Toggle navigation
EUV for voksne

EUV for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er for dig, der er over 25 år, og ønsker at blive faglært? Læs mere om dine muligheder! EUV for +25 år

Ny Mesterlære

Ny Mesterlære

Ny Mesterlære er den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelse. Her begynder du din uddannelse i en virksomhed. Ny Mesterlære

Tag EUS 5 uger online

Tag EUS 5 uger online

Er du student fra STX, HF eller HTX? Bliv klar til en læreplads inden for kontor, handel eller butik på 5 uger. Tilmeld EUS 5 uger

Korte uddannelser for voksne (+18 år)

Er du over 18 år og nysgerrig på en businessuddannelse inden for kontor, handel eller butik? Så læs med her. Dit uddannelsesforløb kan nemlig skræddersys på flere måder afhængig af din alder, ambitioner og evt. tidligere uddannelse(r) og joberfaring.
Vi har forløb, hvor der er skruet ned for skoledelen, så du hurtigere kan komme ud i job. Omvendt har vi også længere forløb, hvor du kan følge nogle af fagene på højere niveauer. Dette er oplagt for dig, der går med overvejelser om senere at skulle læse videre. Uanset hvilken vej du vælger, er målet klart: at gøre dig klar til job og karriere inden for kontor, handel eller butik – og måske en videregående uddannelse.

Med vores businessuddannelser vil du opleve en spændende og virkelighedsnær undervisning, hvor teori og praksis går hånd i hånd, og hvor vi har tæt tilknytning til erhvervsgivet. Det er med til at forberede dig på det liv, der venter dig i en virksomhed.

Bemærk at det også er muligt at tage flere af vores forløb via fjernundervisning.

Kickstart din karriere

Når du tager en businessuddannelse er mulighederne for en god karriere mange. Herunder kan du se eksempler på jobområder, som du kan komme til at arbejde inden for:
Inden for kontorområdet kan du kvalificere dig til forskellige jobtitler afhængigt af specifikationen og interesseområder. Her er nogle af de almindelige jobtitler, du kan opnå:

 • Administrativ medarbejder: Arbejder med daglige kontoropgaver som korrespondance, arkivering og håndtering af dokumenter.
 • Kontorassistent: Støtter kontorfunktioner gennem forskelligartede opgaver som koordinering af møder, planlægning og reception.
 • Sekretær: Udfører administrativt arbejde og støtter ofte ledere eller afdelinger med kalenderstyring, mødeplanlægning og kommunikationsopgaver.
 • Receptionist: Første kontakt for besøgende og telefonopkald, håndterer generelle forespørgsler og administrativ støtte.
 • Sagsbehandler: Arbejder inden for offentlige eller private organisationer med håndtering af kunde- eller borgersager, herunder dokumentation og opfølgning.
 • Kundeservicemedarbejder: Fokuserer på kundesupport og hjælper kunder via telefon eller digital kommunikation.
 • Regnskabsmedarbejder: Assisterer i økonomiafdelingen med grundlæggende bogføring og regnskabsopgaver.
Valget af specifikke jobtitler kan også afhænge af den valgte specialisering i uddannelsen, som kan omfatte retninger som økonomi, administration, offentlig administration og så videre.
Med en erhvervsuddannelse inden for handel fokuseret på business-to-business (B2B) er der flere forskellige jobtitler og karriereveje, du kan forfølge. Her er nogle af de mest almindelige muligheder:

 • Salgskonsulent / sælger: Arbejder med salg af produkter eller tjenester til andre virksomheder. Opgaverne omfatter kundekontakt, salgspræsentationer, forhandling og opfølgning.
 • Indkøber: Ansvarlig for at købe varer og tjenester, som en virksomhed har brug for. Dette involverer ofte forhandling med leverandører og styring af forsyningskæder.
 • Account manager: Styrer virksomhedens relationer med specifikke kunder. Dette job fokuserer på at opbygge langsigtede forretningsrelationer og sikre kundetilfredshed.
 • Kundeserviceleder: Ansvarlig for ledelse af et team, der yder service og support til virksomhedens erhvervskunder.
 • Marketingkoordinator: Fokuserer på at udvikle og implementere marketingstrategier og -kampagner, der er rettet mod andre virksomheder.
 • Logistikkoordinator: Håndterer planlægning og koordinering af logistik og distribution af virksomhedens produkter til andre virksomheder.
Jobrollerne kan variere afhængig af den specifikke branche og virksomhed, men de giver en god indikation af de typer stillinger, du kan forvente at finde med en handelsuddannelse.
Inden for butik (detailhandel) findes der mange spændende jobområder. Det kan fx være:

 • Salgsassistent / butiksmedarbejder: Arbejder i butikker med direkte kundekontakt, står for salg og rådgivning til kunder. Opgaverne kan også inkludere mere bagvedliggende opgaver som vareopfyldning m.m.
 • Butikschef / afdelingsleder: Står for den daglige ledelse af en butik eller afdeling, inklusive personaleledelse, budgettering og strategisk planlægning.
 • Visual merchandiser: Arbejder med at designe og opsætte butiksdisplays og vinduer for at maksimere salget og forbedre kundens shoppingoplevelse.
 • Kundeservicemedarbejder: Fokuserer på kundeservice og håndtering af eventuelle kundeforespørgsler eller problemer.
 • E-handel manager: Styrer online salgsplatforme, inklusive webshop management, online kundeservice og digital markedsføring.
 • Regionale salgsledere: Overvåger flere butikkers ydeevne og ledelse inden for et geografisk område.
Listen giver et godt indblik i de mange forskellige muligheder, som en erhvervsuddannelse inden for butik / detailhandel kan åbne op for. Karriereveje kan variere afhængigt af den specifikke uddannelse, butikkens type, størrelse og placering.
 

