Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Individuel kompetencevurdering - IKV

IKV
Individuel kompetencevurdering (IKV) er en mulighed for dig for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer.
Realkompetencer kan være kompetencer opnået gennem erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, kurser, voksenuddannelse og uddannelse. Anerkendelsen sker ved at udstede uddannelsesbeviser inden for systemet af arbejdsmarkeds­kurser, og kan kun ske i forhold til disse. Inden en vurdering kan foretages, skal du indsamle dokumentation. Dokumentation af realkompetencer kan være eksamensbeviser, kursusbeviser, jobbeskrivelser, udtalelser, tjene­stetidsattester, dataliste, CV m.v. På den måde kan du få et bevis på det, du allerede kan, uden at gå på kursus.
 
Dokumentationen vurderes af en vejleder på Aalborg Handelsskole, som også kan bede dig om at gennemgå forskellige tests eller besvare opgaver og spørgsmål. Fordelen for dig er:

  • At du får officielle beviser på dine kompetencer/Du undgår dobbeltuddannelse
  • Du kan bruge de officielle beviser til at søge merit i de ordinære uddannelser
  • Du kan få et grundlag for videreuddannelse

Målgruppe

Individuel kompetencevurdering retter sig primært mod personer, der arbejder inden for de områder, hvor der tilbydes AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser). Der kan i princippet laves en individuel kompetencevurdering for hvert AMU-kursus.

Pris

Individuel kompetencevurdering er gratis. Jobcentret skal dog betale, hvis du er ledig.

Ønsker du at vide mere om individuel kompetencevurdering er du velkommen til at kontakte Center for Karriere & Uddannelse.
Kontakt os
Administration - CKU
Camilla Bach
Camilla Bach
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Find din afdeling