Toggle navigation
Gymnasial ­Supplering - GSK

Gymnasial ­Supplering - GSK

Supplér din eksamen - vælg mellem flere GSK fag

GSK Engelsk - tag faget via Gymnasial Supplering

Skal du bruge engelsk for at opfylde specifikke adgangskrav til et bestemt studie på en videregående uddannelse? På Aalborg Handelsskole kan du tage engelsk som enkeltfag via Gymnasial Supplering.
Gode engelskkundskaber er ikke alene en fordel, men også mange steder en nødvendighed i det globaliserede samfund, vi befinder os i. Engelsk kan bruges i hverdagen, på arbejdet, på ferien, på studiet – selv når du er ude at handle, eller leder efter noget på nettet. Engelsk er et nødvendigt og basalt sprogværktøj som passer til vores tidsalder, både i en skriftlig og mundtlig henseende. Samtidig er det også et sprog som bygger på forståelse af de samfund hvor det er opstået i.

Engelsk via gymnasial supplering

Tager du engelsk via gymnasial supplering - GSK-fag - kan du således i Engelsk forvente at beskæftige dig med Engelsk som et verdenssprog, hvori det vigtigste er at gøre sig forståelig. Du kommer også til at studere USA og Storbritannien indgående for at forstå nutidige kulturelle og samfundsmæssige emner i engelsktalende dele af verden. Du vil naturligvis også stifte bekendtskab med engelske fiktive og ikke-fiktive tekster, og måder at analysere dem på. Desuden stifter du bekendtskab med formaliserede genrer som f.eks. det at skrive et forretningsbrev eller at præsentere en virksomhed.

Fagets indhold

Afhængig af dit startniveau og det niveau du vælger, vil du i engelsk beskæftige dig med emner som:

  • Litterær analyse af fiktion og non-fiktion (f.eks. noveller, romaner, taler, avisartikler, fagtekster mm.)
  • Værklæsning
  • Forretningsbreve
  • Kulturelt/samfundsmæssigt områdestudie af USA og Storbritannien
  • Kulturelt/samfundsmæssigt områdestudie af andet engelsktalende land (f.eks. New Zealand, Australien, Nigeria, Indien osv)
  • Grammatik
  • Mundtlig fremstilling gennem diverse emner, som f.eks. horror, gaming, globalisering, fantasy osv.
  • Skriftlig fremstilling gennem diverse emner, som f.eks. horror, gaming, globalisering, fantasy osv.
  • Individuelt projekt med fokus på business og en udvalgt virksomhed specifikt.

Engelsk (GSK-fag)

Spørgsmål? Kontakt os
Trine Hyldig Christensen
Trine Hyldig Christensen
Uddannelsessekretær
Skriv en besked
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.

FAQ om Gymnasial supplering (GSK)

Gymnasial Supplering – også kaldet GSK – er for dig, der mangler ét eller flere fag / niveauer for at kunne søge ind på en videregående uddannelse. GSK-fagene udbydes som komprimerede forløb, og omfatter en række fag på gymnasialt niveau. GSK kan dog også benyttes til at karakterforbedre et allerede gennemført fag, så du kan opfylde adgangskravene til din drømmeuddannelse.

Du kan tilmelde dig et GSK-fag, hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse eller én af de gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX, EUX eller HF.

Derudover skal du ønske optagelse på en videregående uddannelse, der har optagelseskrav om, at du skal have det pågældende fag / løfte niveauet i faget.
Du tilmelder dig ved at vælge GSK-faget i listen over hold på det pågældende enkeltfag - bemærk at der på nogle fag kan være flere hold med forskellige niveauløft - fx fra C → A eller B → A.

Når du har trykket 'Tilmeld her' skal du hente et tilmeldingsskema, som skal udfyldes og sendes. Vores studievejledere vil efterfølgende kontakte dig, så du kan komme i gang med forløbet.
Et C-fag tager 1 måned og A- og B- fagene tager 2 måneder. Dit fag gennemføres som et komprimeret forløb og varer typisk 1 – 2 måneder. Skal du eksempelvis ”løfte” matematik C til B, så gennemføres undervisningen på 2 måneder, mens et C-niveau i engelsk gennemføres på 1 måned. Den samlede varighed afhænger derfor at antallet af fag og antal løft.
Gymnasial Supplering er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din studentereksamen / erhvervsuddannelse. Begynder du senere vil deltagerbetalingen være 550 kr. pr. fag. Du betaler ikke for bøger mv.
Ja, du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. Du kan søge SU en måned før opstart. Vær obs på en behandlingstid på op til 3 uger. Du skal søge SU til Aalborg Handelsskole, Langagervej.

At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.

Bemærk at tiden fra undervisningen stopper og indtil eksamen ikke er SU-berettiget. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til en videregående uddannelse.

Du kan ikke modtage SU til et fag, hvis du tidligere har gennemført faget på samme niveau (karakterforbedring).
Forløbet er et fuldtidsstudie og al undervisning foregår online.  Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et interaktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i perioden.

Du kan herefter påbegynde kurset på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med underviseren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb.

Du vil få tilkoblet en faglærer i de enkelte fag. Faget afsluttes med en eksamen.

Nej, undervisererne er tilgængelige fra kl. 8-16. Det er selvstændigt arbejde, hvor underviseren er med på sidelinjen. Du bestemmer selv, hvornår på dagen du arbejder - det vigtigste er dog, at du er aktiv hver dag.
Der bliver afholdt eksamen i maj/juni/august og december/januar.

Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig prøve. Prøverne vil foregå på Aalborg Handelsskole. Mundtlige prøver kan dog tilrettelægges online, hvis der kan udpeges en tilsynsførende.  

Afslutter du din gymnasiale eksamen efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, skal du være opmærksom på, at den opnåede karakter kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.
Du kan som udgangspunkt kun optages på det samme GSK-fag én gang. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives dispensation – forhør dig om mulighederne hos vores studievejleder.

Du kan finde en uddybende FAQ om Gymnasial supplering på uddannelsesguiden her: