Innovation og Iværksætteri på HHX

På Handelsgymnasiet er innovation og iværksætteri to helt centrale nøgleord. Her tilbydes mange aktiviteter inden for området og vi deltager løbende i konkurrencer.
En af Danmarks vigtigste ressource vil i fremtiden være evnen til at være innovativ – dvs. tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til virkelighed. Begge vores afdelinger - Turøgade og Saxogade - tilbyder forløb inden for innovation ligesom begge afdelinger også har deres egne iværksættermiljøer. 
 
Turøgades iværksættermiljø hedder Business Lift Off, mens det på Saxogade hedder Create Gate.