Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen

Studieretninger på EUX Gymnasiet

_A7A8278
På EUX Gymnasiet har du mulighed for at vælge mellem to studieretninger. Dit valg af studieretning præger dine første to år på uddannelsen, men kan også have betydning for, hvilken branche du senere kan søge læreplads inden for.
Når du vælger EUX Gymnasiet vil du som udgangspunkt få studieretningen EUX Business. Med denne studieretning får du adgang til alle typer af lærepladser inden for brancherne kontor, handel, butik og event. I løbet af studieretningen skal du vælge, hvilket område du ønsker at specialisere dig inden for.

Som kommende EUX-elev har du dog også mulighed for at søge nogle særlige studieretninger, hvor undervisningen kan være suppleret med ekstra fag, flere studieophold, tættere kontakt til erhvervslivet m.m. Bemærk at der på de særlige studieretninger kan være begrænsede pladser.

Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du efter endt uddannelse have mulighed for at gå direkte i job eller læse videre på en videregående uddannelse.
 
Når du vælger studieretning og valgfag skal du være opmærksom på, at der på nogle videregående uddannelser kan være krav om bestemte niveauer i nogle fag for at kunne søge ind.

Studieretninger på EUX Gymnasiet

EUX Business

Studieretningen EUX Business er for dig, der gerne vil have en erhvervsfaglig s...

LÆS MERE

Coolshop MasterClass

På studieretningen Coolshop Masterclass vil du opleve en undervisning helt tæt ...

LÆS MERE