Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Spansk A på HHX

_A7A9955
På Aalborg Handelsgymnasium lærer du spansk fra begynderniveau og op til dit 3. år. Du opnår i løbet af de 3 år et grundlæggende ordforråd til mundtlig og skriftlig kommunikation, og du opnår også viden om kultur, samfund og erhvervsmæssige aspekter både i Spanien og de spansktalende lande.

Omdrejningspunktet i undervisningen er naturligvis kommunikation og du lærer fra dag ét at bruge sproget mundtligt såvel som skriftligt. Du lærer at skrive korte tekster og e-mails både erhvervsmæssige såvel som personlige, således du er rustet til at møde sproget efter din gymnasiale uddannelse.

På 2. g får du muligheden for at komme i praktik i Spanien, hvor du styrker både dine sproglige og personlige kompetencer og giver dig en kulturel indsigt.

Arbejdsformerne indeholder sproglige og kommunikative øvelser såsom dialoger og elevoplæg. Selvom faget er et sprogfag, vil du også opleve, at din kreative sans bliver udfoldet igennem udarbejdelsen af fx turistbrochurer, grammatikspil, videoafleveringer mm. Der er ligeledes fokus på digitale platforme fx Quizlet og Kahoot.

Som en naturlig del af undervisningen indgår emnelæsning om både Spanien og de spansktalende lande, hvor du opnår et specifikt ordforråd inden for emnet. Emnerne er blandt andet:

  • De unge spaniere
  • Bander og narkohandel
  • Virksomheder i Spanien og spansktalende lande
  • Mexico, Columbia, Argentina m.fl.

Faget afsluttes med en mundtlig eller skriftlig prøve eller begge dele.

Faget udbydes som 2. fremmedsprog i en samlet gymnasial uddannelse og ikke som enkeltfag.