Engelsk A - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter
Løbende optag
Fjernundervisning

Indhold

I engelsk A udvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive et varieret engelsk. Du lærer at redegøre for både dagligdags og tekniske emner på engelsk. Ud fra din viden om historie og samfund diskuterer du aktuelle forhold i de engelsksprogede lande.

I undervisningen lægges der desuden vægt på, at du kan tilpasse dit sprog i forhold til forskellige modtagere, og du lærer at bruge både tekniske og samfundsmæssige fagudtryk.

Eksamen

Faget afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Deadline for sommereksamen er opstart senest første mandag i april.

Deadline for vintereksamen er opstart senest første mandag i oktober.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget engelsk A skal du have afsluttet engelsk på B-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling