Toggle navigation
Administration-1920x315

Projektstyring i praksis - valgfag

Hold

Løbende optag
Projektstyring i praksis
Fjernundervisning

Om forløbet

Faget er godt for dig, der arbejder med projektstyring og derved arbejder struktureret med virksomhedens projekter fra udvikling til eksekvering og slutteligt evaluering af projektet.

Dit udbytte

Med faget projektstyring i praksis vil du:

  • Få et fagligt såvel som personligt udviklings­forløb.
  • Blive introduceret til en række grundlæggende redskaber, som du kan bruge til at skabe gode projek­ter.
  • Lære om projektstyring lige fra de indledende faser til afslutning og evaluering.
  • Få indblik i egne styrker, og hvordan du kan udvikle dig, så du fremover kan planlægge og styre projekter succesfuldt.
  • Få indsigt og erfaring med projekters styringsmæssige grundlag
  • Få indsigt og erfaring med grundlæggende styrings- og ledelsesmæssige værktøjer

Formål

Med faget projektstyring i praksis lærer du at:

  • Iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen organisation
  • Indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring
  • Deltage i planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis.
  • Identificere muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer - formel og uformel læring i forskellige kontekster.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet. 

Arbejdsindsats

37 timer

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau.