Toggle navigation
Online valgfag - kontor

Online valgfag - kontor

Som kontorelev kan du følge dine valgfag på hovedforløbet 100% online.

Kontoruddannelse - tag valgfag som fjernundervisning

Som kontorelev i en virksomhed har du mulighed for at følge valgfag på hovedforløbet online. Valgfagene foregår som 100% fjernundervisnings, så du kan følge dem uafhængig af tid og sted. Samtidig er valgfagene gratis uanset hvilken skole du er tilmeldt.

På Aalborg Handelsskole tilbyder vi, at du kan tage et eller flere valgfag inden for kontor som fjernundervisning. I samarbejde med din virksomhed kan du vælge de valgfag, som har størst interesse og som passer ind ift. dine daglige arbejdsopgaver.

  Hvilke valgfag kan du vælge?

  FagAdministrationAdvokatsekretærLægesekretærOffentlig AdministrationRevisionSpedition/ shippingØkonomi
  Forretningsengelsk X X X X X
  Forretningstysk X X X X X
  HR og personaleadministration X X X
  International handel X X X X
  Kvalitet og service X X X X
  Løn og lovgivning X X X X X
  Projektstyring i praksis X X X X X
  Service og international kulturforståelse X
  Struktur i administrative problemstillinger X X X X X
  Økonomi og administration X

  Online valgfag giver fleksibilitet

  Det vil være oplagt at vælge fjernundervisning, hvis du fx:

  • arbejder uden for Aalborg eller langt væk fra Aalborg Handelsskole og har behov for at følge et forløb, uden du behøver at bruge tidskrævende rejsetid på at komme frem og tilbage.
  • har behov for at strukturere dit eget forløb med et eller flere valgfag, der passer nøjagtig til dine og/eller virksomhedens ønsker.
  • er tilmeldt på hovedforløbet på en anden skole, men har behov for et bestemt valgfag, der ikke udbydes på egen skole.
  • selv vil bestemme, hvornår du læser og laver opgaver.
  • arbejder bedst hjemme eller hos virksomheden, hvor du er elev.
  • har en god selvdisciplin
  • kan skabe god forståelse ud fra skriftlig, læst materiale.

  Pris og økonomi

  Er du elev med uddannelsesaftale, vil det være gratis for dig at tage valgfagene – uanset hvilken skole du er tilmeldt.

  Valgfag på kontoruddannelserne

  FAQ om online valgfag

  Få svar på en række spørgsmål om vores online valgfag på hovedforløbet inden for brancherne kontor, handel og detail.

  Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et inter­aktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i kursusperioden.

  I onlineklas­sen ligger en nøje vejledning i valgfagets gennem­førelse og af valgfagets mål/indhold. Du kan herefter påbegynde valgfaget på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med instruktøren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb.

  Kommunikationen med in­struktøren foregår udelukkende via portalens faciliteter, hvor du kan stille spørgsmål og få svar, og hvor du kan sende løste opgaver og få dem rettede tilbage. Du kan som hovedregel påregne svar på spørgsmål inden for 24 timer på hverdage. Afleveringsopgaver får du retur med kommentarer inden for 2 hverdage.


  Du skal have en uddannelsesaftale eller være EUV1 elev.

  Du tilmelder dig via et link på de enkelte valgfag.

  Hvis du normalt er tilknyttet en anden skole, skal de rent teknisk ”udlåne” dig til Aalborg Handelsskole. Du bedes derfor også kontakte den skole, som du er tilknyttet. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne. 


  Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved alm. holdundervisning.


  Som udgangspunkt findes alle bøger og undervisningsmateriale online via vores webbaserede læringsportal. Når du begynder på et forløb, får du adgang til det materiale, der er relevant for dit fag. Du har med andre ord adgang til alle materialer døgnet rundt, og kan derfor læse og løse opgaver, når det passer dig.

  Har du spørgsmål til undervisningen, kan du få individuel support fra vores dygtige undervisere, der alle har stor erfaring i at undervise online. Via et virtuel kursusrum kan du stille spørgsmål og sende løste opgaver. Her kan du også løbende følge med i, hvor meget af faget, du har gennemført.

  På læringsportalen finder du også forskellige instruktioner som viser, hvordan du anvender portalen og undervisningsmaterialet.


  Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb. Som udgangspunkt forventes det dog, at du har grundlæggende kendskab til din computer og til Office-pakken samt en god internetforbindelse.

  Vores online læringsportal er let at arbejde i, og her får du direkte adgang til al undervisningsmateriale og information. Det er muligt at logge på via både PC, Mac, tablets og smartphones – undervisningen kræver dog, at du kan logge på fra en PC eller Mac.

  Når du deltager i et fjernundervisningsforløb får du et login til læringsportalen. Skal du bruge et bestemt program i forbindelse med undervisningen stiller vi det til rådighed - enten i en online udgave eller med mulighed for at downloade en version. 

  På onlineforløb skal du deltage i online møder/fremlæggelser. Her er det vigtigt, at du har adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden.

  Har du tekniske spørgsmål eller oplever du problemer, så hjælper vi dig gerne.


  Med uddannelsesaftale er det gratis.


  Ja, virksomheden får lønrefusion efter gældende takster fx kr. 4.110, - for en 2. års elev pr. uge under 25 år.
   
  Lønrefusionen udbetales automatisk fra AUB. 


  Nej, men du får en karakter til dit uddannelsesbevis.