Uddannelsesoverblik

 
Uddannel­ser
18 - 25 år
+25 år
KONTOR, HANDEL og BUTIK

med fag på gymnasialt niveau (EUX)

1 ½ år på skole
Grundforløb 2 (GF2) og studieår
+
2 år i lære i en virksomhed
Max 1 ½ år på skole
Grundforløb 2 (GF2) og studieår
+
2 år i lære i en virksomhed *
HANDEL og BUTIK

din hurtige vej til job (EUD)
½ år på skole
Grundforløb 2 (GF2)
+
2 år i lære i en virksomhed
Max ½ år på skole
Grundforløb 2 (GF2)
+
 2 år i lære i en virksomhed *
Ny mesterlære
Op til 3 år i en virksomhed
med færre timer på skolen.
EUS for studenter
5 ugers skole
+
2 år i lære i en virksomhed


* Er du over 25 år kan din uddannelsestid være kortere, hvis du fx har joberfaring eller kan få merit for fag, du tidligere har taget på en anden uddannelse.

Dig og dit forløb

Vejen til det helt rigtige job og karriere er ikke altid lige og forudsigelig. Sommetider har man brug for at udforske nye områder inden man finder sin rette hylde. Du har måske brugt tid på sabbatår, oplevet verden på rejser, eller arbejdet i et ufaglært job i flere år. Det kan også være, at du allerede har en uddannelse, men nu ønsker at skifte karriereretning og gå nye veje. Uanset hvilken vej du har taget, hjælper vi dig gerne med at finde den businessuddannelse, der er den rette for dig.
Har du afsluttet folkeskolen for mere end to år siden kan du som udgangspunkt tage en erhvervsuddannelse på kortere tid. Her får du nemlig mulighed for at begynde direkte på vores Grundforløb 2 (GF2).

Overordnet kan du vælge mellem to forløb:

 • EUD - Handel eller Butik: dette er din hurtige vej til job. Efter blot et halvt års skole er du klar til en 2-årig læreplads i en virksomhed, hvor du får løn (ca. 16.000 pr. måned).
 • EUX – Kontor, Handel eller Butik: Her følger du nogle af fagene på gymnasialt niveau. Din indledende skoleperiode er her 1 ½ år, hvorefter du klar til en 2-årig læreplads i en virksomhed med løn (ca. 16.000 pr. måned). Tager du dette forløb får du samtidig direkte adgang til en række videregående uddannelser efter endt EUX-forløb.
Har du allerede gennemført en gymnasieuddannelse (STX, HF eller HTX) kan du følge et 5-ugers EUS-forløb målrettet studenter. Herefter er du klar til at bygge ovenpå med en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel eller butik.
Er du over 25 år og ønsker du at uddanne dig inden for kontor, handel eller butik, skal du tilmeldes en EUV (erhvervsuddannelse for voksne).

Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har opnået fra fx tidligere uddannelser, joberfaring m.m. Tidligere uddannelser og erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din uddannelse på kortere tid.

Ønsker du en meget praksisrettet vej til en erhvervsuddannelse, så kan ’Ny mesterlære’ være en mulighed. Uddannelsen varer op til tre år, hvor størstedelen af tiden foregår ude i en virksomhed.
 

Økonomi og løn

Uddannelsen er gratis. På det indledende skoleforløb på ½ - 1 ½ år (afhængig af din valgte retning) får du SU. Resten af uddannelsen, mens du arbejder i en virksomhed, får du løn af din lærepladsvirksomhed. Her får du ca. 16.000 kr. pr. måned.

Er du over 25 år ved starten af din læretid, er du berettiget til voksenelevløn under uddannelsesperioden. Denne er højere end den sædvanlige elevløn, og fastsættes gennem aftaler mellem arbejdsgiverne og den faglige organisation på området. Lønnen svarer ofte til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Vi hjælper dig med læreplads

På skolen har vi ansat erhvervs- og lærepladskonsulenter, som hjælper dig gennem hele processen med at finde og indgå en lærepladsaftale med en virksomhed.

Optagelse og tilmelding

For at blive optaget på vores businessuddannelser gælder forskellige krav afhængig af din alder og hvilket forløb du ønsker:
Du skal:
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve
 • gennemføre en samtale på Aalborg Handelsskole.
Du vil altid kunne begynde, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Ønsker du at tage forløbet (EUX), hvor du får fag på gymnasialt niveau, gælder særlige krav for at blive optaget. Dansk C, engelsk C og samfundsfag C er alle obligatoriske fag på 1. semester (grundforløb 1), og du skal derfor have bestået disse fag inden du kan begynde på uddannelsen. Mangler du et eller flere af disse fag, kan du tage det/dem som fjernundervisning hos os
For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år og:

 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
 • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)
Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en læreplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.
Mellem 18-25 år
Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk.

Her skal du vælge -> erhvervsuddannelse (eud, eux).

Ved næste step skal du vælge enten:

 • Kontoruddannelsen med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Detailhandelsuddannelsen med specialer (dette er butiksuddannelsen)
Bemærk at du altid kan vælge om, når først du er begyndt hos os.

Dernæst vælger du Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25 som uddannelsessted, og ​udfylder resten af tilmeldingsformularen.


Over 25 år
Du skal tilmelde dig vores EUV-uddannelse. Tilmeld dig Erhvervsuddannelse for voksne her.

Online forløb

Kontakt studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00