier i Aalborg eller de videregående uddannelser.

Det er muligt at deltage i to forskellige linjer, humaniora og samf/business, og hver linje arbejder med to forskellige temaer. Temaerne har eksempelvis været ”Bæredygtighed”, ”Globalisering”, ”FN’s verdensmål”, ”Køn” og ”Forbrydelse og straf”.

Når du har gennemført Akademiets aktiviteter, vil du modtage et bevis på gennemførelsen.

Yderligere info om forløbet
Optagelseskrav: Indstilling fra faglærere og efterfølgende ansøgning

Tidsforbruget er ca. 40 timer.

Tilmeldingsfristen er medio september.
Sidder du med en god idé, og drømmer du om at starte egen virksomhed? Så vil Handelsgymnasiets iværksættermiljø AHEAD være lige noget for dig.

En af Danmarks vigtigste ressource vil i fremtiden være evnen til at være innovativ – dvs. tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til virkelighed. I Handelsgymnasiets start-up miljø AHEAD kan du afprøve iværksætteri i trygge rammer. Her kan du få adgang til både rådgivning og sparring af undervisere, der kan hjælpe dig inden for fx ideudvikling, økonomi, jura, markedsføring m.m. Lad din idé, drøm eller ambition blive til en bæredygtig forretningsmodel og måske på sigt – din egen virksomhed.

Uanset hvilken studieretning du vælger, har du mulighed for at deltage i AHEAD, der både findes på Turøgade og Saxogade. I AHEAD gennemføres desuden løbende forskellige aktiviteter med fokus på innovation og iværksætteri. Det kan fx være oplæg, konkurrencer, netværksarrangementer m.m.

Læs mere om mulighederne og de enkelte aktiviteter på www.ah.dk/ahead.

Tilmeld dig en talentaktivitet

Slut dato
Tilmelding til talentaktiviteter på HHX
Tilmeld dig en talentaktivitet på HHX her. Bemærk at der på nogle aktiviteter kan være begrænsede pladser. Tilmelding sker efter 'først-til-mølle'-princippet. Tilmeldingsfristen er d. 2/9 2022.
Slut dato
02-09-2022
Kontakt os for mere info
Jens Åge Østergaard
Jens Åge Østergaard
Lektor
IØ., VØ. og finansiering
Christina Rask Thomsen
Christina Rask Thomsen
Lektor
Engelsk og fransk
Hanne Jakobsen
Hanne Jakobsen
Lektor
Engelsk, tysk, kinesisk, fransk
Berit Maas Vølker
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Lotte Holm-Nielsen
Lotte Holm-Nielsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, samtidshistorie og finansiering
Ann Skytte
Ann Skytte
Lektor
Dansk, psykologi
Sandra Thorup Mose
Sandra Thorup Mose
Adjunkt
Dansk og Samfundsfag
Chris Bøcker Pedersen
Chris Bøcker Pedersen
Lektor
International økonomi og samfundsfag
Henning Fischlein
Henning Fischlein
Lektor
Afsætning, informatik og innovation
Henrik Boysen
Henrik Boysen
Underviser
Palle Birk Nielsen
Palle Birk Nielsen
Lektor
VØ., erhvervsjura og innovation
Gitte Beck-Holtebo
Gitte Beck-Holtebo
Lektor
Tysk, engelsk og Kulturforståelse
Steen Faber Villadsen
Steen Faber Villadsen
Lektor
Engelsk og Tysk
Ann Skytte
Ann Skytte
Lektor
Dansk, psykologi
Sandra Thorup Mose
Sandra Thorup Mose
Adjunkt
Dansk og Samfundsfag
Jarl Mølgaard
Jarl Mølgaard
Lektor
Matematik, VØ., finansiering og matematikvejleder
Ken Elmquist Nielsen
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Kristian Lützen Søltoft
Kristian Lützen Søltoft
Lektor
Afsætning og innovation
Mai-Britt Hougaard
Mai-Britt Hougaard
Lektor
Afsætning, innovation, AHEAD
Morten Storgaard
Morten Storgaard
Lektor
Dansk, Informatik, AHEAD
Palle Birk Nielsen
Palle Birk Nielsen
Lektor
VØ., erhvervsjura og innovation
Susanne Madsen
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi, AHEAD