Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

SU regler for HHX-elever

SU-regler
Som elev på Handelsgymnasiet - HHX - har du mulighed for at søge SU - Statens Uddannelsesstøtte. For at modtage SU skal du dog opfylde en række betingelser.

Er du over 18 år og går du på hhx, har du mulighed for at søge om SU. SU står for ”Statens Uddannelsesstøtte” og er en økonomisk støtteordning, der gives til folk under uddannelse.

Der er dog nogle forskellige regler for, hvornår du kan få SU-støtte. Betingelserne for at modtage SU er:

  • du skal være fyldt 18 år. Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du få SU fra den 1. juli.
  • du skal være studieaktiv på din uddannelse.
  • du er dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du opfylder nogle særlige betingelser.
  • du skal gå på en uddannelse, der er godkendt til SU. Handelsgymnasiet Aalborg er godkendt og giver dig ret til SU.

Desuden må du ikke:

  • tjene for meget ved siden af din SU. Du må højst tjene et vist beløb (årsfribeløb) ved siden af din SU. Tjener du mere end dette beløb, skal du betale en del af din SU tilbage.
  • modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger.

Hvor meget kan jeg få i SU?

Med SU får du et fast beløb hver måned. Går du på en ungdomsuddannelse, og er du 18-19 år, er satsen på din SU afhængig af:

  • dine forældres indkomst
  • om du bor hos dine forældre eller ej (du får som udgangspunkt satsen for SU til hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra. I særlige tilfælde kan du dog få satsen til udeboende).

Er du derimod over 20 år, betragtes du som uafhængig af dine forældre.

Se SU-satserne på www.su.dk

Sådan søger du SU

Du skal søge om SU elektronisk via www.su.dk. For at kunne søge om SU skal du bruge dit NemID.

Få flere informationer om SU-mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også kan få en folder. Hør mere i skolens administration.