Toggle navigation
EUX online

EUX online

Tag din uddannelse inden for kontor, handel eller butik online.

EUX Online – uddannelse inden for kontor, handel og butik

_A7A0978
Med EUX Business får du en erhvervsfaglig studentereksamen inden for ét af områderne: kontor, handel eller butik. Følg EUX-uddannelsen via fjernundervisning, og få et fleksibelt forløb, hvor du kan tilpasse din studietid ift. din hverdag og familieliv.
Med en EUX Business-uddannelse åbnes der mange spændende karrieremuligheder inden for erhvervslivet. Uddannelsen giver dig en bred vifte af færdigheder og kompetencer, hvor der er fokus på både teori og praksis. Uddannelsen varer sammenlagt 3,5 – 4 år, hvilket både inkluderer grundforløb, studieår og 2 års læreplads i en virksomhed. Efter endt uddannelse kan du gå direkte i job eller søge ind på en videregående uddannelse

Sådan forgår onlineundervisningen

Når du følger uddannelsen via fjernundervisning vil du få adgang til vores undervisningsmateriale online i form af bl.a. digitale bøger og undervisningsvideoer. Du vil løbende skulle lave opgaver, som enten skal afleveres eller præsenteres for din underviser online. Det er vigtigt at bemærke, at der er en krav om at aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen og deltage i de planlagte præsentationer.

Som udgangspunkt foregår al undervisning online, så du ikke behøver at skulle møde op fysisk på skolen (med undtagelse af de skriftlige eksamener).

Opbygning af EUX online

EUX-uddannelsen er den eneste ungdomsuddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Uddannelsen er opbygget af følgende tre forløb:
 • Grundforløb: Grundforløbet tager mellem 20 – 40 uger. Her får du en bred introduktion til forskellige fagområder inden for erhvervslivet og de gymnasiale fag. Det giver dig mulighed for at udforske og afklare dine interesser og karrieremål.
 • Studieår: Studieåret er den næste del af uddannelsen og varer 40 uger. Her specialiserer du dig inden for erhvervsfagene. Du vælger typisk en specifik fagretning inden for kontor, handel eller butik. Studieåret kombinerer både erhvervsrettede fag med de teoretiske og gymnasiale fag for at give dig en bred vifte af færdigheder og viden.
 • Hovedforløb: På hovedforløbet får du masser af praktisk erfaring, da du her skal i 2 års læretid i en virksomhed. På hovedforløbet skal du vælge et speciale inden for én af brancherne kontor, handel eller butik.
Bemærk at du allerede efter dit studieår har mulighed for at søge om optagelse på en kort videregående uddannelse. For at blive EUX-student skal du dog også færdiggøre hovedforløbet / læretiden i en virksomhed.

Hvilket EUX-forløb skal jeg vælge?

Dit uddannelsesforløb afhænger af din alder og evt. tidligere uddannelser.

Din baggrundHvilket forløb kan du vælge?
Udbydes online
Mellem 18-25 år eller har anden uddannelseEUX Grundforløb 2
✔️
Har allerede bestået GF2EUX Studieår
✔️
Over 25 årErhvervsuddannelse for voksne (EUV)
✔️
Student fra STX, HF eller HTXEUS 5 ugers forløb
✔️

Se mere info

Når du tilmelder dig EUX Online skal du vælge hvilken branche du er interesseret i. På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem:
 • Butik (detail): branchen er for dig, der gerne vil gøre butikskarriere inden for fx mode, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Her er der fokus på salg af varer til alm. forbrugere.
 • Kontor: for dig, der vil arbejde med administration, kommunikation, økonomi, kundeservice m.m. Mulighederne med en kontoruddannelse er mange, og du kan specialisere dig inden for flere områder.
 • Handel (Business to business): for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik mellem virksomheder – det kan både være her i Danmark og på tværs af landegrænser.
På EUX Grundforløb 2 (20 uger) bliver du undervist i følgende fag
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
Derudover bliver du undervist i uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbet afsluttes med eksamen, som du også har mulighed for at tage online.
 
