Toggle navigation
Kontoruddannelse online

Kontoruddannelse online

Tag en fleksibel uddannelse og bliv faglært inden for kontorbranchen.

Tag din kontoruddannelse online

_A7A1202_(1)
Drømmer du om at begynde en spændende karriere inden for kontorverdenen, men ønsker du fleksibilitet og bekvemmelighed i din uddannelsesrejse, så kan en online kontoruddannelse være det perfekte valg for dig.
Ved at vælge en online kontoruddannelse får du friheden til at studere og deltage i undervisningen, når det passer dig bedst. Du kan følge undervisningen i eget tempo, og behøver ikke at bekymre dig om at skulle møde op fysisk på skolen eller tilpasse dig faste undervisningstider. Det fleksible læringsmiljø giver dig mulighed for bedre at balancere din uddannelse med andre forpligtelser såsom familieliv og studiejob.

Hvilket forløb skal jeg vælge?

Dit uddannelsesforløb og længden heraf afhænger af din alder og evt. tidligere uddannelser.

Din baggrundHvilket forløb kan du vælge?
Udbydes online
Direkte fra 9./10. klasseGrundforløb 1
Mellem 18-25 år eller har anden uddannelseEUX Grundforløb 2
✔️
Har allerede bestået GF2EUX Studieår
✔️
Over 25 årErhvervsuddannelse for voksne (EUV)
✔️
Student fra STX, HF eller HTXEUS 5 ugers forløb
✔️

Uddannelsens opbygning

Kontoruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der giver dig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at arbejde inden for kontorfaget. Uddannelsen er struktureret og opbygget på en måde, der sikrer, at du opnår en bred vifte af viden og praktiske færdigheder inden for kontorarbejde.

Kontoruddannelsen består af et grundforløb/studieår kombineret med to års læretid i en virksomhed (hovedforløb). Herefter er du udlært inden for kontorfaget.

Få mere info

_A7A1421_(1)
Efter at have afsluttet vores online grundforløb/studieår på kontoruddannelsen er du klar til en læreplads i en virksomhed. Læretiden er en vigtig del af kontoruddannelsen, hvor du får mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praktisk erfaring. Her får du værdifuld indsigt i den daglige drift af en virksomhed og du styrker dine arbejdsmæssige kompetencer. Du skal selv finde din læreplads, men vores virksomhedskonsulenter hjælper rigtig gerne med kontakt til virksomheder.

Efter to år i lære er du færdiguddannet, og kan straks søge stillinger som fx kontoradministrator, sekretær, koordinator, projektleder eller administrativ assistent. Dette vil åbne døre for dig i både private og offentlige sektorer, og du vil være godt rustet til at håndtere de udfordringer, der følger med en karriere inden for kontorfaget.
Alle vores online grundforløb (+ studieår) målrettet kontoruddannelserne er SU-berettigede.

Når du påbegynder din læretid i en virksomhed vil du få elevløn (typisk ca. 15.000 pr. måned). Er du over 25 år og ansat som voksenelev, vil lønnen være højere.

Kontakt gerne vores studievejledere, hvis du har brug for mere viden om SU og elevløn.
På kontoruddannelsen kan du vælge mellem flere specialeretninger. Du kan fx specialisere dig inden for:
 • Administration
 • Advokatsekretær
 • Offentlig administration
 • Spedition og shipping
 • Økonomi
Vores erfarne undervisere og online undervisningsmateriale sikrer, at du får en kvalitetsuddannelse, der er relevant og opdateret i forhold til kontorarbejdets krav og udfordringer. Du vil lære de nødvendige færdigheder inden for fx kommunikation, organisering, regnskab, teknologi og meget mere. Al sammen relevant viden, som du senere kan bruge, når du skal i lære i en virksomhed.

Du vil have adgang til undervisningsmaterialer, videoer og opgaver, der er tilgængelige døgnet rundt, så du kan følge undervisningen, når det passer bedst ind i din tidsplan.

Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen. Du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. 

Grundforløb og studieår (under 25 år)

Kontoruddannelse for voksne (over 25 år)

Kontoruddannelse for studenter

Læs om alle kontorspecialerne

Administration

På kontorspecialet administration lærer du at varetage administrative opgaver i...

LÆS MERE

Offentlig administration

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområ...

LÆS MERE

Revision

Som elev lærer du at anvende revisionsprotokoller og revisionslovgivning, hvor ...

LÆS MERE

Spedition og shipping

Arbejdet inden for spedition og shipping består ofte både af nationale og inter...

LÆS MERE

Advokatsekretær

Som advokatsekretær kommer du til at arbejde med kontorarbejde såsom at forfatt...

LÆS MERE

Økonomi

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de stør...

LÆS MERE
Spørgsmål? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om kontoruddannelserne

Som kontoransat vil du kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner. Efter afsluttet kontoruddannelse kan du få job i både private og offentlige organisationer. Mange kontoruddannede finder arbejde som kontorassistenter, sekretærer, receptionister, bogholdere og lignende stillinger. Disse job kræver typisk, at du er i stand til at arbejde i et team og er detaljeorienteret.
 
Din primære opgave som kontoransat er at hjælpe med at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads. Dette kan omfatte alt fra at besvare telefonopkald og e-mails til at planlægge møder og begivenheder, udarbejde rapporter og dokumenter, administrere filsystemer og foretage forskellige former for dataregistrering og databehandling.
 
Som kontoransat kan du også være ansvarlig for at opretholde og opdatere en organisations eller virksomheds regnskab, bogføring og fakturering. Du kan også hjælpe med at administrere lønninger, personaleadministration, HR-processer og andre lignende opgaver.
 
Udover de administrative og økonomiske opgaver, kan en kontoransat også være involveret i kundeservice og support. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål fra kunder og klienter, håndtere klager og kommunikere med andre afdelinger og samarbejdspartnere.
 
Kontoruddannelsen kan også være et springbræt til en karriere inden for ledelse. Mange virksomheder værdsætter administrative færdigheder, når de søger ledere, og en kontoruddannelse kan være en god vej til at lære de nødvendige færdigheder og erfaringer, der kræves for at træde ind i sådanne roller.
Generelt set er en kontoransat en vigtig del af enhver organisation eller virksomhed. Deres evne til at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads er afgørende for succesen af den virksomhed, de arbejder for.
 
Kontoruddannede har også mulighed for at fortsætte deres uddannelse og specialisere sig yderligere i forskellige administrative områder. Mange universiteter og professionshøjskoler tilbyder en række kurser og uddannelser inden for administration og ledelse, der kan hjælpe en kontoruddannet med at udvikle sine færdigheder og avancere i sin karriere.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for kontorbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Er en kontoruddannelse også noget for dig? Hvis du har gennemført èn af de nedenstående uddannelser og samtidig indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du blive en kontorelev.

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. 

Overgangskrav fra EUX-uddannelsen til læreplads
Har du taget en EUX-uddannelse skal du minimum have gennemført uddannelsens obligatoriske fag, hvor dit samlede karaktergennemsnit skal være mindst beståkarakter:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag
Derudover skal du også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
Med en kontoruddannelse kan du varetage en række forskellige stillinger inden for administration og kontorarbejde. Nogle af de mest almindelige stillinger, som du kan varetage er:  

 • Kontorassistent: En kontorassistent er typisk ansvarlig for at håndtere forskellige administrative opgaver såsom at besvare telefonopkald og e-mails, planlægge møder, koordinere rejser, behandle fakturaer, udføre databehandling m.m.
 • Sekretær: En sekretær udfører typisk en række forskellige administrative opgaver, som inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Receptionist: En receptionist fungerer som en virksomheds første kontakt med kunder og besøgende. Opgaver inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Bogholder: En bogholder er ansvarlig for at registrere og håndtere en virksomheds økonomiske transaktioner. Opgaver inkluderer at bogføre indtægter og udgifter, udføre fakturering, udføre betalinger og vedligeholde regnskaber.
 • HR-assistent: En HR-assistent fungerer som en støtte til en virksomheds HR-afdeling. Opgaver inkluderer at behandle ansøgninger, gennemføre screeningsinterviews, vedligeholde medarbejderdokumentation og koordinere medarbejderuddannelsesprogrammer.
 • Projektassistent: En projektassistent fungerer som en støtte til projektledere og teammedlemmer. Opgaver inkluderer at planlægge møder, koordinere projektaktiviteter, opdatere projektplaner og overvåge projektets fremdrift.

Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher og organisationer såsom: kontorer i virksomheder, offentlige organisationer, konsulentfirmaer, banker og finansielle institutioner, uddannelsesinstitutioner, nonprofit-organisationer etc. 

En kontoruddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, journalist, lærer, socialrådgiver og offentlig administration.