Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Optagelse og adgangskrav på Handelsgymnasiet

_A7A2630_(1)_(2)_(3)
Går du i 9./10. klasse kan du søge om optagelse til Handelsgymnasiet (HHX ) inden d. 1. marts, hvis du opfylder adgangskravene og har lavet en studievalgsportfolio.

Ansøg om optagelse på HHX via optagelse.dk

Er du elev i 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse til hhx-uddannelsen via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er i år d. 1. marts 2024 (der åbnes for optagelse d. 15. januar).  

Du logger på med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du vedlægge en studievalgsportfolie - det er et skema med dine refleksioner over de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Skemaet skal lægges ved din uddannelsesplan ved ansøgning til ungdomsuddannelse. Læs mere om studievalgsportfolie

Du vil få skriftligt svar om din optagelse på HHX via e-Boks senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Sådan vælger du din HHX-afdeling

I forbindelse med din ansøgning skal du angive, hvilken af handelsgymnasiets afdelinger – Saxogade eller Turøgade - du ønsker at gå på. 

Du kan sagtens vælge den ene afdeling som 1. prioritet og den anden afdeling som 2. prioritet under uddannelsesønsker. Vi kan dog ikke love, at vi kan opfylde alles ønsker om 1. prioritet, men vi gør altid vores bedste for at prøve. 

I forbindelse med ansøgning kan du også se, hvilke studieretninger vores to HHX-afdelinger tilbyder. Du skal dog først vælge studieretning i løbet af dine første tre måneder på HHX. I ansøgningen skal du dog angive, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker. 

Få mere info om, hvordan du udfylder ansøgningen på optagelse.dk

Adgangskrav til HHX

For at blive optaget på handelsgymnasiet efter 9. klasse skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse - inden 1. marts via www.optagelse.dk
  • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx  tysk eller fransk
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler og have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver (dvs. dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi) ved folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder samme betingelser som fra 9. klasse. Desuden skal du:

  • i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag.

 

Ansøgning til særlige profiler

Ønsker du at gå i en elitesportsklasse kan du søge med forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads på gymnasiet før andre ansøgere med samme prioritetsønske som dig. 

Når du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk, bliver du spurgt, om du ønsker forrang. Det fremgår af Optagelse.dk, hvilke typer forrang du kan ønske på det enkelte gymnasium.

Du markerer, hvilken type forrang du ønsker, når du udfylder din ansøgning. Hvis der er typer af forrang, som du ikke kan markere, er det fordi, du ikke kan ønske den type forrang på netop det gymnasium.

Dokumentation
Du skal vedlægge relevant dokumentation for dit ønske om forrang. Hvis du fx ønsker forrang som Team Danmark-elev, skal din godkendelse fra Team Danmark vedlægges. 

 

Uddannelsesparathed og optagelsesprøve

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i naturfag) ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Hvert år er der elever, der ikke umiddelbart får folkeskolens indstilling til at søge optagelse på HHX. Det betyder dog ikke, at eleverne afvises pr. automatik. I stedet vil vi gerne have lejlighed til at vurdere dine muligheder for at gennemføre HHX-uddannelsen gennem en optagelsesprøve og en samtale. Hvis ikke du opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Er du indstillet til en optagelsesprøve inden optagelse på handelsgymnasiet, skal du til prøve i følgende fag
  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi.
Optagelsesprøverne afholdes i løbet af juni måned og bedømmes med bestået/ikke bestået.

På Handelsgymnasiet tager vi hånd om hver enkelt elev, og vurderer nøje elevernes muligheder på baggrund af de resultater, som optagelsesprøven og samtalen viser. Hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven er du velkommen til at kontakte handelsgymnasiet.
Kontakt os
Administration - HHX Turøgade
Inge Golding Faaborg
Inge Golding Faaborg
Kontorleder
Lisbeth Groth
Lisbeth Groth
Uddannelsessekretær
Susanne Aaen Thordal
Susanne Aaen Thordal
Uddannelsessekretær
Heidi Byrialsen
Heidi Byrialsen
Kontorelev
Administration - HHX Saxogade
Betina Bedholm Hansen
Betina Bedholm Hansen
Uddannelsessekretær
Jane Sanden
Jane Sanden
Kontorleder
Mette Louise Ormstrup Andersen
Mette Louise Ormstrup Andersen
Uddannelsessekretær
Sascha Nøhr Christensen
Sascha Nøhr Christensen
Kontorelev