< Tilbage

Engelsk A - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Engelsk A - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Engelsk A - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Engelsk A - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I engelsk A udvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive et varieret engelsk. Du lærer at redegøre for både dagligdags og tekniske emner på engelsk. Ud fra din viden om historie og samfund diskuterer du aktuelle forhold i de engelsksprogede lande.

I undervisningen lægges der desuden vægt på, at du kan tilpasse dit sprog i forhold til forskellige modtagere, og du lærer at bruge både tekniske og samfundsmæssige fagudtryk.

Eksamen

Faget afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 335 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget engelsk A skal du have afsluttet engelsk på B-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.

Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 3.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00