< Tilbage

EUX Business - GF2 og studieår - online og selvstudium

Aktuelle hold
Løbende optag
EUX Business - GF2 og studieår - online og selvstudium
Selvstudium på skolen
Løbende optag
EUX Business - GF2 og studieår - online og selvstudium
Fjernundervisning

Merkantil EUX – erhvervsuddannelse inden for kontor, handel og butik

EUX Business er den merkantile EUX og kaldes også den erhvervsfaglige studentereksamen. Uddannelsen er en unik mulighed for dig, der ønsker at kombinere en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig gymnasial eksamen.

Med EUX Business som fjernundervisning kan du uddanne dig inden for enten kontor, handel eller butik ved at følge alle dine fag online:

 • Kontor er for dig, der gerne vil uddannes inden for områder som administration, økonomi og revision, og som ønsker at arbejde med bl.a. intern og ekstern kommunikation i en virksomhed.
 • Detail er for dig, der vil inden for butiksverdenen. Det kan fx være som ekspedient inden for områder som tøj og mode, sportudstyr, elektronik, kosmetik etc.
 • Handel er for dig, der er interesseret i handel mellem virksomheder (business to business), og som ønsker at arbejde med områder som fx indkøb, salg, logistik etc.

Hele EUX-forløbet med GF2 og studieåret tager 60 uger (1½ år), hvorefter du har mulighed for at søge elevplads inden for enten kontor, handel eller detail/butik. Forløbet giver dog samtidig generel studiekompetence, så du direkte efter afsluttet forløb også har mulighed for at søge ind på flere videregående uddannelser.

Merkantil EUX - businessuddannelse inden for kontor, handel og detail.

Målgruppe for EUX Business online

Du kan som udgangspunkt begynde på EUX Business GF2 + studieåret, hvis du er under 25 år og har afsluttet enten grundforløb 1 eller afsluttet folkeskolen for mere end 14 måneder siden. Du skal samtidig være erklæret uddannelsesparat og have bestået dansk og matematik fra folkeskolen. Du er ligeledes i målgruppen, hvis du er over 25 år og har fået lavet en realkompetencevurdering.

Læs mere om adgang og optagelse til EUX Business her >>

Kontakt os gerne, hvis du ikke er inden for målgruppen eller hvis du mangler at bestå et fag. Sammen kan vi finde ud af, hvordan du kan komme i gang med EUX Business.

Har du gennemført GF2?

Har du allerede gennemført GF2 kan du vælge at tage kun studieforløbet. Studieforløbet som fjernundervisning / selvstudium kan tilmeldes her.

Fjernundervisning, selvstudium på skolen eller holdundervisning

På Aalborg Handelsskole kan du tage både GF2 og studieåret på tre forskellige måder:

 • Ren fjernundervisning (al undervisning foregår online)
 • Selvstudium i Åbent Læringscenter (foregår på Aalborg Handelsskole)
 • Alm. hold-/klasseundervisning (foregår på Aalborg Handelsskole)

Følger du forløbet som fjernundervisning eller som selvstudium i Åbent Læringscenter vil du blive undervist fag for fag. Da vi planlægger dit forløb individuelt, har du mulighed for at få merit for allerede gennemførte fag. EUX Business fjernundervisning giver dig de samme kompetencer, som hvis du fulgte uddannelsen via klasseundervisning. Her er alle materialer tilgængelige online døgnet rundt, og du kan derfor læse og lave opgaver, når det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at EUX Business er et fuldtidsstudie, og at du derfor skal afsætte den nødvendige tid til fagene.

Vi har igennem de sidste mange år udbudt fjernundervisning, og vi har derfor stor erfaring med undervisning via nettet. Som elev vil du derfor opleve et spændende undervisningsmateriale, og samtidig får du mulighed for at benytte dig af vores online lektiehjælp.

Undervisning og fag

På Grundforløb 2 (20 uger) på EUX business bliver du undervist i følgende fag

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • IT C
 • Afsætning C

Derudover bliver du undervist i uddannelsesspecifikke fag, hvor du arbejder i praksis med fagene i en simuleret virksomhed. Grundforløbet afsluttes med eksamen, som du også har mulighed for at tage online.

På studieåret (40 uger) vil du blive undervist i følgende fag

 • Dansk A
 • Virksomhedsøkonomi B / Matematik B
 • IT B
 • Engelsk B
 • Valgfag

Du skal desuden vælge en række forskellige valgfag på C- eller B-niveau. Du kan fx vælge mellem Innovation, Afsætning, Samfundsfag, Erhvervsret og Finansiering.

