Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

Optagelse og adgangskrav på EUX

_A7A7949_web
Sådan tilmelder du dig EUX Gymnasiet. Se hvordan du tilmelder dig EUX og bliv klogere på adgangskravene. Bemærk at der gælder forskellige adgangskrav afhængig af din alder og uddannelsesbaggrund.

Sådan søger du ind på EUX

For at blive optaget på EUX skal du ansøge via www.optagelse.dk.

Her skal du vælge kategorien ’Erhvervsuddannelse’. Du får nu en liste over mulige erhvervsuddannelser. For at søge ind på EUX Gymnasiet skal du enten vælge:

 • Detailhandelsuddannelsen med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Kontoruddannelsen med specialer
Uanset hvilken uddannelsesretning du vælger, vil du altid kunne vælge om, når du først er begyndt på EUX Gymnasiet. Du skal derfor ikke være bange for, om du får valgt den rigtige retning, når du søger ind.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.
Har du tidligere færdiggjort en ungdomsuddannelse som fx stx, hf, htx, eux eller teknisk udd. vil dit forløb på EUX Gymnasiet være kortere. Her skal du vælge én af nedenstående uddannelsesretninger:

 • Detailhandelsuddannelsen (for elever med stx, hf, htx, eux, tekniske udd.)
 • Handelsuddannelse med specialer (for elever med stx, hf, htx, eux, tekniske udd.)
 • Kontoruddannelsen med specialer (for elever med stx, hf, htx, eux, tekniske udd.)

Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage 1. semester (grundforløb 1), men kan starte direkte på 2. semester (grundforløb 2).

Når du søger optagelse til EUX skal du vedlægge din studievalgsportfolie ifm. tilmeldingen. Er det mere end 2 år siden du afsluttede grundskolen, skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.
 

Se adgangskravene

Nedenfor kan du læse mere om adgangskravene for at søge ind på EUX Gymnasiet.
Du kan søge ind på EUX Gymnasiet, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse. For at blive optaget på EUX skal du:
 • være vurderet uddannelsesparat 
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.
eller
 • du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed ift. elevplads.
Du kan ikke søge ind på 1. semester (grundforløb 1), hvis du tidligere har påbegyndt et grundforløb (fx på en anden skole) eller hvis du har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse. I disse tilfælde skal du begynde direkte på 2. semester (grundforløb 2).

Er du under 25 år, og er det samtidig mere end to år siden, at du afsluttede grundskolen, så skal du som udgangspunkt begynde din EUX på 2. semester (grundforløb 2).

For at blive optaget på 2. semester på EUX skal du:
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve
 • gennemføre en samtale på Aalborg Handelsskole. 
Du vil altid kunne begynde på 2. semester, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart.

Særlige krav til bestemte fag 
Hvis du søger direkte ind på EUX på 2. semester skal du være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne blive optaget. Dansk C, engelsk C og samfundsfag C er alle obligatoriske fag på 1. semester (grundforløb 1), og du skal derfor have bestået disse fag inden du kan begynde på 2. semester.

Mangler du et enkelt fag, kan du tage det som fjernundervisning hos os:

Du tilhører målgruppen over 25, hvis du er over 25 år. I dette tilfælde vil der blive lavet et særligt forløb for dig. Forløbet kaldes ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV), og er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen.


Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din skole- og praktikdel på kortere tid.

For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år og:
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
 • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)
Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.
 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat eller opfylder du ikke adgangskravene til EUX, har du mulighed for at komme ind via en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale på skolen.

Optagelsesprøven består af en prøve i både dansk og matematik. Der er tale om praktiske opgaver på et niveau svarende til 9. klasse med vægt på det, du skal bruge på en erhvervsuddannelse. Begge prøver er 2 timers skriftlige prøver, hvor du må medbringe hjælpemidler.

Når du har været til optagelsesprøve, vil din prøve blive rettet af en ekstern censor. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale med én af vejlederne på Aalborg Handelsskole. Til samtalen vil der blive taget stilling til din optagelse på den uddannelse, du har søgt. Det er dels resultatet fra optagelsesprøven, der indgår i vurderingen, dels en snak med dig om dit uddannelsesønske, din mødestabilitet osv.
 
Kontakt os
Studievejledere - EUX
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00