Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

HHX-uddannelsen

Handelsgymnasiet (HHX) er for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en moderne gymnasieuddannelse med fokus på handel, sprog og erhvervsliv. Du finder vores HHX-afdelinger på henholdsvis Turøgade og Saxogade.
HHX - dit forløb på Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet - den merkantile studentereksamen

Handelsgymnasiet – HHX – kaldes også den merkantile studentereksamen og er en 3-årig gymnasial uddannelse. Her kommer du til at arbejde med både almene fag og businessfag, så du bliver klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.
 
Så brænder du for business, økonomi, sprog og det internationale område? På Handelsgymnasiet Aalborg får du en gymnasieuddannelse med fokus på handel, erhvervsliv, sprog, innovation og samfundet omkring dig. Her bliver viden omsat til praksis, og du får en god forståelse af den verden, du er en del af.

Handelsgymnasiet Aalborg

I løbet af dine tre år på HHX kan du dyrke og styrke de fag, der netop matcher dine interesser. Du vil både møde fag, der er unikke for Handelsgymnasiet blandet med nogle af de fag, du allerede kender fra folkeskolen. Du vil også blive udfordret på din kreative og logiske sans på en helt anden måde, end hvad du er vant til. Og endelig vil du opleve en tæt kontakt til erhvervslivet med opgaver taget direkte fra virkeligheden.

ah2018_137

Fokus på bl.a. innovation og det internationale område

På HHX Aalborg er innovation ét af vores fokusområder. Som elev udfordres du hele tiden til at tænke nyt og anderledes, og du lærer at søsætte nye projekter. Ved at dyrke evnen til at tænke innovativt kvalificeres du til det moderne arbejdsmarked, hvor originale idéer og det at tænke nyt er meget efterspurgt.

Under din uddannelse på Handelsgymnasiet kommer du også i berøring med det internationale arbejdsmarked og internationale studiemiljøer. Det sker bl.a. gennem studieforløb og studieture.

HHX giver adgang til videregående uddannelser

Med en HHX-uddannelse i bagagen er du klar til en videregående uddannelse og senere karriere i erhvervslivet - enten herhjemme eller i udlandet. Uddannelsen giver adgang til mere end 200 videregående uddannelser på fx:

  • universiteter
  • handelshøjskoler
  • journalisthøjskoler
  • professionshøjskoler
  • erhvervsakademier

HHX er samtidigt et godt springbræt til erhvervslivet, hvis du vil lære mere om kontor, finans, regnskab eller handel. Efter handelsgymnasiet kan du også vælge at fortsætte på en merkantil erhvervsuddannelse på Aalborg Handelsskole.

ah2018_399

Undervisning med fokus på virkeligheden

Det skal være sjovt at lære! Og på Handelsgymnasiet Aalborg tror vi på, at du lærer bedst, hvis du har en klar fornemmelse af, hvordan teorien kan bruges i praksis. Derfor tager undervisningen i vid udstrækning udgangspunkt i verden omkring os og der inddrages ofte konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.

Samtidig krydres undervisningen gerne med virksomhedscases, virksomhedsbesøg og spil – alt sammen for at skabe en anvendelsesorienteret undervisning.

Download