Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Matematik B på HHX

_A7A2744
Matematik B på hhx-uddannelsen har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik og tager udgangspunkt i en anvendelsesorienteret tilgang, hvor anvendelsen hentes inden for fagområder i uddannelsen – herunder de erhvervsøkonomiske -, samfundsøkonomiske – og de afsætningsøkonomiske områder.

Faget bygger på logisk tænkning og omfatter en række metoder til modellering og problembehandling som har til hensigt at gøre dig i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssige sammenhænge.

Du vil blandt andet komme til at beskæftige dig med emner som:

  • Variabelsammenhænge (herunder lineære-, eksponentielle- og andengradsfunktioner.)
  • Statistisk behandling af talmateriale
  • Differentialregning
  • Lineær programmering

Du vil formentligt opleve ændringer i faget i overgangen fra grundskole til hhx. Dette kan blandt andet skyldes et ændret fokus, hvor du vil opleve, at der i undervisningen på hhx i højere grad vil være fokus på at forstå, forklare og bevise formler snarere end at kunne anvende dem. Dermed bliver facit ikke længere så vigtigt som metoden.

Undervisningen sigter mod at styrke din faglige nysgerrighed, intuition og kreativitet samt at sikre at du kommer til at arbejde med fagets undersøgende sider og anvendelser af faglige metoder og modeller. Derfor vil du opleve en bred vifte af forskellige arbejdsformer – herunder gruppe-, emne- samt projekt- eller casearbejde. Du vil desuden komme til at arbejde selvstændigt med formidling af faglige problemstillinger og ræsonnementer såvel skriftligt som mundtligt.