Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Fag på handelsgymnasiet - hhx

HHX-uddannelsen består af obligatoriske fag og valgfag. Vi har både fag, som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og unikke for Handelsgymnasiet.
ah2018_019(1)
Uddannelsen på Handelsgymnasiet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske fag skal du have, uanset hvilken studieretning du vælger. 

Obligatoriske fag på HHX

Obligatorisk fag fordelt på niveauer

Studieretningsfag

Studieretningsfagene er de fag, der er særlige for den enkelte studieretning. På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet.

Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-eksamen efter dine interesser og karriereønsker.

Valgfag på HHX - vælg mellem 15 forskellige

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af din studieretning. Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretningerne, hvis det skemamæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget. Følgende 15 valgfag kan vælges på Handelsgymnasiet Aalborg:
 
Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A

 • International Økonomi A

 • Tysk A

 • Virksomhedsøkonomi A

 • Matematik A
 • Matematik B

 • Erhvervsjura B

 • Samfundsfag B

 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)

 • Idræt C

 • Innovation C

 • Finansiering C

 • Kulturforståelse C

 • Markedskommunikation C

 • Psykologi C

Det er et krav, at der er mindst 10 elever tilmeldt for at valgholdet oprettes.

Hør elever fortælle om de obligatoriske fag