Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

Samfundsfag C på EUX

_A7A7991-web
I samfundsfag på EUX på C-niveau lærer du om, hvordan samfundet fungerer, og hvilken rolle du spiller som borger.
Du får indsigt i både nationale og internationale forhold, og du kommer til at forstå de dynamikker, der former vores hverdag.

Der er fire hovedområder, du kommer til at arbejde med:

  1. Sociologi: Du undersøger emner som opdragelse, livsstil, identitetsdannelse og sociale medier. Her lærer du om, hvordan sociale normer og værdier påvirker dig og dine medmennesker.
  2. Politik: Du får en grundlæggende forståelse for forskellige styreformer, politiske grundholdninger, partier og magtfordeling. Du lærer om, hvordan politiske beslutninger træffes, og hvilken betydning de har for samfundet.
  3. Økonomi: Du dykker ned i, hvordan penge cirkulerer i samfundet, økonomiske mål og politikker. Her får du indsigt i de mekanismer, der styrer økonomien, og hvordan forskellige økonomiske strategier kan påvirke samfundet.
  4. Arbejdsmarkedet: Du lærer om den danske model, arbejdsmarkedets parter, og hvordan udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft fungerer. Du får viden om arbejdsmarkedets struktur og dynamikker.

Undervisningen er alsidig og omfatter både dokumentarer, artikler og statistikker, som du analyserer og diskuterer. Du lærer at anvende teori til at forklare de fænomener, du støder på, hvilket giver dig en dybere forståelse af den virkelighed, vi lever i.

Samfundsfag hjælper dig med at blive klogere på både dig selv og verden omkring dig. Du får redskaber til at forstå komplekse problemstillinger og til at arbejde med mulige løsninger. Du opnår en bred viden om, hvad der sker i samfundet og bliver i stand til at deltage aktivt i debatter om samfundsforhold.

I samfundsfag på EUX bliver du ikke kun bedre til at forstå samfundet, men også bedre rustet til at bidrage til det.