Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

EUD Business - uddannelsens opbygning

_A7A0597
EUD Business er uddannelsen for dig, der brænder for at komme hurtigt ud i virkeligheden, og som samtidig har stor interesse inden for butik og handel. Her sættes der stor fokus på det praktiske.

EUD Business er oplagt for dig, der gerne vil arbejde inden for handel eller butik, og som ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv. Her er der stort fokus på det praktiske. Efter bare ét år på skole er du klar til en 2-årig læreplads i en butik / virksomhed, hvor du får elevløn. 

Med EUD får du en uddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med - allerede mens du er på skolen. På den måde er du klar til at bringe dine evner i spil, når du skal begynde din læretid i en virksomhed.

Uddannelsens opbygning

EUD business tager som udgangspunkt 3 år og består af 1 års skole (grundforløb) efterfulgt af 2 års læretid i en virksomhed. Har du afsluttet folkeskolen for mere end 2 år siden, kan du som udgangspunkt tage grundforløbet på kun ½ år (grundforløb 2). 

Uddannelsens moduler:
 • Grundforløb 1 (GF1) - ½ år (for dig, der har afsluttet grundskolen inden for de seneste 2 år)
 • Grundforløb 2 (GF2) - ½ år (for dig, der har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden)
 • Læretid i en virksomhed - 2 år 
Nedenfor kan du læse mere om de tre moduler.
Artboard_3
Grundforløb 1 (GF1) på EUD Business er for dig, der kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet grundskolen inden for de seneste 2 år. Grundforløb 1 tager kun 20 uger (½ år) at gennemføre, hvorefter du skal videre på Grundforløb 2.

Når du søger om optagelse til EUD Business direkte efter 9-/10. klasse skal du vælge en fagretning inden for det område, som interesserer dig mest. På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende to fagretninger, der retter sig mod forskellige jobtyper: 

 • Butik og E-handel - (målrettet jobs i butikker, webshops og inden for events)
 • Business to business (b2b) - (målrettet jobs med fokus på handel mellem virksomheder)

Fagretning: Butik og E-handel
Ønsker du en butikskarriere inden for fx mode og design, sportsudstyr, elektronik, smykker eller måske kosmetik? Og vil du vide mere om webshops og det at arrangere spændende events for forskellige kunder? Så er denne fagretning et oplagt valg.

På fagretningen kigger vi nærmere på emner som omsætning, avance og overskud og det at lave budgetter. Du lærer samtidig om det personlige salg ligesom du får et indblik i intern og ekstern kommunikation – både over for kunder og leverandører. 

Fagretning: Business to business (B2B)
Fagretningen Business to business (B2B) er for dig, der brænder for en karriere med fokus på handel mellem virksomheder. I undervisningen kommer du tæt på handelsvirksomheder, og du lærer om begreber som omsætning, salg, prisfastsættelse af varer, ordrehåndtering og meget mere. Du lærer desuden at købe og sælge varer til den rigtige pris og samtidig får du et indblik i emner som IT og E-handel. Endelig lærer du også om lagerstyring, videresalg og det at arbejde med kunder og leverandører.

Bemærk at du har mulighed for at skifte fagretning, når du er begyndt på uddannelsen. Her får du god tid og vejledning til at afklare, hvilken retning der er den rigtige for dig. 

Hvem kan begynde på Grundforløb 1?
Du kan begynde på GF1, hvis du:
 • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller det er max 2 år siden, at du forlod grundskolen)
 • Ikke tidligere har været påbegyndt et grundforløb 1
 • Ikke har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse
 • har bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. Opfylder man ikke kravene, så skal man til en optagelsesprøve. Læs mere om de generelle adgangskrav til EUD Business.
Efter afsluttet grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2. Er du under 25 år, og har du afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden, skal du som udgangspunkt begynde din erhvervsuddannelse direkte på grundforløb 2.  

På Grundforløb 2 får du mulighed for at specialisere dig inden for den fagretning, som interesserer dig mest: 
 • butik/detail
 • handel 
Læs mere om fagretningerne her.

Hvem kan begynde på Grundforløb 2?
Du kan som udgangspunkt begynde på GF2 på EUD Busines, hvis du:

 • har afsluttet Grundforløb 1 (GF1)
 • har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden og fået min. 2.0 i gennemsnit i karakterer i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen
 • tidligere har påbegyndt et GF1-forløb
 • har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)
eller

 • hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet.
Når du har gennemført grundforløbet, skal du begynde din læretid (også kaldet hovedforløbet) i en virksomhed. Her arbejder du 2 år som elev i en virksomhed inden for én af brancherne handel eller detail/butik. I læretiden veksler du mellem arbejde i virksomheden og korte skoleophold.

I din læretid bygger du praktisk erfaring på den viden, som du har fået fra grundforløbene. Elevtiden i en virksomhed vil typisk vare 2 år, og du vil få løn under forløbet fra den virksomhed, som du er ansat i.

For at kunne begynde på en læreplads skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for enten handel eller butik. Du kan få hjælp af skolens virksomhedskonsulenter til at finde virksomheder, som søger elever inden for den branche, som du er interesseret i.
 

Valg af fagretning

På EUD Business-uddannelsen findes to fagretninger, som du kan specialisere dig inden for:

 • Butik / detail
 • Handel (Business to business)
Under hver fagretning kan du specialisere dig yderligere inden for et mere specifikt jobområde. 
_A7A2139

Dine fag på EUD

På EUD Business vil du opleve kendte fag som dansk og engelsk, men du vil også møde nye fag som fx afsætning og virksomhedsøkonomi. Derudover findes en række spændende uddannelsesspecifikke fag.
 • Dansk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
 • Engelsk C
 • Specifikke fag for uddannelsen
 • Salg og service
 • Butiksøkonomi
 • Salg og e-handel
 • Innovation og iværksætteri
 • Værdi og forsyningskæder
 • Performance
 • Butiksdrift
 • Kommunikation mellem virksomheder
 

Dit forløb på EUD Business

Længden af din EUD Business uddannelse afhænger af din uddannelsesbaggrund:

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse består EUD Business af to grundforløb (1+2), der samlet varer 1 år. Herefter er du klar til en læreplads i en virksomhed.
 • Er du under 25 år, og er det mere end 2 år siden at du gik ud af grundskolen, så kan du begynde direkte på Grundforløb 2 inden du fortsætter i lære.
 • Er du over 25 år, skal der laves en realkompetencevurdering (forkortes RKV). Ofte betyder det, at du kan få merit for nogle fag, og dit uddannelsesforløb kan derfor være kortere end normalt. Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne over 25 år her.
 • Er du student? Som student fra HHX har du direkte adgang til en læreplads. Er du student fra STX, HF eller HTX skal du vælge et EUS 5 ugers forløb.
_A7A7888