Fag på handelsgymnasiet - hhx

HHX-uddannelsen består af obligatoriske fag og valgfag. Vi har både fag, som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og unikke for Handelsgymnasiet.
Uddannelsen på Handelsgymnasiet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske fag skal du have, uanset hvilken studieretning du vælger. 

Obligatoriske fag på HHX

Obligatorisk fag fordelt på niveauer

Studieretningsfag

Studieretningsfagene er de fag, der er særlige for den enkelte studieretning. På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet.

Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-eksamen efter dine interesser og karriereønsker.

Valgfag på HHX - vælg mellem 16 forskellige

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af din studieretning. Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretningerne, hvis det skemamæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget. Følgende 16 valgfag kan vælges på Handelsgymnasiet Aalborg:
 
Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A

 • International Økonomi A

 • Tysk A

 • Virksomhedsøkonomi A

 • Matematik A
 • Matematik B

 • Erhvervsjura B

 • Informatik B

 • Samfundsfag B
 • Design C

 • Idræt C

 • Innovation C

 • Finansiering C

 • Kulturforståelse C

 • Markedskommunikation C

 • Organisation C

 • Psykologi C
Det lærer du i fagene
Afsætning B - hhx

Med udgangspunkt i afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at indsam...

LÆS MERE
Dansk A - hhx

I Dansk lærer du også at skrive dine egne tekster. Vi arbejder både med tradi...

LÆS MERE
Engelsk A - hhx

Mange elever på gymnasiet oplever, at gymnasiefaget engelsk har mere fokus på...

LÆS MERE
Erhvervsjura C - hhx

Disse og mange flere juridiske spørgsmål får du svar på i emner som demokrati...

LÆS MERE
Historie B - hhx

I Historie B arbejder vi med, hvordan mennesker og verden har udviklet sig de...

LÆS MERE
International Økonomi B - hhx

International økonomi giver viden og forståelse for samfundsudviklingen i båd...

LÆS MERE
Informatik C - hhx

I informatik lærer du om, hvordan internettet er skruet sammen, hvordan din t...

LÆS MERE
Matematik B - hhx

Faget bygger på logisk tænkning og omfatter en række metoder til modellering ...

LÆS MERE
Samfundsfag C - hhx

Vi arbejder med politik, så du ikke er i tvivl om hvad der menes, når de i ny...

LÆS MERE
Tysk B - hhx

Vi arbejder med forskellige temaer, der kan have afsæt i f.eks. historie, sam...

LÆS MERE
Virksomhedsøkonomi B - hhx

Du får blandt andet undervisning inden for områder som: Iværksætteri og vi...

LÆS MERE
Spansk A - hhx

Omdrejningspunktet i undervisningen er naturligvis kommunikation og du lærer fr...

LÆS MERE
Fransk A - hhx

I fransk begyndersprog på A-niveau starter vi fra grunden, derefter bygger vi...

LÆS MERE