Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

Fag på EUX Gymnasiet

_A7A7974
På EUX Gymnasiet vil du både møde fag, som du kender fra grundskolen, og helt nye fag, hvor du lærer om fx salg, samfund, økonomi, erhvervsliv og markedsføring. Nogle af studieretningerne giver dig desuden mulighed for at vælge en række valgfag.
På EUX Gymnasiet får du en kombination af kendte fag fra grundskolen og nye, erhvervsrettede fag. Du vil fx lære om afsætning, virksomhedsøkonomi, organisation og informatik. Disse fag er designet med fokus på den virkelige verden og forbereder dig til en karriere i erhvervslivet. Samtidig vil du have fag som dansk, matematik og engelsk, hvilket giver dig mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse, hvis du senere ønsker det.
Følgende fag er obligatoriske:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Samfundsfag C
 • Organisation C
 • Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag skal du have på 2. semester (grundforløb 2) og bestemmes af den branche, som du har valgt at arbejde inden for.

Uddannelser Fag / emner

Kontoruddannelsen

 • Kommunikation
 • Kvalitet og service
 • Databehandling
 • Virksomhedens administrative funktioner
Handelsuddannelsen
 • Værdi og forsyningskæder
 • Kommunikation mellem virksomheder
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Digital databehandling
Detailuddannelsen
 • Butiksdrift
 • Performance
 • Butiksøkonomi
 • Salg og e-handel
 • Visual merchandising
 • innovation og iværksætteri
Inden du begynder på 3. semester (studieåret) skal du vælge dine valgfag. Antallet af valgfag afhænger af, hvilken studieretning du har valgt. Valgfagene giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse ud fra dine interesser samt opnå kompetencer inden for den branche, som du gerne vil arbejde inden for.

På EUX Gymnasiet kan du vælge mellem nedenstående valgfag:

 • Matematik B
 • Afsætning B
 • Samfundsfag B
 • Finansiering C
 • Psykologi C
 • Markedskommunikation C
 • Kulturforståelse C
 • Mediefag C
 • Tysk C
Det er et krav, at mindst 15 elever er tilmeldt for at valgholdet oprettes.

Obligatoriske fag

Dansk A på EUX

I Dansk A på EUX Gymnasiet arbejder du med at blive bedre til dansk, både når d...

LÆS MERE

Engelsk B på EUX

I faget Engelsk B på EUX bygger vi ovenpå den viden, du har fra folkeskolen. Du...

LÆS MERE

Informatik B på EUX

Informatik B på EUX handler om at give dig en bred forståelse af informationste...

LÆS MERE

Virksomhedsøkonomi B på EUX

I Virksomhedsøkonomi B får du en dybdegående forståelse af, hvordan virksomhede...

LÆS MERE

Afsætning B på EUX

I faget Afsætning B på EUX lærer du om markedsføring og salg. Du får viden om, ...

LÆS MERE

Samfundsfag C på EUX

I samfundsfag på EUX på C-niveau lærer du om, hvordan samfundet fungerer, og hv...

LÆS MERE

Organisation C på EUX

Faget organisation C på EUX giver dig en god forståelse af, hvordan du som komm...

LÆS MERE

Matematik C på EUX

I Matematik C på EUX lærer du matematik på en praktisk måde, som du kan bruge i...

LÆS MERE

Valgfag på EUX

Få overblik over de valgfag, der udbydes på EUX.

I Matematik B lærer du at anvende matematiske metoder og begreber til at løse praktiske problemer, der er relevante for erhvervslivet.

Faget fokuserer på både teoretisk og anvendelsesorienteret matematik, så du bliver i stand til at håndtere de matematiske udfordringer, du møder i dit arbejde.

Du lærer fx:
 • Løse ligninger og uligheder, som kan bruges til økonomiske beregninger og budgettering.
 • Anvende matematiske modeller til at forudsige salg og beregne omkostninger.
 • Anvende statistiske metoder til at analysere data, f.eks. kundeadfærd og markedsanalyser.
 • Forstå og anvende geometri i praktiske situationer.
Afsætning B giver dig indsigt i, hvordan virksomheder markedsfører deres produkter og services, med fokus på kontor, handel og butik.

Du lærer om forskellige markedsføringsstrategier og hvordan de kan anvendes i praksis for at nå virksomhedens mål.

Du lærer fx:
 • Analysere markedsforhold og forstå konkurrencesituationen.
 • Udvikle markedsføringsplaner, der inkluderer målgruppesegmentering og positionering.
 • Forstå forbrugeradfærd og hvordan du kan påvirke kundernes købsbeslutninger.
 • Anvende markedsføringsmodeller og teorier til at udvikle effektive kampagner.
 • Evaluere virksomheders markedsføringstiltag og justere strategier for at optimere salget.
I Samfundsfag B får du en dybere forståelse af samfundets opbygning og de politiske, økonomiske og sociologiske processer, der påvirker erhvervslivet. Faget er særligt relevant for dig, der arbejder med kontor, handel og butik, da det giver indsigt i de rammebetingelser, som virksomheder opererer under.

