Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Studielivet på handelsgymnasiet

_A7A9284
Vi lægger stor vægt på det sociale liv og sammenhold på HHX. Derfor arrangeres der løbende forskellige arrangementer, cafeer, fester og studieture. Det er nemlig vigtigt for os, at du trives på din uddannelse.

Dine tre år på Handelsgymnasiet Aalborg byder på andet end undervisning, lektier og prøver. I din dagligdag er du sammen med andre unge mennesker, der kan lide at have det sjovt. På Handelsgymnasiet Aalborg lægger vi stor vægt på det sociale liv og sammenholdet, og vi giver det inspirerende og gode studiemiljø en høj prioritet.

Det er vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du får gode oplevelser med dine klassekammerater og skolens øvrige elever. Vi gør derfor et stort arbejde for, at der er en god stemning og liv på gangene. Derfor arrangere der også løbende forskellige arrangementer, studieture, cafeer og fester med plads til både dans, grin og gode oplevelser. I løbet af skoleåret afholdes der bl.a. gallafest, idrætsdag, fredagscafé, gymnasiefester, gallafest og AH Cup i fx fodbold, håndbold og badminton.
På Handelsgymnasiet Aalborg har vi en lang tradition for at arrangere spændende, fagligt relevante og oplevelsesrige studieture, der tager afsæt i undervisningen.

Hvis du har internationale ambitioner kan du vælge fag på handelsgymnasiet, der bringer dig på det rigtige karrierespor. I undervisningen har vi fokus på både national og international handel, og du vil lære om kulturforskelle og internationale markeder. Men et er teori – noget andet er praksis, og derfor har du mulighed for at tage med på studieture og deltage i sprog- og praktikophold i udlandet. Formålet er, at du efter endt studietid ser verden med internationale briller, og at du forstår at begå dig i andre dele af verden.

Der er egenbetaling på studieturene, der afhænger af studieturens destination og varighed.
 
Alle studieture på Handelsgymnasiet er alkoholfrie. 
Handelsgymnasiet Aalborg er mere end bare bøger og lektier. Det er også et sted, hvor man kan hygge sig med sine klassekammerater og lære nye mennesker at kende. En af de bedste måder at gøre det på er ved at deltage i skolens fredagscaféer og fester.

Ved fredagscaféerne kan alle klasser / årgange deltage, og ofte vil der foregå forskellige sociale aktiviteter til disse arrangementer. Indimellem inviteres der også musikere, DJ's eller stand-up-komikere ind. Vi har fx haft besøg af Simon Talbot, Mick Øgendahl og Ruben Søltoft.

I løbet af skoleåret arrangerer elevrådet/festudvalget desuden en række fester. Nogle af festerne vil være med et tema - fx halloweenfest, julefest eller lign. Festerne er en god mulighed for at danse, have det sjovt og møde nye mennesker. Alle fester er forbeholdt eleverne på afdelingen.
På HHX Aalborg afholdes der hvert år en idrætsdag for udvalgte elever og samtidig arrangeres der løbende AH Cups inden for forskellige sportsgrene, hvor det er frivilligt at deltage.

Til skolens idrætsdage dystes der i discipliner som fx beachvolley, fodbold, stand up paddling og meget mere. Der findes dog også mere krævende og koordinerende opgaver såsom kampvognstræk på tid og quizzer. Det kræver teamwork og god sportsånd, og der bliver altid gået til stålet - ingen vil tabe til rivalerne fra de andre klasser.

AH Cups
I løbet af året arrangeres der også sportsturneringer – også kaldet AH Cups. Her er det muligt at dyste i sportsgrene som
 • indendørs/udendørs fodbold
 • håndbold
 • badminton
 • basket
 • e-sport
Turneringerne afholdes som regel på tværs af begge hhx-afdelinger (Turøgade og Saxogade). 
På Handelsgymnasiet Aalborg har vi et helt særligt tutorkorps, som står parat til at give dig den bedst mulige start på gymnasielivet – både fagligt og socialt.

Tutorkorpset består af frivillige elever fra 2. og 3.g, og de hjælper dig godt igennem det første år på HHX. Du møder allerede tutorerne den første skoledag, hvor de står parate til at guide dig hen til din nye klasse.

Tutorerne sørger også for, at du kommer til at lære dine klassekammerater at kende, og de svarer med glæde på dine spørgsmål vedrørende fag og undervisning. Hver klasse får tildelt tutorer, som også deltager i mange af de aktiviteter, der er planlagt i løbet af introforløbet.
På Handelsgymnasiet har vi et særligt elevdemokrati. Det vil sige, at du som elev kan få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen. Elevdemokratiet er lavet for at varetage elevernes interesser på skolen. Ved at deltage i elevdemokratiet kan du få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen.

I praksis fungerer det ved, at der findes forskellige udvalg. Her står eleverne for at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer – både sociale og de mere faglige. Af udvalg kan nævnes:

 • Elevråd
 • Arrangementsudvalg
 • Sportsudvalg
 • Fest- og cafeudvalg
 • Gallaudvalg
 • Styregruppe/elevråd
 • Kontaktperson for klassen

Elevdemokratiet har også haft indflydelse på indkøb af bordfoldbold, bordtennisborde, mikrobølgeovne og meget andet, som har højnet studiemiljøet på afdelingerne.

Få indflydelse på din hverdag! Tilmeld dig et eller flere udvalg. For at kunne deltage i skolens elevdemokrati, skal du være aktiv på skolen og ikke forsømme undervisningen.