Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

Matematik C på EUX

_A7A8883-web
I Matematik C på EUX lærer du matematik på en praktisk måde, som du kan bruge i virkeligheden.
Målet med undervisningen er, at du bliver god til at arbejde med tal, symboler og formler selvstændigt. Du lærer også at forstå og bruge matematiske begreber og metoder til at løse forskellige problemstillinger.

I undervisningen arbejder du bl.a. med:
  • Tal og talbehandling
  • Funktioner
  • Geometri
  • Trigonometri
  • Rente- og annuitetsregning
  • Statistik og sandsynlighedsregning
Et af de vigtigste emner er funktioner. Vi bruger eksempler fra virksomheder og økonomi, så det bliver mere konkret. Du lærer blandt andet om udbud og efterspørgsel og beregner omsætning, omkostninger og overskud for en vare. Derudover arbejder vi med økonomi, hvor vi ser på lån og opsparinger.

Du lærer også at lave matematiske modeller, hvor du opstiller og løser praktiske problemstillinger og vurderer resultaternes gyldighed. Det handler om at kunne formulere, analysere og løse komplekse problemer selvstændigt.

Undervejs i forløbet får du træning i at dokumentere dine resultater skriftligt og forklare dem mundtligt, både i matematiske termer og hverdagssprog. Vi bruger også IT og andre hjælpemidler til at understøtte dit arbejde.