På både grundforløbet og studieåret er alle materialer digitale, og du har således adgang til dine bøger døgnet rundt.

Læreplads med EUX Business efter grundforløb og studieåret.

Elevplads eller videregående uddannelse

Når du har afsluttet dit grundforløb 2 samt studieåret kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Vores konsulenter i PraktikService kan hjælpe dig med at finde en elevplads i en virksomhed. Efter afsluttet hovedforløb har du en fuld EUX Business-uddannelse.

Brænder du for at læse videre direkte efter grundforløbet og studieåret er dette også en mulighed. Med studiebeviset i hånden kan du nemlig søge direkte ind på en række mellemlange videregående uddannelser.

SU og økonomi

Uddannelsen er gratis, og er du over 18 år, har du mulighed for at få SU, når du påbegynder EUX Business. Du kan søge SU på www.su.dk.

Tilmelding og videre forløb

Ønsker du at tilmelde dig fjernundervisning eller selvstudium i Åbent Læringscenter, så skal du tilmelde dig via tilmeldingsknappen. Når du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en studievejleder. Som fjernundervisningskursist kan du læse, når du vil, og hvor du vil, men undervisningsformen kræver selvdisciplin, da du selv bestemmer, hvornår du vil læse og løse opgaver inden for den afsatte tid til faget.

Ønsker du at deltage på alm. hold-/klasseundervisning (opstart i januar og august), så skal du tilmelde dig via www.optagelse.dk. Læs mere om det ordinære EUX Business forløb >

EUX Online - en merkantil uddannelse

FAQ om EUX Business

EUX Business kaldes også Den Erhvervsfaglig Studentereksamen. Her kombinerer du en studentereksamen med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor fx kontor, butik, salg eller indkøb. Uddannelsen tager mellem 3½ - 4 år og består både af en skoleperiode og 2 års elevtid i en virksomhed.

Med EUX kombinerer du både en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Med andre ord bliver du både faglært og student på samme tid. Efter afsluttet elevtid i en virksomhed vil du have en fuld erhvervsuddannelse. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at læse videre på fx universiteter.

Med en EUX Business uddannelse kan du fx blive indkøber, sælger, kontorassistent, lægesekretær, eventkoordinator, revisor m.v. Mulighederne er mange inden for brancherne kontor, handel, butik eller event.

Da du på EUX får fag på gymnasiale niveauer, giver uddannelsen dig også mulighed for at læse videre på university colleges eller universiteter.

Læs mere om, hvad du kan blive her

En EUX Business-uddannelse består af en EUX 1.del og en EUX 2.del. Den første del er en skoleperiode bestående af et grundforløb og et studieår. EUX 1. del tager normalvis 2 år. Du kan dog tage forløbet på kortere tid, hvis du har gennemført nogle af fagene tidligere. Dvs. du kan få merit for fag du har taget tidligere.

EUX 2. del tager normalvis 2 år, hvor du er elev i en virksomhed. Også her er der mulighed for merit, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Ja, det gør du (hvis du ønsker det). EUX Business huen ligner de andre studenterhuer med hvid betræk. EUX huen kan kendes ved et bånd i grå farve med en rød kant. Der er tradition for at huen gives på, når du afslutter dit studieår, og inden du påbegynder din elevtid i en virksomhed.

Nej. En HHX-uddannelse og en EUX-uddannelse er ikke det samme. På HHX tager du en gymnasial studentereksamen over tre år. På EUX Business er uddannelsen sammensat af 1½ - 2 år på skole efterfulgt af to års elevtid i en virksomhed. Fagene og niveauerne er også forskellige på de to uddannelser.

Du kan sammenligne de forskellige gymnasieuddannelser her

EUX Business er en kombination af en studentereksamen og en erhvervsfaglig uddannelse. EUD Business er en ren erhvervsfaglig uddannelse. På EUX Business får du fag på højere niveauer end på EUD – derfor tager denne uddannelse 1 år ekstra.

Ønsker du at uddanne dig inden for ét af kontorspecialerne skal du vælge EUX-uddannelsen. Ønsker du et speciale inden for detail, handel eller event kan du vælge enten EUD Business eller EUX Business.

Andre kiggede også på
Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Helle Kluug Borgstrøm
Studieadministrativ medarbejder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser (på barsel)