Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Ansættelse af elever - læreplads

_A7A2139_(1)
Som virksomhed kan I sidde med en række spørgsmål om ansættelse af elever. Skolens virksomhedskonsulenter er den direkte kobling mellem jer som virksomhed og eleverne.

Vi stiller gerne vores ekspertise gratis til rådighed for jer både før, under og efter ansættelsesprocessen. Vi vil også kunne hjælpe med at finde netop den elev, der matcher jeres ønsker og behov.

Find en elev til din virksomhed

Er du på jagt efter en super dygtig elev til din virksomhed inden for områderne detail, handel eller kontor? Der er flere fordele ved at ansætte en elev fra Aalborg Handelsskole. Dels kan din virksomhed få en opdateret viden, nye idéer og frisk inspiration; dels vil det være muligt at forme sin måske kommende medarbejder. Herved sikrer du dig en kvalifi­ceret arbejdskraft til fremtiden.

Ansæt en elev - trin for trin

Hvis det er første gang, du skal ansætte en elev, er der ofte mange spørgsmål, der melder sig. Hvilke regler gælder der? Hvor ofte skal eleverne på skole? Hvad kræver det som virksomhed? Alt dette kan vi hjælpe med at svare på.

Vi kommer gerne ud og rådgiver dig i virksomheden. Det er naturligvis gratis at få rådgivning af vores virksomhedskonsulenter, som sørger for, at processen bliver så let og gennemskuelig for dig som mulig. Følgende tre trin beskriver, hvordan du kommer i gang.
For at uddanne elever skal jeres virksomhed være godkendt som uddannelsessted for den pågældende uddannelse. Har I ikke tidligere haft en elev, er første skridt at blive godkendt. Vi hjælper gerne med alt det praktiske og med at få godkendelsen i hus.
Det handler om at finde den helt rigtige elev til netop jeres virksomhed. Derfor formidler vi gerne jeres stillingsoplag internt på skolen samt på skolens sociale medier.
Når I har fundet en elev, skal I sammen med eleven lave en skriftlig uddannelsesaftale og en plan for oplæringen. Vores virksomhedskonsulenter står naturligvis gerne til rådighed med hjælp og vejledning, når papirerne skal udfyldes.
_A7A1478

Praktisk info

For enhver virksomhed, der ansætter en elev, gælder det, at virksomheden skal udpege en oplæringsansvarlig.

Den ansvarlige er under læretiden elevens støtteperson, som tager ansvar for elevens ve og vel, herunder opfølgningssamtaler, kvalitetssikring m.m.
En plan for oplæring kan være et nyttigt redskab til at tilrettelægge elevens læretid. Vi anbefaler at udarbejde en oplæringsplan inden eleven begynder, og gennemgå denne med eleven i elevens første ansættelsestid.

Oplæringsplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven, og er generel god ift. at afstemme forventninger, der vedrører læretiden. Planen kan desuden være en god guideline for jer som virksomhed, så det bliver nemt at holde styr på elevens uddannelsesforløb og læring. Oplæringsplanen sikrer, at eleven opnår de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Kontakt gerne én af vores virksomhedskonsulenter for at få udleveret en skabelon til en oplæringsplan.
I ansættelsesoverenskomster, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, fremgår arbejdstiden og regler herom - i de fleste overenskomster er arbejdstiden for elever 37 timer pr. uge.

Hvordan arbejdstiden er placeret, afhænger af den overenskomst, der gælder for uddannelsesaftalen. Inden for fx butiksbranchen arbejder man efter vagtplaner, hvor den daglige arbejdstid kan variere. Inden for andre områder ligger den daglige arbejdstid mere fast.

  • Er du over 18 år, skal du have fri minimum 11 timer i sammenhæng inden for et døgn.
  • Er du under 18 år, skal du have fri minimum 12 timer i sammenhæng inden for et døgn.
Elever kan have overarbejde i samme omfang som øvrige medarbejdere. Ved overarbejde har eleven krav på overtidsbetaling/afspadsering.
Løn og ansættelsesvilkår er ofte defineret af en overenskomst, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Lønnen afhænger derfor af, hvilken branche du er inden for.

Som virksomhed skal du aflønne eleven under såvel læreperioder som skoleophold fra den dag, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

I forhold til lønnen gælder der faste overenskomster for elever under 25 år. Det vil sige, at lønnen og øvrige forhold er fastsat på forhånd med udgangspunkt i de overenskomster, der gælder for området.

For elever over 25 år skal ansættelsesvilkårene forhandles individuelt. 

Lønrefusion
For alle virksomheder gælder det, at når eleven er på skoleophold, afregnes helt automatisk et refusionsbeløb til virksomheden fra AUB. Taksterne ændres fra år til år. For at få lønrefusion er det en betingelse, at:

  • du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
  • din elev ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • du udbetaler overenskomstmæssig løn.
Når du ansætter en elev vil der være en prøvetid på tre måneder. Her har både I som virksomhed og eleven mulighed for at opsige uddannelsesaftalen uden varsel. 

Vi står til rådighed for at rådgive og vejlede dig i denne forbindelse.

Læs også

Korte uddannelsesaftaler

For eleverne har en praktisk periode rigtig stor betydning, da de får lov til a...

LÆS MERE

Voksenelev - læreplads for dig over 25 år

Er du over 25 år, og ønsker du at tage en uddannelse inden for kontor, handel e...

LÆS MERE

Ny mesterlære

Ny Mesterlære benyttes ofte til elever, der er gode til at tilegne sig viden og...

LÆS MERE

Jobdating - find din næste elev

Vi arrangerer hvert år Jobdating, hvor virksomheder og elever får mulighed for ...

LÆS MERE
Kontakt os
Erhvervs- og lærepladsvejledningen
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00