Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Valgfagsskema - administration for OPU-elever

Aalborg Handelsskole udbyder i samarbejde med OPU-sekretariatet fjernundervisning til OPU-elever. Du kan her vælge de valgfag, som du ønsker.

Obligatoriske fag

På kontorspecialet administration er følgende fag obligatoriske:

  • Modul 1 - Virksomhedskommunikation
  • Modul 2 - Datahåndtering
  • Modul 3 - Optimering af arbejdsprocesser
  • Modul 4 - Projektadministration
  • Den gode fagprøve (Vejledning og udarbejdelse af problemformulering)

Afhængig af om du er EUX-elev eller HHX-elev skal du desuden vælge 2-3 valgfag, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bestemte områder. Du tilmelder dig via formularen nederst på siden. 

Vælg mellem disse specialefag - administration OPU

Vælger du forretningstysk lærer du at udtrykke dig på skriftlig tysk i et varieret sprog, som er rettet mod erhvervslivet. Du kommer samtidig til at oversætte tekster fra dansk til tysk og omvendt, så det passer til modtageren. Ligeledes arbejder du med mundtlig at kunne modtage og viderebringe beskeder fra tysk til dansk og omvendt i en erhvervsmæssig sammenhæng.
Vælger du forretningsengelsk lærer du at udtrykke dig på skriftlig engelsk i et varieret sprog, som er rettet mod erhvervslivet. Du kommer samtidig til at oversætte tekster fra dansk til engelsk og omvendt, så det passer til modtageren. Ligeledes arbejder du med mundtlig at kunne modtage og viderebringe beskeder fra engelsk til dansk og omvendt i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Faget er godt til dig, der arbejder, eller ønsker at arbejde, med HR og personalesager, ansættelser og intro-forløb, overenskomster og ferielovgivning.

Du vil lære at kunne behandle personalesager og få et godt overblik over ansættelsesret og funktionærlovgivning. Du bliver en god sparringspartner når der diskuteres kollektiv arbejdsret, overenskomster og ferielovgivning.

Ligesom du vil kunne håndtere administrative processer i forbindelse med ansættelser og introduktion af nye kolleger i virksomheden.

Faget giver dig et indgående kendskab til diverse handelsbetingelser for såvel import som eksport, kendskab
til forskellige elementer og love indenfor international handel samt kendskab til din virksomheds største handelspartnere.

Du får her kendskab til begreberne intern og ekstern kvalitet og betydningen af disse. Du vil også opnå kendskab til vigtigheden af god kommunikation samt lære at formulere dig detaljeret og præcist i kommunikative arbejdssituationer.

Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet. Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Via nøgletalsberegninger lærer du desuden at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Endelig får du også et indblik i fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder ligesom renteloven også vil blive berørt.

Du vil i dette fag arbejde med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af bl.a. feriepenge, rejseafregninger m.m. og du får kendskab til reglerne ifølge dansk lovgivning.
Du vil få kendskab til, hvordan brugen af digitale platforme kan fremme virksomhedens salg i forhold til relevante kundesegmenter. Dertil lærer du også at aflæse brugeradfærd og signalværdi ved brug af sociale medier. Emner såsom eventplanlægning, gennemførsel og evaluering vil også indgå i faget.
Du får kendskab til det geografiske og kulturelle verdensbillede for bedre at kunne forstå de kulturelt betingede normer, der påvirker menneskers holdninger og forventninger. Gennem brugen af Geert Hofstedes kulturparametre får du en perspektiveret og anvendelig sammenligning af forskellige kulturkredse, med fokus på din virksomheds geografiske placering. Du kommer samtidig til at forstå kundernes kulturbestemte adfærd i en servicemæssig sammenhæng.
Specialefaget lærer dig at læse et regnskab og forstå beregningen af relevante nøgletal. Du opnår kendskab til grundprincipperne for bogføring i et økonomisystem - i dette tilfælde Microsoft Dynamic NAV2018. Her lærer du bl.a. at foretage registreringer og lave dokumentation herfor. Samtidig får du et indblik i at udarbejde kontoplaner, budgetter og foretage budgetopfølgning. Du lærer desuden avancerede funktioner i Excel som at låse celler, fastfryse celler mm. Excel vil også blive anvendt til at lave prissætningskalkulationer og cost/benefit beregninger.

Valgfagsskema for administration - OPU

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
Virksomhedsoplysninger
*
*
*
Vælg dine valgfag
* Du skal minimum vælge 1 valgfag.
Til hvert valgfag er der afsat 1 måned til undervisning.
Find din afdeling