På studieåret (40 uger) vil du blive undervist i følgende fag:
 • Dansk A
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Informatik B
 • Engelsk B
 • Valgfag
Du skal desuden vælge en række forskellige valgfag på C- eller B-niveau. Du kan fx vælge mellem Tysk, Psykologi, Markedskommunikation, Kulturforståelse og Mediefag.
For at blive optaget på EUX online skal du:
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve
Du vil altid kunne begynde på uddannelsen, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart.
 
Særlige krav til bestemte fag 
Har du allerede afsluttet Grundforløb 1 (GF1) har du direkte adgang til Grundforløb 2. Har du ikke afsluttet GF1 skal du være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne blive optaget: 

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C er alle obligatoriske fag på 1. semester (grundforløb 1), og du skal derfor have bestået disse fag inden du kan begynde på GF2. Kontakt og gerne, hvis du ikke har bestået fagene, så hjælper vi dig.
EUX Online er SU-berettiget for dig, der er over 18 år. Du kan søge SU på www.su.dk.

Når du har færdiggjort studieåret på EUX og skal påbegynde læretiden i en virksomhed, vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Elevlønnen er ca. 15.000 kr. pr. måned, og er du over 25 år og ansat som voksenelev vil elevlønnen være højere.
_A7A0861

EUX online - vælg dit forløb

EUX giver adgang til

Kontoruddannelser med læreplads

Med en kontoruddannelse åbner der sig et væld af spændende jobmuligheder inden ...

LÆS MERE

Handelsuddannelser med læreplads

På handelsuddannelsen kommer du til at arbejde på B2B-markedet, hvor virksomhed...

LÆS MERE

Butiksuddannelser med læreplads

Med en uddannelse inden for butik (også kaldet detail) kommer du bl.a. til at a...

LÆS MERE
Spørgsmål? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om fjernundervisning

Få svar på en række spørgsmål, som vi typisk modtager vedrørende vores kurser, uddannelser og enkeltfag via fjernundervisning.

Fjernundervisning er en undervisningsmetode, hvor du som elev eller kursist kan deltage i kurser og uddannelser online via digitale platforme. Det giver dig mulighed for at lære på afstand, uden at du skal møde fysisk op på et undervisningssted. 

Fjernundervisning giver desuden mulighed for, at du kan følge kurser og uddannelser på lige netop de tidspunkter, der passer dig bedst. 
Vores online forløb vil være forskellige afhængig af kursernes/uddannelsernes indhold.  Uanset hvilket forløb du vælger, vil du dog finde al vores undervisningsmateriale online. 

Ved nogle fag/uddannelser skal du muligvis deltage i nogle onlinemøder i løbet af dit forløb. Disse møder bliver som regel optaget, så du har mulighed for at se/gense dem på et senere tidspunkt. Selve undervisningsformen på vores onlineforløb kan være en blanding af selvstudium, webinarer, enkeltmandsundervisning, gruppearbejde m.m. Det afhænger bl.a. af fagets/uddannelsens emner og indhold. 

Du har som sådan ikke mødepligt på et fjernstudium, da alle ikke arbejder på samme tid. Derimod er der afleveringspligt - det vil sige, at der er afleveringer med deadline på samme måde, som hvis du deltog i almindelig undervisning. 

Læs mere om, hvordan fjernundervisningen foregår >

Vi forventer, at du er studieaktiv. Da det er et online forløb og du dermed ikke skal møde op, kræver det meget ansvar og selvdisciplin af dig. Du skal være aktiv, så både du og din underviser har mulighed for at følge din fremgang i det enkelte fag. Du kan læse mere under de enkelte forløb.

Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved alm. hold/klasseundervisning. 

Sidder du med spørgsmål til dine opgaver, har du altid mulighed for at kontakte din underviser via vores læringsplatform. Din underviser vil typisk svare dig indenfor 24 timer på hverdage.

Mundtlige eksamener kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. De skriftlige eksamener foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Bor du i udlandet, mens du læser, har du mulighed for at afholde din skriftlige eksamen på en dansk ambassade eller dansk konsulat. Den skriftlige eksamen skal følge dansk tid.

Flere af vores længerevarende onlineuddannelser er SU berettiget (hvis du er inden for målgruppen). 

Læs nærmere om deltagerbetaling, mulighed for SU m.m. under de enkelte forløb eller kontakt en studievejleder. 
Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølgelig en god internetforbindelse.