Du lærer fx at:
 • Analysere samfundsmæssige problemstillinger, der påvirker erhvervslivet, som skattepolitik og arbejdsløshed.
 • Forstå politiske ideologier og systemer, og hvordan de påvirker erhvervslivet.
 • Analysere økonomiske forhold og deres betydning for virksomheders drift og vækst.
 • Diskutere sociale og kulturelle forskelle, og hvordan de påvirker kundeadfærd og medarbejderrelationer.
 • Forstå globaliseringens indvirkning på erhvervslivet og handel.
Finansiering C introducerer dig til de grundlæggende principper inden for finansiering og økonomistyring. Du får kendskab til, hvordan virksomheder og privatpersoner træffer økonomiske beslutninger.

Du lærer fx at:
 • Udarbejde og analysere budgetter, som er essentielle for økonomisk planlægning i virksomheder.
 • Forstå investeringsteorier og metoder, der kan anvendes til at vurdere og vælge mellem forskellige investeringsmuligheder.
 • Anvende finansielle nøgletal til at vurdere virksomhedens økonomiske sundhed.
 • Evaluere forskellige finansieringsformer og vælge den mest fordelagtige for virksomheden.
 • Anvende økonomiske modeller til beslutningstagning, f.eks. i forbindelse med lagerstyring og kapitalfremskaffelse.
I Psykologi C får du indsigt i menneskets adfærd, følelser og tankeprocesser, hvilket er særligt nyttigt inden for kontor, handel og butik. Faget dækker forskellige psykologiske teorier og metoder til at forstå og forbedre interaktionen med kunder, borgere og kolleger.

Du lærer at:
 • Analysere psykologiske problemstillinger, som kan opstå i arbejdsmiljøet.
 • Forstå forskellige psykologiske teorier, der kan anvendes til at forbedre kundeservice og medarbejdertrivsel.
 • Anvende psykologiske metoder i praksis for at optimere salg og kundetilfredshed.
 • Diskutere menneskets udvikling og identitetsdannelse, og hvordan det påvirker forbrugeradfærd.
 • Forstå psykologiske mekanismer bag kommunikation og adfærd, hvilket er essentielt i kundeinteraktioner og teamarbejde.
Markedskommunikation C handler om, hvordan virksomheder kommunikerer med deres kunder og interessenter. Du lærer om kommunikationsstrategier og værktøjer til effektiv markedsføring. Du får også mulighed for at lave egne reklamer og kampagner.

Du lærer fx at:
 • Udarbejde kommunikationsstrategier, der sikrer klar og effektiv kommunikation med kunder og samarbejdspartnere.
 • Forstå branding og positionering, og hvordan du kan styrke virksomhedens image.
 • Anvende forskellige kommunikationskanaler, herunder sociale medier, e-mail marketing og reklame.
 • Evaluere effektiviteten af kommunikationsindsatser og justere dem for bedre resultater.
 • Forstå målgruppeanalyse og segmentering, så du kan målrette dine budskaber præcist.
Kulturforståelse C giver dig en indsigt i, hvordan kulturelle forskelle påvirker menneskers adfærd og samfundets udvikling, hvilket er relevant i en globaliseret handelsverden. Du lærer om interkulturel kommunikation og kulturteori.

Du lærer fx at:
 • Analysere kulturelle forskelle og deres betydning for handel og samarbejde.
 • Forstå kulturelle teorier, der hjælper dig med at navigere i et multikulturelt miljø.
 • Anvende interkulturelle kommunikationsmetoder for at forbedre samarbejde og kundeinteraktion.
 • Diskutere globaliseringens indflydelse på kultur og handel.
 • Forstå kulturens rolle i forskellige samfund og hvordan det påvirker markedsføring og salgsstrategier.
Mediefag C introducerer dig til mediernes verden, herunder produktion og analyse af forskellige medietyper. Du lærer om medieteori, produktionsteknikker og medieanalyse.

Du lærer fx at:
 • Producere forskellige medieprodukter, som virksomhedspræsentationer, reklamevideoer og socialt medieindhold.
 • Forstå medieteorier og analysemetoder, som kan anvendes til at vurdere og forbedre mediekampagner.
 • Anvende digitale værktøjer til medieproduktion, hvilket er essentielt i moderne markedsføring.
 • Analysere medieindhold og -budskaber for at forstå deres effekt på målgruppen.
 • Diskutere mediernes rolle i samfundet og hvordan de påvirker forbrugeradfærd og virksomhedens image.
Faget Tysk C giver dig en grundlæggende indføring i det tyske sprog og kultur. Du lærer at forstå og anvende tysk i både mundtlig og skriftlig kommunikation gennem en række aktiviteter som tekstlæsning, samtaleøvelser og skriftlige opgaver.

Hvad lærer du?
 • Sprogforståelse: Forståelse og brug af tysk i dagligdags- og arbejdssituationer.
 • Kulturel indsigt: Kendskab til tysk kultur og samfund.
 • Kommunikation: Udvikling af mundtlige og skriftlige færdigheder.
Undervisningen er en blanding af teori og praksis med fokus på interaktive øvelser, gruppearbejde og projekter, hvor du bruger sproget aktivt.

Faget styrker dine sproglige og kulturelle kompetencer, hvilket er en fordel i erhvervslivet, især i internationale sammenhænge. Det hjælper dig også med at forstå en vigtig handelspartner for Danmark.