Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Fag på handelsgymnasiet - hhx

_A7A2785
HHX-uddannelsen består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Vi har både fag, som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og unikke for Handelsgymnasiet.
Lav rap i virksomhedsøkonomi, tegneserier i matematik, film og reklamekampagner i afsætning og skriv med på Danmarkshistorien i historie. På Handelsgymnasiet tænker vi ud af boksen, og her kommer du til at lære nye fagområder at kende. 
De obligatoriske fag på handelsgymnasiet giver dig en bred viden om økonomi, handel og samfund. Alle elever skal have disse fag - uanset dit valg af studieretning. De obligatoriske fag er:

Studieretningsfagene er de fag, der er særlige for den enkelte studieretning. På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet.

Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-uddannelse efter dine interesser og karriereønsker.
Valgfag på handelsgymnasiet er fag, som du skal vælge ud over de obligatoriske fag. Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af din studieretning og dit valg af 2. fremmedsprog. Følgende valgfag kan vælges på Handelsgymnasiet Aalborg:

C-fagLøft af fag *
B-fag
Innovation CAfsætning AFinansiering B
Idræt CVirksomheds­økonomi APsykologi B
Design og arkitektur C
(kun i Turøgade)
International Økonomi ADesign B
(kun i Turøgade)
Kulturforståelse CMatematik A
Finansiering CTysk A
Psykologi CErhvervsjura B
Markeds­kommunikation CSamfundsfag B

Informatik B
* Fag, hvor du løfter højere end det niveau, som du har haft faget på tidligere.

Det er et krav, at mindst 10 elever er tilmeldt for at valgholdet oprettes.

Obligatoriske fag

Dansk A på HHX

I Dansk lærer du at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi a...

LÆS MERE

Engelsk A på HHX

Engelskfaget på HHX er et obligatorisk A-fag. Det betyder, at du har engelsk al...

LÆS MERE

Afsætning B på HHX

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, hvor der arbejdes med virksomhedens...

LÆS MERE

Virksomhedsøkonomi B på HHX

I faget Virksomhedsøkonomi B lærer du at arbejde med virksomhedsøkonomiske prob...

LÆS MERE

Historie B på HHX

Du kender måske filmene om Jason Bourne. Bourne har fået hukommelsestab, og ved...

LÆS MERE

International Økonomi B på HHX

Faget International Økonomi B møder du i 2.g, og er faget der overordnet skaber...

LÆS MERE

Matematik B på HHX

Matematik B på hhx-uddannelsen har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik o...

LÆS MERE

Tysk B på HHX

I tysk arbejder vi med at tale og skrive tysk. Vi har fortsættertysk, hvis du h...

LÆS MERE

Fransk A på HHX

Fransk A giver dig mulighed for at lære at tale, læse og skrive fransk. Desuden...

LÆS MERE

Spansk A på HHX

På Aalborg Handelsgymnasium lærer du spansk fra begynderniveau og op til dit 3....

LÆS MERE

Samfundsfag C på HHX

Samfundsfag C giver dig grundlæggende viden om samfundet, herunder politik, øko...

LÆS MERE

Erhvervsjura C på HHX

Hvordan opfører jeg mig etisk korrekt på de sociale medier? Hvilke muligheder h...

LÆS MERE

Informatik C på HHX

Informatik er et moderne It-fag, der spænder bredt, og giver kompetencer, som e...

LÆS MERE

Fransk B på HHX

I Fransk B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, og du får samtidig...

LÆS MERE

Dit valg af sprogfag har betydning for dine valgfag

Ud over Engelsk A skal du have et andet fremmedsprog - enten som fortsættersprog (Tysk/Fransk) eller begyndersprog (Fransk/Spansk). Vælger du et fortsættersprog, skal du have faget i 2 år. Vælger du begyndersprog skal du have faget alle 3 år, og vil derfor få et valgfag mindre i 3.g

Valgfag på HHX

Få overblik over de valgfag, der udbydes på C-niveau på HHX.

 
Du lærer om forskellige former for design - både i forhold til konkrete produkter som telefoner, ure, tøj etc., og i form af fysiske omgivelser såsom bygninger. Her lægges der vægt på det praktiske, og du lærer at visualisere og bygge modeller.
 
 
Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier.

I idræt kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
  • Forskellige typer idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • Grundlæggende principper for træning
  • Grundlæggende begreber om træning, livsstil og idrætsvaner inden for natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab
  • Idrætsformer, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
Læs mere om faget Idræt C her >>


Faget er for dig, der interesserer dig for innovation og det at skabe nyt. Her lærer du at arbejde kreativt med idé- og forretningsudvikling i forhold til virksomheder og organisationer - det gælder lige fra udvikling af værdiskabende idéer til realisering af innovative løsninger.
 
Du lærer at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden om internationale finansielle markeder, og om virksomheders mulighed for at fremskaffe og anvende kapital.
 
I kulturforståelse kommer vi helt tæt på udvalgte kulturer fra forskellige steder i verden. Her lærer du om kulturens folkefærd, traditioner, musik, syn på livet, religion m.m., og om hvordan man bedst kan agere blandt mennesker, som er meget forskellige fra én selv.

Derudover undersøger vi også kulturerne i handelsrelaterede situationer, fordi dette især kan blive relevant for dig, der er elev på HHX. Det er yderst vigtigt, at man kan læse mennesker i forskellige situationer ud fra et andet perspektiv end ens eget, når man skal handle med andre kulturer.

Ét punkt, hvor kulturforståelse adskiller sig fra mange af de øvrige fag, er vores feltstudier. Her bliver du stillet en opgave, hvor du skal undersøge en kulturel problemstilling/undren i nærområdet vha. fx interviews, observationer og spørgeskemaer.

Faget kulturforståelse er for dig, der kan nikke genkendende til én eller flere af følgende:
•    du er bevidst om din egen kultur, og vil gerne vide mere om, hvordan denne påvirker andre
•    du ønsker at opleve verden og kulturer på den mest succesfulde måde uden alt for mange misforståelser
•    du overvejer at gøre karriere indenfor international handel eller lignende
•    du interesserer dig for, hvad der ligger bag menneskers handlinger og tanker
•    du vil generelt bare gerne vide mere om forskellige kulturer

 
Du får et indblik i virksomheders kommunikation. Du lærer om, hvordan man udformer det helt rigtige budskab, og du kommer til at analysere og arbejde med reklamer i forhold til forskellige medier og platforme.
 
Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan spille ind i forhold til vores adfærd.