Sidste skoledag og gallafest på HHX

På Handelsgymnasiet Aalborg er der tradition for, at afgangseleverne på deres sidste skoledag arrangerer en festlig gallafest, hvor der også danses lanciers.
Gallafesten er en markering af, at 3.g'erne afslutter undervisningen og at eksamenerne nu skal i gang. Ved denne lejlighed holder eleverne en stor fest med fint tøj og god mad. Samtidig har eleverne i ugerne op til festen øvet sig i at danse lanciers.