Optagelse og adgangskrav på Handelsgymnasiet

Går du i 9./10. klasse kan du søge om optagelse til Handelsgymnasiet (HHX ) inden d. 1. marts, hvis du opfylder adgangskravene og har lavet en studievalgsportfolio.

Ansøg om optagelse på HHX via optagelse.dk

Er du elev i 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse til hhx-uddannelsen via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er 1. marts.  

Du logger på med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du vedlægge en studievalgsportfolie - det er et skema med dine refleksioner over de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Skemaet skal lægges ved din uddannelsesplan ved ansøgning til ungdomsuddannelse. Læs mere om studievalgsportfolie

Ønsker du at gå i en international klasse eller elitesportsklasse kan du angive det i kommentarfeltet på din ansøgning.

Du vil få skriftligt svar om din optagelse på HHX via e-Boks senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Sådan vælger du HHX-gymnasiet på optagelse.dk

I forbindelse med din ansøgning skal du angive, hvilken af handelsgymnasiets afdelinger – Saxogade eller Turøgade - du ønsker at gå på. Du kan sagtens vælge den ene afdeling som 1. prioritet og den anden afdeling som 2. prioritet under uddannelsesønsker. Vi kan dog ikke love, at vi kan opfylde alles ønsker om 1. prioritet, men vi gør altid vores bedste for at prøve. 

I forbindelse med ansøgning kan du også se, hvilke studieretninger vores to HHX-afdelinger tilbyder. Du skal dog først vælge studieretning i løbet af dine første tre måneder på HHX. I ansøgningen skal du dog angive, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker. 

Få mere info om, hvordan du udfylder ansøgningen på optagelse.dk

Adgangskrav til HHX efter 9. klasse

For at blive optaget på handelsgymnasiet efter 9. klasse skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse - inden 1. marts via www.optagelse.dk
  • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx  tysk eller fransk
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler og have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver (dvs. dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi) ved folkeskolens afgangseksamen.

Adgangskrav til HHX efter 10. klasse

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder samme betingelser som fra 9. klasse. Desuden skal du:

  • i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag.

Adgangskrav - gymnasiale uddannelser

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat?

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i naturfag) ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve - optagelse efter konkret vurdering

Hvert år er der elever, der ikke umiddelbart får folkeskolens indstilling til at søge optagelse på HHX. Det betyder dog ikke, at eleverne afvises pr. automatik. I stedet vil vi gerne have lejlighed til at vurdere dine muligheder for at gennemføre HHX-uddannelsen gennem en optagelsesprøve og en samtale. Hvis ikke du opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Er du indstillet til en optagelsesprøve inden optagelse på handelsgymnasiet, skal du til prøve i følgende fag
  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi.
Optagelsesprøverne afholdes i løbet af juni måned og bedømmes med bestået/ikke bestået.

På Handelsgymnasiet tager vi hånd om hver enkelt elev, og vurderer nøje elevernes muligheder på baggrund af de resultater, som optagelsesprøven og samtalen viser. Hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven er du velkommen til at kontakte handelsgymnasiet.
Download
Kontakt os
Administration - HHX Turøgade
Inge Golding Faaborg
Kontorleder
Ruth Wulff
Uddannelsessekretær
Susanne Aaen Thordal
Uddannelsessekretær
Administration - HHX Saxogade
Jane Sanden
Kontorleder
Mette Louise Ormstrup Andersen
Uddannelsessekretær